1. دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم ریاضی

Gozine2_10R_97_2_14

Gozine2_10R_Pasokhname_97_2_14