نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر tag:http://jahantab777.mihanblog.com 2020-03-30T03:49:27+01:00 mihanblog.com جزوه بخش سوم شیمی یازدهم 2020-03-29T22:36:24+01:00 2020-03-29T22:36:24+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2503 عبداله جهانتاب جزوه بخش سوم شیمی یازدهم++ توضیحات: برای دانلود جزوه بخش سوم شیمی 2 (سال یازدهم) روی لینک زیر کلیک کنید.: + دانلود رایگان: کلیک کنید


+

+ توضیحات: برای دانلود جزوه بخش سوم شیمی 2 (سال یازدهم) روی لینک زیر کلیک کنید.


:

+ دانلود رایگان: کلیک کنید

]]>
ه جزورایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم 2020-03-27T15:48:41+01:00 2020-03-27T15:48:41+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2502 عبداله جهانتاب  ه جزورایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم+ نویسنده(مترجم): هادی حاجی نژادیان+ توضیحات: جهت دانلود درسنامه شیمی دوازدهم (مبحث ثابت تعادل) تألیف هادی حاجی نژادیان بر روی لینک زیر کلیک کنید.+ دانلود رایگان: کلیک کنید ه جزورایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم


+ نویسنده(مترجم): هادی حاجی نژادیان

+ توضیحات: جهت دانلود درسنامه شیمی دوازدهم (مبحث ثابت تعادل) تألیف هادی حاجی نژادیان بر روی لینک زیر کلیک کنید.


+ دانلود رایگان: کلیک کنید

]]>
شیمی دهم (امتحانات نوبت اول وپایانی 2020-03-26T08:39:20+01:00 2020-03-26T08:39:20+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2501 عبداله جهانتاب سئوالات امتحانی شیمی دهم نوبت اول ونوبت دومشیمی دهم (امتحانات نوبت اول وپایانی
سئوالات امتحانی شیمی دهم نوبت اول ونوبت دوم


شیمی دهم (امتحانات نوبت اول وپایانی
]]>
شیمی یازدهم (امتحانات نوبت اول و پایانی) 2020-03-26T08:27:43+01:00 2020-03-26T08:27:43+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2500 عبداله جهانتاب سئوالات امتحانی شیمی یازدهمشیمی یازدهم (امتحانات نوبت اول و پایانی)
سئوالات امتحانی شیمی یازدهم

شیمی یازدهم (امتحانات نوبت اول و پایانی)
]]>
پلی استر PET - منبع شیمی عمومی براون، شامل درسنامه صفحه 113 تا پایان فصل چهارم شیمی دوازدهم 2020-03-26T08:08:44+01:00 2020-03-26T08:08:44+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2499 عبداله جهانتاب پلی استر--درسنامه - فصل چهارشیمی  12پلی استر PET - منبع شیمی عمومی براون، شامل درسنامه صفحه 113 تا پایان فصل چهارم شیمی دوازدهم، نمودارهای تهیه و بازیافت PET و سوال های چند گزینه ای با کلید پاسخنامه   https://drive.google.com/file/d/1wvTfAviXKB9bLgLSloPwFwfAj6CyVvCD/view?usp=sharing

پلی استر--درسنامه - فصل چهارشیمی  12پلی استر PET - منبع شیمی عمومی براون، شامل درسنامه صفحه 113 تا پایان فصل چهارم شیمی دوازدهم، نمودارهای تهیه و بازیافت PET و سوال های چند گزینه ای با کلید پاسخنامه  

https://drive.google.com/file/d/1wvTfAviXKB9bLgLSloPwFwfAj6CyVvCD/view?usp=sharing

]]>
گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و سوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه - مربوط به صفحه 111 تا 113 فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهم 2020-03-26T07:56:50+01:00 2020-03-26T07:56:50+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2497 عبداله جهانتاب سئوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه - مربوط به صفحه 111گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و تا 113 فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهم   https://drive.google.com/file/d/1zLUNCkWWHodM6ke6RqrgDPLDvDl4JPgJ/view?usp=sharing

سئوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه - مربوط به صفحه 111گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و تا 113 فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهم   


https://drive.google.com/file/d/1zLUNCkWWHodM6ke6RqrgDPLDvDl4JPgJ/view?usp=sharing

]]>
جز وه نکات مهم شیمی دهم 2020-03-24T16:36:39+01:00 2020-03-24T16:36:39+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2496 عبداله جهانتاب جز وه نکات مهم شیمی دهم+ نویسنده(مترجم): امیرحسین مسلمی+ توضیحات: در این جزوه کوتاه و مختصر شش صفحه ای، امیرحسین مسلمی نکات مهم شیمی دهم را جمع آوری کرده است. جهت دریافت فایل کلیک کنید.+ دانلود رایگان: کلیک کنید
جز وه نکات مهم شیمی دهم

+

نویسنده(مترجم): امیرحسین مسلمی

+ توضیحات: در این جزوه کوتاه و مختصر شش صفحه ای، امیرحسین مسلمی نکات مهم شیمی دهم را جمع آوری کرده است. جهت دریافت فایل کلیک کنید.


+ دانلود رایگان: کلیک کنید

]]>
: 17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی 2020-03-23T21:14:46+01:00 2020-03-23T21:14:46+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2494 عبداله جهانتاب : 17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی+ توضیحات: این فایل نه سوال تستی از شیمی دهم را شامل میشود که دارای پاسخ تشریحی میباشد. برای دریافت سوالات لینک زیر را کلیک کنید.+ دانلود رایگان: کلیک کنید

: 17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی

+ توضیحات: این فایل نه سوال تستی از شیمی دهم را شامل میشود که دارای پاسخ تشریحی میباشد. برای دریافت سوالات لینک زیر را کلیک کنید.


+ دانلود رایگان: کلیک کنید

]]>
اب زاول یا همان وایتکس ماده ضدعفونی کننده 2020-03-18T09:58:19+01:00 2020-03-18T09:58:19+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2493 عبداله جهانتاب اب  ژاول یا همان وایتکساب ژاول یک ماده معدنی است و خاصیت بازی دارد   آب ژاول؛ ویژگی ها و کاربردهای آن آب ژاول تمام میکروب‌ها اعم از قارچ، ویروس و باکتری را نابود می‌کند. از آب ژاول بعنوان یک ضد عفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیاتها، مخازن آب، دفع فاضلاب‌ها استفاده می شود.  آب ژاول محلولی ناپایدار است و در اثر حرارت و نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد، رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است.  آب ژاول(وایتكس)Vaytks Bleach نام عمومی:&n اب  ژاول یا همان وایتکس

اب ژاول یک ماده معدنی است و خاصیت بازی دارد

 

آب ژاول؛ ویژگی ها و کاربردهای آن

آب ژاول تمام میکروب‌ها اعم از قارچ، ویروس و باکتری را نابود می‌کند. از آب ژاول بعنوان یک ضد عفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیاتها، مخازن آب، دفع فاضلاب‌ها استفاده می شود.  آب ژاول محلولی ناپایدار است و در اثر حرارت و نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد، رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است. 

آب ژاول(وایتكس)Vaytks Bleach

نام عمومی:  وایتكس (آب ‍‍ژاول) Vaytks Bleach

نام تجاری: Vaytks Bleach   آب ژاول (Javel Water)

نام علمی:  هیپو كلریت سدیم(Sodium Hypochlorite)

سایر اسامی:   آنتی فرمین، اكسید كلرید سدیم، اكسی كلرید سدیم

 

آب ژاول چیست؟

رایج‌ترین ماده ای که از آن، به عنوان سفید کننده استفاده می‌شود، آب ژاول است.  آب ژاول که در فارسی به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می‌شود، محلولی است که برای گندزدایی و بو زدایی به کار می‌رود. آب ژاول در تولید مایعات سفید کننده و همچنین در صنایع بهداشتی، صنایع کاغذ و مقوا و نساجی کاربرد دارد. آب ژاول یک ماده معدنی است و خاصیت بازی دارد.

 

خواص فیزیکی آب ژاول

سفید کننده‌ها و آب ژاول، همان محلول 5 درصد هیپوکلریت سدیم هستند. آب ژاول محلولی ناپایدار است و در اثر حرارت و نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد، رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است. 

 

ویژگی های شیمیایی آب ژاول

آب ژاول (مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می شود) محلولی است حاوی درصدی از هیپوکلریت سدیم (NaOCl) در آب.این نسبت بسته به مصارف مختلف، متفاوت است. آب ژاول ماده ای سمی است. خاصیت ضدعفونی کننده آب ژاول به دلیل تولید کلر آزاد می باشد. چنانچه آب ژاول به اشتباه نوشیده شود باید فورا شیر نوشید.

 

تاریخچه آب ژاول

آب ژاول محلولی است از ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم (NaOCl) در آب. این محلول را برتوله، کشف کرد و چون نخست در محله  پاریس تولید می‌شد، به آب ژاول معروف شد.

 

فرایند های تولید آب ژاول

آب ژاول را از دمیدن گاز کلر در محلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند. از جمله آزمایش‌هایی که روی آب ژاول انجام می‌شود تعیین مقدار کلر آزاد و تعیین مقدار NaOHاست. 

 

واکنش سود سوزآور با گاز کلر

Cl۲ + NaOH ----> NaClO + NaCl + H۲O

همانطور که از واکنش بالا پیداست، چنانچه گاز کلر را در محلول سود سوزآور وارد کنید، آب ژاول تولید می‌شود. تمامی مخازن و لوله‌های داخل آن که برای تولید مایع سفید کننده بکار می‌روند باید از جنس PVC باشند، زیرا گاز کلر در مجاورت با رطوبت با هر فلزی ترکیب ‌شود باعث خوردگی آن می‌شود.

 

در داخل مخزن سود را میریزند و از پایین گاز کلر را وارد می‌کنند. میل ترکیبی گاز کلر با سود بسیار زیاد است، به همین دلیل گاز کلر در خلال زمانی که از ته مخزن به سطح مخزن می‌رسد، جذب می‌شود. در اینجاست که هرچه خروجی گاز کلر از سطح مخزن کمتر باشد نشاندهنده این است که واکنش تولید آب ژاول دارد به خوبی صورت می‌گیرد.

 

آنچه در رابطه با تهیه آب ژاول به روش فوق اهمیت دارد، دقت در کنترل، به هنگام تولید آن است زیرا چنانچه تزریق کلر قبل از خاتمه عمل متوقف نشود، واکنش برعکس شده و بسرعت دما بالا می‌رود و محصول از بین می‌رود. حسگری که اوپراتور واحد تولید آب ژاول را در قطع به موقع تزریق گاز کلر یاری می‌دهد ORP نام دارد و بر اساس اکسایش /کاهش کار می‌کند.

 

اگر pH به حدود ۱۲/۲ تا ۱۲ برسد واکنش پایان یافته‌است. از آنجائیکه هرچه محیط سردتر باشد واکنش تولید آب ژاول نیز بهتر صورت می‌گیرد بایستی دقت شود تا دما از ۴۲ درجه سانتیگراد بالاتر نرود. در یک تولید نرمال آب ژاول، گاز کلر از حدود ۲۰ درجه شروع شده و در دمای ۴۲ درجه پایان می‌گیرد. این محلول را برتوله، کشف کرد و چون نخست در محله ژاول پاریس تولید می‌شد، به آب ژاول معروف شد.

 

آب ژاول,تاریخچه آب ژاول,آب ژاول چیست

آب ژاول یا سفید کننده، در واقع یک عامل اکسید کننده می‌باشد

 

• تولید آب ژاول به وسیله الکترولیز محلول NaCl

روش وسیع دیگری که برای تهیه آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم استفاده می‌شود، الکترولیز محلول غلیظ نمک سدیم کلرید است. این سلولهای الکترولیتی، دیافراگم یا غشائی نداشته و در جریان بالا و در محلولی نسبتا خنثی بکار گرفته می‌شوند. این سلول‌ها جهت بکار گیری در درجه حرارت پائین طراحی می‌شوند که محلول سود سوزآور کاتد را به تماس با کلر متصاعد شده از آند در می‌آوردند.

 

تولید آب ژاول به کمک واکنش سدیم بی‌کربنات با کلسیم هیپوکلریت

روش دیگری برای تهیه آب ژاول سدیم هیپوکلریت می‌باشد که فرمول واکنش به شرح زیر می‌باشد:

Na2CO3 + Ca(OCl)2 ----> 2NaOCl + CaCO3

 

قدرت اکسیدکنندگی سدیم هیپوکلریت

بطور کلی،آب ژاول یا سفید کننده، در واقع یک عامل اکسید کننده می‌باشد. فعالیت آن، به این وسیله اندازه گیری می‌شود که چه مقدار کلر قابل دسترسی وجود دارد. کلر فعال (کلر قابل دسترس) اندازه ای از قدرت اکسیدکنندگی کلر موجود در سفید کننده می‌باشد. در پودرهای سفید کننده CaOCl2 مقدار کلر قابل دسترس همان درصد کلر در پودر می‌باشد.

 

اما در سدیم هیپوکلریت مقدار کلر قابل دسترس دو برابر در صد موجود در پودرهای سفید کننده می‌باشد. زیرا قدرت اکسیدکنندگی -OCl دو برابر اکسیدکنندگی Cl2 است. احیای OCl (کلر با اکسایش +1) به Cl (کلر با اکسایش -1) با دو الکترون انجام می‌شود، در حالیکه احیای Cl2 به -Cl با یک الکترون برای هر کلر انجام می‌گیرد.

 

تولید آب ژاول در ایران

از آنجا که در ایران آب ژاول با نام تجاری وایتکس عرضه شده بیشتر با این نام شناخته می‌شود. اگرچه سایر شرکت‌های سازنده آب ژاول از عبارت مایع سفید کننده استفاده می‌کنند. از جمله شرکت های تولید کننده عمده آب ژاول در ایران می‌توان به پتروشیمی شیراز و پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اروند اشاره کرد.

 

کاربردهای آب ژاول

آب ژاول,کاربردهای آب ژاول,آب ژاول چیست

مزیت آب ژاول این است که خاصیت ضدعفونی کننده نیز دارد

 

محلول هیپوکلریت (آب ژاول) تمام میکروب‌ها اعم از قارچ، ویروس و باکتری را نابود می‌کند. از آب ژاول بعنوان یک ضد عفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیاتها، مخازن آب، دفع فاضلاب‌ها استفاده می شود. از آب ژاول برای اهداف خانگی از قبیل ضد عفونی کردن لگن‌ها و وان حمام، لباس‌ها، آشپزخانه و ... و نیز در ضد عفونی کردن آزمایشگاههایی که در معرض ویروس هپاتیت هستند (مثل همودیالیز) و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی استفاده می‌شود.

 

همچنین از محلول رقیق‌تر آب ژاول در شستشوی زخم‌های آلوده که باز تازه نباشند، استفاده می‌شود. آب ژاول در طول جنگ جهانی اول، در معالجه زخم‌ها بعنوان محلول ضد عفونی کننده و التیام‌بخش مورد استفاده قرار گرفته بود.

 

استفاده از آب ژاول در لباسشویی و برای ضد عفونی کردن لباس‌ها توصیه می‌شود. حتی خود لباسشویی را هم می‌تواند با آب ژاول و آب داغ ضد عفونی کنید. بدین ترتیب که مقداری آب ژاول را درون لباسشویی ریخته و بگذارید تا با آب داغ (بدون لباس) ده دقیقه کار کند.

 

همانطور که قبلا ذکر شد، ماده اولیه اکثر سفید کننده‌ها که در قدیم به آب ژاول معروف بوده‌اند، هیپوکلریت سدیم است. آب ژاول برای پاک کردن لکه‌ کپک، خون، قهوه، تنباکو، آب میوه و بسیاری دیگر از لکه‌ها مناسب است. برای از بین بردن این لکه‌ها، یک قاشق آب ژاول را در یک لیوان آب بریزید و به کمک قطره چکان روی لکه بریزید. آب ژاول به عنوان سفید کننده برای پنبه، کتان، چتائی، ابریشم مصنوعی، خمیر کاغذ و مرکبات مفید است در حقیقت بیشترین کلر خریداری شده جهت سفید کردن محصولات سلولزی قبل از استفاده به هیپوکلریت تغییر داده می‌شود.

 

مزیت آب ژاول

مزیت آب ژاول این است که خاصیت ضدعفونی کننده نیز دارد، زیرا یک سفیدکننده کلردار است. افزودن مقدار کمی پربورات به آب ژاول، قدرت سفیدکنندگی آن را افزایش می‌دهد. البته باید توجه داشت که آب ژاول یا محلول هیپوکلریت سدیم، ناپایدار است و در مجاورت نور و گرما، یون -OCl تجزیه شده، اکسیژن آزاد می‌کند و در نتیجه از شدت عمل آن کاسته می‌شود. لذا باید آب ژاول را در ظروف مات و نیز دور از گرما نگهداری کرد. همچنین بهتر است محلول‌های تازه استفاده شود، زیرا به هر حال در اثر ماندن بسادگی تجزیه می‌شود.

 

اطلاعات ایمنی در ارتباط با مصرف آب ژاول

آب ژاول,مضررات آب ژاول,التهاب چشم

آب ژاول، ماده ای بسیار سمی است و می تواند سبب تحریک چشم شود

 

بخارات آب ژاول سبب تحریک چشم و پوست می شود. خوردن آب ژاول ممکن است سبب تهوع، درد شدید معده، و در برخی موارد باعث مرگ شود. آب ژاول قابل انفجار نیست و مخرب لایه ازن می باشد.

 

آب ژاول، باعث از بین رفتن پشم می‌شود، برای همین باید از آن برای پارچه‌های پشمی و نیز ابریشمی و چرم استفاده کرد همچنین خیس کردن زیاد پارچه‌ها در آب ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها می‌شود. آب ژاول ، سبب خوردگی فلزات و وسایل فلزی می‌شود.

 

آب ژاول، ماده ای بسیار سمی است و نباید آن را در محیط های بسته بکار برد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک و موادی مثل آن نیز باید جدا خودداری کرد (یعنی همیشه آن را به تنهایی و بدون مخلوط با پاک کننده‌های دیگراستفاده کنید). زیرا این دو با هم، گاز بسیار سمی و کشنده کلر را تشکیل می‌دهند.

 

]]>
غلظت محلول ها (بخش نخست، درصد جرمی محلول، غلظت ppm محلول) 2020-03-17T09:43:29+01:00 2020-03-17T09:43:29+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2492 عبداله جهانتاب غلظت محلول ها-- درصد جرمی - غلظت ppm غلظت محلول ها (بخش نخست، درصد جرمی محلول، غلظت ppm محلول) - شامل درسنامه، چند مسئله حل شده و چنین مسئله برای تمرین و یادگیری بهتر، مربوط به فصل سوم شیمی دهم  (منبع شیمی عمومی هاینمن و شیمی عمومی رِگر)     https://drive.google.com/file/d/1hRsOf7VLrNCXbcHeXrsmXICNoR336VC_/view?usp=sharing

غلظت محلول ها-- درصد جرمی - غلظت ppm


غلظت محلول ها (بخش نخست، درصد جرمی محلول، غلظت ppm محلول) - شامل درسنامه، چند مسئله حل شده و چنین مسئله برای تمرین و یادگیری بهتر، مربوط به فصل سوم شیمی دهم  (منبع شیمی عمومی هاینمن و شیمی عمومی رِگر)     

https://drive.google.com/file/d/1hRsOf7VLrNCXbcHeXrsmXICNoR336VC_/view?usp=sharing

]]>
درسنامه غلظت محلول (مولاریته محلول) مربوط به صفحه های 98 تا 100 کتاب درسی شیمی دهم 2020-03-17T09:35:02+01:00 2020-03-17T09:35:02+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2491 عبداله جهانتاب درسنامه غلظت محلول ها مولاریته محلول ها درسنامه غلظت محلول (مولاریته محلول) مربوط به صفحه های 98 تا 100 کتاب درسی شیمی دهم، این درسنامه شامل: روش حل مسائل مولاریته محلول، چند نمونه حل شده و چند تمرین برای یادگیری بهتر می باشد.   https://drive.google.com/file/d/1fb55REW_PJpbYTfOyp3YpY0zX4Mx35pM/view?usp=sharing

درسنامه غلظت محلول ها مولاریته محلول ها

درسنامه غلظت محلول (مولاریته محلول) مربوط به صفحه های 98 تا 100 کتاب درسی شیمی دهم، این درسنامه شامل: روش حل مسائل مولاریته محلول، چند نمونه حل شده و چند تمرین برای یادگیری بهتر می باشد.   

https://drive.google.com/file/d/1fb55REW_PJpbYTfOyp3YpY0zX4Mx35pM/view?usp=sharing

]]>
درسنامه کامل رقیق سازی محلول ها مربوط به فصل سوم کتاب درسی شیمی دهم 2020-03-17T09:20:47+01:00 2020-03-17T09:20:47+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2490 عبداله جهانتاب درسنامه کامل رقیق سازی مجلول ها فصل3 شیمی  دهم درسنامه کامل رقیق سازی محلول ها مربوط به فصل سوم کتاب درسی شیمی دهم، سرفصل غلظت محلول ها صفحه 98 تا 100 ، شامل درسنامه، نمونه مسئله های حل شده، سوال های تشریحی دارای جواب آخر برای کنترل و چند نمونه تست با کلید پاسخنامه - منبع شیمی عمومی زومداهل    https://drive.google.com/file/d/1hwxJCKx0J0iU0TCwtSUxe-3WXfcJLUiB/view?usp=sharing

درسنامه کامل رقیق سازی مجلول ها فصل3 شیمی  دهمدرسنامه کامل رقیق سازی محلول ها مربوط به فصل سوم کتاب درسی شیمی دهم، سرفصل غلظت محلول ها صفحه 98 تا 100 ، شامل درسنامه، نمونه مسئله های حل شده، سوال های تشریحی دارای جواب آخر برای کنترل و چند نمونه تست با کلید پاسخنامه - منبع شیمی عمومی زومداهل    

https://drive.google.com/file/d/1hwxJCKx0J0iU0TCwtSUxe-3WXfcJLUiB/view?usp=sharing

]]>
جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج 2020-03-16T17:07:05+01:00 2020-03-16T17:07:05+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2489 عبداله جهانتاب جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج لینک دانلود

جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج

لینک دانلود

]]>
آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست) 2020-03-16T17:02:59+01:00 2020-03-16T17:02:59+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2488 عبداله جهانتاب آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست) نویسنده: سعید عباسی  لینک دانلود


آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست)


نویسنده: سعید عباسی 

لینک دانلود

]]>
آنتالپی سوختن و ارزش سوختی 2020-03-16T16:56:43+01:00 2020-03-16T16:56:43+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2487 عبداله جهانتاب آنتالپی سوختن و ارزش سوختی از: سعید عباسی  لینک دانلود


آنتالپی سوختن و ارزش سوختی


از: سعید عباسی 

لینک دانلود

]]>
جزوه جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم 2020-03-16T10:27:47+01:00 2020-03-16T10:27:47+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2486 عبداله جهانتاب جزوه جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم+ توضیحات: این جزوه نکات مهم شیمی دوازدهم را در 19 صفحه به صورت خلاصه و با کیفیت مناسب جمع آوری کرده است.+ نویسنده(مترجم): استاد حاجی نژادیان+ دانلود رایگان: کلیک کنید
جزوه جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم+ توضیحات: این جزوه نکات مهم شیمی دوازدهم را در 19 صفحه به صورت خلاصه و با کیفیت مناسب جمع آوری کرده است.


+ نویسنده(مترجم): استاد حاجی نژادیان

+ دانلود رایگان: کلیک کنید

]]>
نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه 2020-03-15T16:46:32+01:00 2020-03-15T16:46:32+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2485 عبداله جهانتاب :نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی است و پاسخنامه دارد.+ طراح سوالات: بهزاد میرزایی+ تعداد سوالات: 13 سوال تشریحی+ نوع سوالات: تشریحی+ پاسخنامه: دارد++ دانلود رایگان: کلیک کنید :نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه

+ توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی است و پاسخنامه دارد.

+ طراح سوالات: بهزاد میرزایی

+ تعداد سوالات: 13 سوال تشریحی

+ نوع سوالات: تشریحی

+ پاسخنامه: دارد

+

+ دانلود رایگان: کلیک کنید]]>
نمونه سوال: نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم 2020-03-13T17:20:38+01:00 2020-03-13T17:20:38+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2484 عبداله جهانتاب :نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم است و پاسخنامه ندارد.+ طراح سوالات: بهزاد میرزایی+ تعداد سوالات: 63 سوال تشریحی+ دانلود رایگان: کلیک کنید


:نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم

+


توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم است و پاسخنامه ندارد.

+ طراح سوالات: بهزاد میرزایی

+ تعداد سوالات: 63 سوال تشریحی


+ دانلود رایگان: کلیک کنید

]]>
اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن 2020-03-12T17:56:17+01:00 2020-03-12T17:56:17+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2483 عبداله جهانتاب اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن هیدروفلئوریک اسید یک مایع خورنده و به شدت از نظر تماس با پوست سمی است.زیرا این اسیدقادر است در بافت بدن نفوذ کند. این اسید چه با پوست یا چشم یا وقتی تنفس می شود و یا بلعیده می شود در همه ی ا اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن

اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن

اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن

هیدروفلئوریک اسید یک مایع خورنده و به شدت از نظر تماس با پوست سمی است.زیرا این اسیدقادر است در بافت بدن نفوذ کند. این اسید چه با پوست یا چشم یا وقتی تنفس می شود و یا بلعیده می شود در همه ی این حالت ها سمی است. اثر خوردگی این اسید ممکن است به سرعت نباشد. و این ممکن است یک اطمینان کاذب به قربانی بدهد که اتفاق بدی نیفتاده است و به همین دلیل عملیات درمان را به تاخیر می اندازد. اگرچه یک بوی مشخصی دارد ولی HF ممکن است یک آسیب جدی بزند بدون آن که بویی از آن استشمام شود. اسید HF بر روی کار اعصاب اثر می گذارد. و این به معنی این است که سوزش ممکن است همراه با درد نباشد. بنابر این تماس تصادفی و غیرمنتظره با این اسید ممکن است شخص متوجه نشود و در درمان تاخیر شود و وسعت صدمه افزایش یابد. علائم سوختگی HF شامل سوزش چشم، پوست، بینی و گلو، سوزش چشم و پوست، ورم غشاء مخاط بینی، برونشیت، ورم ریه، و آسیب به استخوان باشد.

ممکن است از طریق پوست جذب خون شود و با کلسیم موجود در خون واکنش دهد و با ایجاد رسوب کلسیم فلئورید باعث توقف قلب شود. سوختن در مساحت بزرگ تر از ۱۶۰ سانتی منر مربع این توانایی را دارد که سبب مسمومیت جدی بدن با تداخل با سرم کلسیم و درد شدید شود. در بدن هیدروفلئوریک اسید با یون های مهم کلسیم و منیزیم واکنش می دهد. بنابراین هیدروفلئوریک اسید اغلب با کلسیم گلوکونات وارد عمل می شود. سوختن شیمیایی با HF می تواند بوسیله ی شستشو و ژل ۲/۵٪ کلسیم گلوکونات و یا شستشو با محلول ویژه درمان شود. به هر حال از آنجایی که HF جذب هم می شود درمان پزشکی هم لازم است و شستشوی به تنهایی کافی نیست. تزریق درون رگ کلسیم کلرید اثر زیادی در درمان سوختگی با HF را دارد.

هیدروژن فلئورید می تواند در اثر سوختن بسیاری از ترکیبات فلئور دار تولید شود، مانند تهیه ی وایتون(یک پلاستیک) و پلی تترا فلئورو اتیلن (تفلون).

]]>
فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی12 2020-03-12T10:25:07+01:00 2020-03-12T10:25:07+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2482 عبداله جهانتاب فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۲ Shimi_12_Jalese_01.1.mp4 Shimi_12_Jalese_01.2.mp4 Shimi_12_Jalese_02.mp4

فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۲

Shimi_12_Jalese_01.1.mp4

Shimi_12_Jalese_01.2.mp4

Shimi_12_Jalese_02.mp4

]]>