جزوه کنکوری شیمی دوم 

جزوه کنکوری کامل و بسیار کاربردی شیمی سال دوم

کاری از مهندس اقاجانی

شیمی-اقاجانی(www.konkoorsara.ir)