نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر tag:http://jahantab777.mihanblog.com 2019-11-15T18:30:54+01:00 mihanblog.com فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دهم 2019-11-10T21:43:02+01:00 2019-11-10T21:43:02+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2276 عبداله جهانتاب فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دهم• ساخت نمك محلول • آهنگ اسمز • آب بحران جهانی • آب بعنوان حلال • آب و هوا کره زمین • آزمایش اسمز • آزمایش باران طلایی • آزمایش سدیم با الکل • آزمایش های جالب با محلول ها • اثر دما بر انحلال پتاسیم نیترات • اثردما بر انحلال گازها • اسمز برای بچه ها • اسمز چگونه عمل میکند • اسمز معکوس • فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دهم


ساخت نمك محلول
آهنگ اسمز

آب بحران جهانی
آب بعنوان حلال

آب و هوا کره زمین
آزمایش اسمز

آزمایش باران طلایی
آزمایش سدیم با الکل
آزمایش های جالب با محلول ها
اثر دما بر انحلال پتاسیم نیترات
اثردما بر انحلال گازها
اسمز برای بچه ها
اسمز چگونه عمل میکند
اسمز معکوس
انحلال سدیم کلرید در آب
انحلال گرماده
انفجار نیتروژن در زیر آب
انقراض ششم و آب های اسیدی
باطبیعت چه کرده ایم
باطبیعت چه کرده ایم2
بررسی چرخه آب
برف و پیوندهیدروژنی
بمب یخی
تشخیص آب سخت و نرم در خانه
تشکیل آب سخت و نرم کردن
]]>
چند نمونه سئوال از صفجات 6تا11شیمی یازدهم 2019-11-09T19:49:43+01:00 2019-11-09T19:49:43+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2275 عبداله جهانتاب چند نمونه سئوال از صفجات 6تا11شیمی یازدهم دریافت سئوالات


چند نمونه سئوال از صفجات 6تا11شیمی یازدهم

دریافت سئوالات
]]>
چنذسئوالات نمونه از صفحات 17تا 21 شیمی یازدهم 2019-11-09T19:42:51+01:00 2019-11-09T19:42:51+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2274 عبداله جهانتاب چنذسئوال نمونه از صفحات 17تا 21 شیمی یازدهم دریافت سئوالات

چنذسئوال نمونه از صفحات 17تا 21 شیمی یازدهم

دریافت سئوالات
]]>
پاسخ تشریحی آزمون 17 آبان 98 را در ادامه در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید 2019-11-08T18:21:27+01:00 2019-11-08T18:21:27+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2273 عبداله جهانتاب پاسخ تشریحی آزمون 17 آبان 98 را در ادامه در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنیددوازدهم تجربی نظام جدید دانلود 190520    تجربی نظام قدیم دانلود 31853    ]]> نمونه سئوالات شیمی دهم ، یازدهم و دوازدهم 2019-11-08T15:29:15+01:00 2019-11-08T15:29:15+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2272 عبداله جهانتاب نمونه سئوالات شیمی 10و11و12 1- سوالات شیمی دهم - دی 97 دبیرستان فدک 2- سوالات شیمی دهم - دی 97 دبیرستان تقوی نیا 3- سوالات شیمی دهم - دی 97 دبیرستان شهید دکتر بهشتی سوال های فصل 1 شیمی یازدهم - دی ماه 97 سوال های فصل 2 شیمی یازدهم - دی ماه  97سوال های فصل1 شیمی دوازدهم - دی ماه 97 سوال های فصل 2 شیمی دوازدهم - دی ماه 97

نمونه سئوالات شیمی 10و11و12
1- سوالات شیمی دهم - دی 97 دبیرستان فدک

2- سوالات شیمی دهم - دی 97 دبیرستان تقوی نیا

3- سوالات شیمی دهم - دی 97 دبیرستان شهید دکتر بهشتیسوال های فصل 2 شیمی یازدهم - دی ماه  97

سوال های فصل1 شیمی دوازدهم - دی ماه 97

سوال های فصل 2 شیمی دوازدهم - دی ماه 97
]]>
کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی 2019-11-08T15:15:00+01:00 2019-11-08T15:15:00+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2271 عبداله جهانتاب کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکیبرای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکیبرای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی
]]>
چندآزمایش جالب 2019-11-07T12:33:03+01:00 2019-11-07T12:33:03+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2270 عبداله جهانتاب چند ازمایش جالب از: محبوبه عطارحمیدی 1- جوشاندن با خنک کردن   2- سوختن منیزیم در CO2   3- فتوشیمی نقره   5- گرانروی چندمایع   6- واکنش سنگ مرمر با HNO3   7- واکنش گل رزبا SO2

چند ازمایش جالب
از: محبوبه عطارحمیدی

1- جوشاندن با خنک کردن

 

2- سوختن منیزیم در CO2

 

3- فتوشیمی نقره

 

5- گرانروی چندمایع

 

6- واکنش سنگ مرمر با HNO3

 

7- واکنش گل رزبا SO2


]]>
منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 17 آبان) منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 17 آبان) 2019-11-07T09:53:41+01:00 2019-11-07T09:53:41+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2269 عبداله جهانتاب منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 17 آبان)


 • ]]>
  تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی 2019-11-07T08:30:44+01:00 2019-11-07T08:30:44+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2268 عبداله جهانتاب تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری نویسنده: محبوبه عطارحمیدی  تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری نویسنده: محبوبه عطارحمیدی

  تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری

  نویسنده: محبوبه عطارحمیدی

   تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی


 • تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری

  نویسنده: محبوبه عطارحمیدی

   تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی  شیمی و بازی سودوكو

  نویسنده: محبوبه عطارحمیدی

  كلاس شیمی و بازی سودوكو

  منبع : دفتر تالیف و برنامه ریزی كتب درسی
  شیمی و بازی سودوكو

  نویسنده: محبوبه عطارحمیدی

  كلاس شیمی و بازی سودوكو

  منبع : دفتر تالیف و برنامه ریزی كتب درسی


  ]]>
  روزجهانی مول گرامی باد 2019-11-06T19:09:54+01:00 2019-11-06T19:09:54+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2267 عبداله جهانتاب روز جهانی مول گرامی باد روز جهانی مول گرامی باد

  ]]>
  چندآزمایش جالب 2019-11-06T18:44:59+01:00 2019-11-06T18:44:59+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2265 عبداله جهانتاب چند ازمایش جالب    ازمحبوبه عطارحمیدی 1- جوشاندن با خنک کردن   2- سوختن منیزیم در CO2   3- فتوشیمی نقره   5- گرانروی چندمایع   6- واکنش سنگ مرمر با HNO3   7- واکنش گل رزبا SO2

  چند ازمایش جالب

      ازمحبوبه عطارحمیدی

  1- جوشاندن با خنک کردن

   

  2- سوختن منیزیم در CO2

   

  3- فتوشیمی نقره

   

  5- گرانروی چندمایع

   

  6- واکنش سنگ مرمر با HNO3

   

  7- واکنش گل رزبا SO2


  ]]>
  سئوالات آزمون ضمن خدمت 2019-10-12T11:12:45+01:00 2019-10-12T11:12:45+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2264 عبداله جهانتاب سئوالات آزمون ضمن خدمتسئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت1-  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت2- سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-3سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-4 سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-5 سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-6 سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-7سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-8 سئوالات آزمون ضمن خدمت

  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت1- 
  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت2-

  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-3
  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-4 
  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-5 
  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-6 
  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-7
  سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-8

  ]]>
  جایزه نوبل شیمی 2019 از آن سازندگان باتری‌های لیتیوم یون شد 2019-10-12T11:06:15+01:00 2019-10-12T11:06:15+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2263 عبداله جهانتاب جایزه نوبل شیمی 2019 از آن سازندگان باتری‌های لیتیوم یون شد نوبل شیمی 2019 از آن سازندگان باتری های لیتیوم یون شد. جان بی گودایناف، استنلی ویتنگهام و آکیرا یوشینو توانستند به صورت مشترک جایزه نوبل شیمی 2019 را دریافت کنند.

  نوبل شیمی 2019 از آن سازندگان باتری های لیتیوم یون شد. جان بی گودایناف، استنلی ویتنگهام و آکیرا یوشینو توانستند به صورت مشترک جایزه نوبل شیمی 2019 را دریافت کنند.

  ]]>
  عدد اکسایش کربن در ترکیب‌های آلی 2019-10-11T06:58:24+01:00 2019-10-11T06:58:24+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2262 عبداله جهانتاب عدد اکسایش کربن درترکیبات الی از گروه شیمی منطقه ۱۵ تهران محبوبه عطارحمیدی برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.عدد اکسایش کربن در ترکیب‌های آلی

  عدد اکسایش کربن درترکیبات الی


  از گروه شیمی منطقه ۱۵ تهران محبوبه عطارحمیدی


  برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

  عدد اکسایش کربن در ترکیب‌های آلی
  ]]>
  بانک سوال شیمی دهم و یازدهم 2019-10-10T12:48:19+01:00 2019-10-10T12:48:19+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2261 عبداله جهانتاب بانک سئوالات شیمی دهم و یازدهم مجموعه سوال امتحانی شیمی یازدهم - نوبت دوممجموعه سوال امتحانی شیمی یازدهم - نوبت اولمجموعه سوال امتحانی شیمی دهم - نوبت اولمجموعه سوال امتحانی شیمی دهم - نوبت دوم نظرات(0)  بانک سئوالات شیمی دهم و یازدهم


  مجموعه سوال امتحانی شیمی یازدهم - نوبت دوم


  مجموعه سوال امتحانی شیمی یازدهم - نوبت اول  مجموعه سوال امتحانی شیمی دهم - نوبت اول


  مجموعه سوال امتحانی شیمی دهم - نوبت دوم
  نظرات(0)  ]]>
  فیلم های آموزشی پشتیبان كتاب شیمی پایه دوازدهم 2019-10-04T07:14:50+01:00 2019-10-04T07:14:50+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2260 عبداله جهانتاب فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دوازدهم  دوازدهمآب سخت چگونه بوجود می آید؟آب سخت و قدرت پاک کنندگیآب طلا کاری قاشق استیلآبدوستیاثر اسیدها بر بازها و کربناتهااثرسولفوریک اسید بر مواداثرکربن دی اکسید بر شناساگرهااسید و باز آرنیوساسید و باز باتوجه به Phاسید و باز قوی و روش شناسایی آنهااسیدقوی و ضعیف و ثابت یونش آنهاآلودگی هواامید به زندگیاندازه گیری پی اچ با دستگاهپاک کننده خورندهتاریخچه صابون1تاریخچه صابون2تهیه


  فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دوازدهم   دوازدهم


  فیلمهای مربوط به فصل سوم

  فیلمهای مربوط به فصل چهارم
  ]]>
  تست های طبقه بندی شده کنکور نظام جدید 98 2019-09-30T15:26:59+01:00 2019-09-30T15:26:59+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2259 عبداله جهانتاب ازبهزاد میزاییتست های طبقه بندی شده کنکوز 98نظام جدید تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب شیمی دهم، به صورت طبقه بندی شده موضوعی با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی.   https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPbتست های طبقه بندی شده موضوعی کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب درسی شیمی یازدهم، با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPbست های مربوط به کتاب درسی ش ازبهزاد میزایی

  تست های طبقه بندی شده کنکوز 98نظام جدید


  تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب شیمی دهم، به صورت طبقه بندی شده موضوعی با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی.  

  https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb

  تست های طبقه بندی شده موضوعی کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب درسی شیمی یازدهم، با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی

  https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb

  ست های مربوط به کتاب درسی شیمی دوازدهم کنکور سراسری داخل و خارج کشور به صورت طبقه بندی شده موضوعی، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها در قالب یک فایل              

  https://s.poshtiban.com/share/4W3HkGF61QM_kLS-DvvuNJzd5


  ]]>
  لبخندستان شیمی 2019-09-26T16:01:08+01:00 2019-09-26T16:01:08+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2258 عبداله جهانتاب لبخندستان شیمی لبخندستان شیمی مهارتی به نام ” خنده “ گاهی خندیدن آنقدر برای ما انسان ها عادی می‌شود که فراموش می‌کنیم، چقدر شگفت‌آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده‌اید که خنده چقدر می‌تواند در عمل وعکس العمل بدن سودمند باشد و آیا می‌دانید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ خنده در بهبود روابط انسان بسیار موثر است. خنده در طولانی نمودن عمر نقش موثر د لبخندستان شیمی
  لبخندستان شیمی

  لبخندستان شیمی

  مهارتی به نام ” خنده “
  گاهی خندیدن آنقدر برای ما انسان ها عادی می‌شود که فراموش می‌کنیم، چقدر شگفت‌آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده‌اید که خنده چقدر می‌تواند در عمل وعکس العمل بدن سودمند باشد و آیا می‌دانید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
  خنده در بهبود روابط انسان بسیار موثر است.
  خنده در طولانی نمودن عمر نقش موثر دارد.
  خنده فشار خون را تعدیل می‌کند.
  خنده سن افراد را کمتر نشان می‌دهد.
  خنده زبان مشترک همه جهانیان است.
  خنده هیچ هزینه‌ای ندارد.
  خنده پیامی زیبا دارد و آن این است: به سوی من بیایید.
  خنده ، خنده می‌آورد و مسری است.
  خنده در هیچ حیوانی دیده نمی‌شود و مختص آدمی است.
  خنده نقش درمانی دارد، آنقدر که در بیمارستان‌های امروزی اتاق خنده طراحی شده است.

  لبخند و شادی قشنگترین احساس انسان است که همه به آن نیاز داریم. لذا تصمیم گرفتم در سایت لبختدستان شیمی داشته باشیم تا شاید لبخند کوچکی چهره زیبای شما را زیباتر کند چرا که شما با لبخند زیباتر هستید.

  مطالب طنزی که در این قسمت استفاده می شود ، طنزهای شیمی هستند. از همه شما عزیزان خواهش می کنم با ارسال مطالب قشنگ خود بصورت کامنت موجب پربارتر شدن لبخندستان بشید و شما هم به دیگران لبخند هدیه بدهید.


  یه شیمی دان میره به یه داروخانه و میگه: ببخشید. میشه یه بسته ” استیل سالیسیلیک اسید ” بهم بدین؟ 

   داروفروش میگه: منظورتون آسپیرینه؟  
   شیمی دان میگه: اوه، بله بله، این اسم لعنتی هیچ وقت یادم نمیمونه.

  کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟

  ۱) خرس سفید
  ۲) خرس قهوه ای
  ۳) خرس سیاه
  ۴) همه موارد
  خب معلومه، خرس سفید. چون قطبیه.

   

  میدونید با عنصرهای آهن، نیکل و پتاسیم چه سلاحی می شه ساخت؟

  چاقو (KNiFe)


  اگه گفتین کدوم عنصره که حاضره از جدول تناوبی پاک بشه ، ولی با کربن هم خونه نشه  ؟ 

  – جواب  :  تنگستن (W)

  ]]>
  دانلود جزوه عیارسنجی یونها 2019-09-21T14:50:55+01:00 2019-09-21T14:50:55+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2257 عبداله جهانتاب دستور العمل رسوب دهی و شناسایی چندین کاتیون و آنیون مهم به اشتراک گذاشته شده است که با تکنیک عیارسنجی مبادرت به شناسایی یونها می کنند.استفاده از این تکنیک یکی از راههای مناسب برای تثبیت دانسته های مندرج در کتاب درسی شیمی دبیرستان است. موفق و موید باشید.دانلود جزوه عیارسنجی یونها

  دستور العمل رسوب دهی و شناسایی چندین کاتیون و آنیون مهم به اشتراک گذاشته شده است که با تکنیک عیارسنجی مبادرت به شناسایی یونها می کنند.استفاده از این تکنیک یکی از راههای مناسب برای تثبیت دانسته های مندرج در کتاب درسی شیمی دبیرستان است. موفق و موید باشید.  دانلود جزوه عیارسنجی یونها
  ]]>
  سپوالات انتخاب شده از شیمی دوازدهم از سراسر کشور 2019-09-21T14:42:24+01:00 2019-09-21T14:42:24+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2256 عبداله جهانتاب سوالات انتخاب شده از شیمی دوازدهم از سراسر کشوردر این فایل مجموعه سوالات استاندارد از شیمی دوازدهم به همت دبیرخانه شیمی کشور و اهتمام استانهای مختلف کشور طراحی و تدوین شده و در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته است. امیدواریم در سایه لطف ایزد منان موفقتر از دیروز و شاد و و سرافراز باشید.دانلود نمونه سوالات نهایی شیمی 12
  سوالات انتخاب شده از شیمی دوازدهم از سراسر کشور

  در این فایل مجموعه سوالات استاندارد از شیمی دوازدهم به همت دبیرخانه شیمی کشور و اهتمام استانهای مختلف کشور طراحی و تدوین شده و در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته است. امیدواریم در سایه لطف ایزد منان موفقتر از دیروز و شاد و و سرافراز باشید.
  دانلود نمونه سوالات نهایی شیمی 12
  ]]>