نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه
درباره وبلاگ


ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر

مدیر وبلاگ : عبداله جهانتاب
مطالب اخیر
پنجشنبه 9 اسفند 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

تعیین سن تخم مرغ

شیمیست جوان

 برای تعیین تازه و یا كهنه بودن تخم مرغ از آب نمك استفاده می شود . باید محلولی از آب نمك (125 گرم نمك در یك لیتر آب) تهیه نمود و آزمایشهای زیر را انجام داد .

1-     تخم مرغ روز به طور افقی در ته محلول باقی می ماند .

2-     تخم مرغ 8 روزه به طور كج و مایل در ته محلول باقی می ماند .

3-     تخم مرغ 15 روزه تا یكماهه تقریبا عمودی در محلول می ماند .

4-     تخم مرغ بیش از یك ماه در سطح مایع شناور خواهد شد

نوع مطلب :
برچسب ها : تعیین سن تخم مرغ،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 اسفند 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

نکاتی در مورد تعیین عدد اکسایش

نکاتی در مورد تعیین عدد اکسایش


۱- عدد اکسایش عناصر در حالت آزاد صفر است. مانند S8 – P4 – N2 – Na – Al و ……
۲- عدد اکسایش یون­های تک اتمی برابر بار یون است. در N3- برابر ۳-، در Al3+ برابر ۳ و در O2- برابر ۲- است.
۳- عدد اکسایش عناصر گروه اول (IA) و گروم دوم (IIA) در ترکیبات برابر الکترونهای لایه ظرفیت است.
مثال: عدد اکسایش منیزیم در MgSO2 برابر ۲ و پتاسیم در KMnO4 برابر ۱ است.
۴- عدد اکسایش فلزها در ترکیب­ها همیشه مثبت است. برای مثال عدد اکسایش مس در CuCl2 برابر ۲ است.
۵- در ۲۱Sc ، ۳۹Y و ۱۳Al در ترکیبات فقط دارای عدد اکسایش ۳ هستند.
۶-در ۳۰Zn و ۴۸Cd در ترکیبات فقط دارای اکسایش ۲ هستند.
۷- عناصر پایین گروه ۱۴ یعنی قلع و سرب دارای اعداد اکسایش ۲ و ۴ هستند.
۸- چون فلوئور قوی­ترین الکترونگاتیو است عدد اکسایش آن با سایر عناصر همیشه ۱- است مانند HF.
۹- عدد اکسایش هیدروژن در ترکیب­ها ۱ است بجز هیدریدهای فلزی (ترکیب هیدروژن با فلزها) که ۱- است مانند NaH یا SrH2.
۱۰- عدد اکسایش اکسیژن در اغلب ترکیب­ها ۲- است مانند Na2O یا H2O.
۱۱- در پراکسیدها مانند H2O2 عدد اکسایش اکسیژن برابر ۱- ، در سوپراکسیدها مانند KO2 برابر ۱/۲ -، در HOF برابر صفر و در OF2 برابر ۲ و در O2F2 برابر ۱ است.
۱۲- عدد اکسایش هالوژن در ترکیب با عناصر دارای الکترونگاتیوی کمتر از خود، برابر ۱- است. برای مثال عدد اکسایش برم در CaBr2 برابر ۱- است.
۱۳- مجموع عدد اکسایش اتم­های یک مولکول برابر صفر و در یک یون چند اتمی برابر با بار یون است.
۱۴- بالاترین عدد اکسایش هر عنصر هنگام ترکیب با فلوئور یا اکسیژن برابر الکترونهای ظرفیت است.
۱۵-کوچکترین عدد اکسایش عناصرگروه های چهارده (IVA) ، پانزده (VA) ، شانزده (VIA) و هفده (VIIA) از رابطه زیر به دست می­ آید.
(تعداد الکترونهای ظرفیت – ۸) – = کوچکترین عدد اکسایش
مثال : عنصر ۱۷Cl که در گروه ۱۷ قراردارد :
۱- = (۷ – ۸) – = کوچکترین عدد اکسایش
۷= بزرگترین عدد اکسایش

نوشته: ابوالفضل امیراعظمی
کارشناس ارشد شیمی فیزیک

نوع مطلب :
برچسب ها : نکاتی در مورد تعیین عدد اکسایش،
لینک های مرتبط :
بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش

بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش

بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش عناصر جدول تناوبی
درجه اکسایش متغییر در نافلزات و بسیاری از فلزات واسطه دیده می شود.
برای نافلزاتی مانند N , O , P , S , Cl , I پایین ترین درجه ی اکسایش ممکن برابر ظرفیت پایه ی آن عنصر با علامت منفی می باشد( می توانید شماره ی گروه این عناصر را منهای عدد هشت کنید تا پایین ترین درجه اکسایش این عناصر به دست آید) بنابراین پایین درجه اکسایش نیتروژن و فسفر ۳- می باشد( مثلآ در NH3 و PH3) و برای اکسیژن و گوگرد برابر ۲- می باشد( مانند H2O و H2S) و همچمین کلر و برم و ید برابر ۱- می باشد( مانند HCl , NaCl , HBr , KI)

بالاترین درجه اکسایش نا فلزات برابر تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت (یا شماره ی گروه اصلی) با علامت مثبت می باشد. بنابر این بالاترین درجه اکسایش نیتروژن و گوگرد و کلر به ترتیب ۵+ (HNO3) و ۶+ (H2SO4) و ۷+ (HClO4) می باشد. دو استثناء در این مورد فلئور و اکسیژن می باشند. دو عنصری که بالاترین الکترونگاتیوی را دارند. فلیور به طور قراردادی همیشه در ترکیبات فقط درجه اکسایش ۱- دارد، و برای اکسیژن بالاترین درجه اکسایش فقط ۲+ (در F2O) می باشد.

برای عناصر واسطه پایین ترین درجه اکسایش برابر صفر است (در عناصر آزاد که با عنصر دیگری ترکیب نشده باشند). و بالاترین درجه اکسایش ممکن برابر تعداد الکترون های بیرونی اربیتال های ns,(n-1)d با علامت + می باشد. بنا بر این وانادیم با آرایش بیرونی ۴s2,3d3 بالاترین عدد اکسایشی که نشان می دهد برابر ۵+ می باشد مانند V2O5 و کروم با آرایش ۴s1,3d5 بالاترین درجه اکسایش ۶+ را نشان می دهد مانند CrO3 و K2Cr2O7 . فقط روتینیوم و اوسمیم در برخی ترکیبات درجه اکسایش ۸+ دارند. اما در هر سه ردیف عناصر واسطه فقط فلزاتی که در میانه ی ردیف هستند ترکیبات پایدار با بالاترین درجه اکسایش دارند.

فلزات بسیار الکتروپوزتیو گروه اول(فلزات قلیایی) و دوم(فلزات قلیایی خاکی) فقط یک درجه اکسایش را در ترکیبات از خود نشان می دهند ( به ترتیب ۱+ و ۲+ ) که برابر شماره ی گروه آن ها می باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها : بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 اسفند 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
شیمی کیسه ی هوا

شیمی کیسه ی هوا

در درون کیسه هوای اتوموبیل (airbag) یک مولد گاز شامل سدیم آزید، پتاسیم نیترات، سیلیسیم دی اکسید وجود دارد. وقتی اتومبیل با سر تصادف می کند. سه واکنش پی در پی در داخل مولد گاز روی می دهد که گاز نیتروژن تولید می کند تا سدیم آزید را که به شدت سمی است (میزان ماکزیمم مجاز در محیط کار ۰/۲ میلی گرم بر متر مکعب)را به گاز های بی خطر تبدیل کند. سدیم آزید در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد تجزیه می شود و فلز سدیم و گاز نیتروژن تولید می کند. این واکنش بوسیله ی یک جرقه ی الکتریکی که دمای بالایی را برای تجزیه ی سدیم نیترید ایجاد می کند، شروع می شود. گاز نیتروژن تولید شده کیسه ی هوا را پر می کند. پتاسیم نیترات و سیلیسیم دی اکسید نقش برداشت فلز سدیم را که به شدت واکنش پذیر است و قابلیت انفجار را دارد را ایفا می کند و آن را به مواد بی خطر تبدیل می کند. ابتدا سدیم با پتاسیم نیترات واکنش می دهد و پتاسیم اکسید و سدیم اکسید و گاز نیتروژن اضافی ایجاد می شود. گاز نیتروژن تولید شده در واکنش دوم همچنان به پر شدن کیسه ی هوا کمک می کند.و اکسید های فلزی با سیلسیم اکسید واکنش می دهد و در پایان شیشه ی سیلیکات که بی خطر و پایدار است تولید می شود. ( اکسید های فلزات قلیایی تولید شده در واکنش دوم بسیار خطرناک هستند و از نظر ایمنی درست نیست اجازه دهیم واکنش دوم واکنش پایانی باشد و این اکسیدها در فضای اتاق اتومبیل آزاد شوند)
واکنش ها:

airbag

نمای دیگری از کیسه ی هوا:

air2

سرچشمه ها:

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو