نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر tag:http://jahantab777.mihanblog.com 2019-01-17T02:03:29+01:00 mihanblog.com ویژگی های مشترک عناصر واسطه 2019-01-16T21:09:40+01:00 2019-01-16T21:09:40+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2011 عبداله جهانتاب ویژگی های مشترک عناصر واسطه ۱- اغلب تراز s لایه ظرفیت آنها دو الکترون دارند( به جز کروم، مس، نقره، طلا، ….) ۲- به طور کلی خواص فلزی دارند حرارت و الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می دهند و در حرارت معمولی به جز جیوه همه جامد هستند. ۳- بسیاری از آن ها اعداد اکسایش متنوع دارند، مانند منگنز که اعداد اکسایش ۳،۲، ۴، ۶، ۷ دارد(اگرچه همه ی حالت های اکسایش از ۳- تا ۷+ در منگنز مشاهده شده است). زیرا عناصر واسطه علاوه بر الکترون های تراز s تمام یا تعداد ویژگی های مشترک عناصر واسطه

۱- اغلب تراز s لایه ظرفیت آنها دو الکترون دارند( به جز کروم، مس، نقره، طلا، ….)

۲- به طور کلی خواص فلزی دارند حرارت و الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می دهند و در حرارت معمولی به جز جیوه همه جامد هستند.

1-transition-metals-andrew-lambert-photography

۳- بسیاری از آن ها اعداد اکسایش متنوع دارند، مانند منگنز که اعداد اکسایش ۳،۲، ۴، ۶، ۷ دارد(اگرچه همه ی حالت های اکسایش از ۳- تا ۷+ در منگنز مشاهده شده است). زیرا عناصر واسطه علاوه بر الکترون های تراز s تمام یا تعدادی از الکترون های تراز d را نیز در ترکیب شرکت می دهد حد اکثر ظرفیت آن ها از مجموع تعداد الکترون های s و d تجاوز نمی کند.

۴- نقطه ذوب و جوش آن ها بالا است زیرا در پیوند فلزی این عناصر علاوه بر الکترون های s ، الکترون های تراز d نیز شرکت می کنند و به علت وابستگی بیشتر به هسته تا حدی پیوند کووالانسی به وجود می آید که باعث استحکام پیوند فلزی می گردد.

۵- تغییرات تدریجی خواص در عناصر واسطه هر دوره نسبت به دوره ی اصلی کمتر است زیرا با افزایش پروتون، الکترون ها به تراز ماقبل آخر افزوده می شود در نتیجه نیروی دافعه ی این تراز بر تراز آخر زیاد شده و از تغییر شدید خواص جلوگیری می کند. مثلآ تغییر شعاع در هر ردیف واسطه از ردیف اصلی بسیار کمتر است.


۶- عمدتآ ترکیبات رنگین دارند.

transition-element-solutions-andrew-lambert-photography

۷- در تشکیل ترکیبات کمپلکس شرکت می کنند. به این ترتیب که یون عنصر واسطه توسط تعدادی از یون ها یا مولکول های قطبی دیگر احاطه شده ترکیبات پیچیده تشکیل می دهند که کمپلکس نام دارد.

۸- عمومآ پارا مغناطیس هستند زیرا در اغلب حالت های اکسایش خود الکنرون های جفت نشده دارند.

۹- اغلب به عنوان کاتالیزگر استفاده می شوند.

۱۰- در عناصر واسطه به طور کلی با افزایش تعداد اربیتال های نیمه پر در لایه ظرفیت دمای ذوب افزایش می یابد.

دانلود برنامه های ما در مارکت بازار

سرچشمه ها:

]]>
تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه 2019-01-16T20:38:52+01:00 2019-01-16T20:38:52+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2008 عبداله جهانتاب تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه کاملآ گیج کننده است. هر دو واژه به جای هم به کار می روند و بسیاری واژه ی عناصر واسطه را به جای عناصر بلوک d استفاده می کنند. تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه این است که همه ی عناصر واسطه در بلوک d هستند ولی همه ی عناصر بلوک d ، عنصر واسطه نیستند. آشکار است که اربیتال d عناصر بلوک d در حال پر شدن است. عناصر واسطه، عناصری هستند که شکل یون های پایدار آنها اربیتال d پرشده ی کا تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه

تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه کاملآ گیج کننده است. هر دو واژه به جای هم به کار می روند و بسیاری واژه ی عناصر واسطه را به جای عناصر بلوک d استفاده می کنند. تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه این است که همه ی عناصر واسطه در بلوک d هستند ولی همه ی عناصر بلوک d ، عنصر واسطه نیستند. آشکار است که اربیتال d عناصر بلوک d در حال پر شدن است. عناصر واسطه، عناصری هستند که شکل یون های پایدار آنها اربیتال d پرشده ی کاملی ندارند. برای نمونه روی و اسکاندیوم از عناصر بلوک d هستند اما عنصر واسطه نیستند.

عناصر بلوک d کدامند؟

عناصر بلوک d به راحتی از طریق آرایش الکترونی شناسایی می شوند. عناصر بلوک d حداقل یک الکترون در لایه ی درونی d دارند. نکته ی عجیب آن است که بر اساس اصول آفبا Aufbau الکترون های ۴s ابتدا پر می شوند و سپس اربیتال ۳d پر می شود که به معنی این است که الکترون های ۳d انرژی بالاتری نسبت به ۴s دارند. اما وقتی الکترون برداشته می شود تا یون تشکیل شود الکترون های ۴s ابتدا از اتم برداشته می شود.

عناصر واسطه کدامند؟
عناصر واسطه عناصری هستند که اربیتال d یون پایدار آنها کاملآ پر نشده است. در عناصر بلوک d وقتی یون ها تشکیل می شوند، الکترون ها ابتدا از لایه ی s و سپس از لایه d برداشته می شوند. روی و اسکاندیوم دو عنصر بخصوص در بلوک d هستند که اربیتال d آنها در شکل یون نیمه پر نیستند به همین دلیل به عنوان عنصر واسطه شناخته نمی شوند.یون های پایدار همه ی عناصر دیگر در بلوک d الکترون های d نیمه پر دارند.

محلول فلزات واسطه

پس:

عناصر بلوک d: عناصری هستند که اربیتال d آنها در حال پر شدن است.

عناصر واسطه: عناصری از بلوک d که می توانند یون پایدار تشکیل دهند در حالی که اربیتال d آنها نیمه پر است.

نکته:
عناصر Zn و Sc واسطه نیستند چون یون های روی و اسکاندیم اربیتال d نیمه پر ندارند.

Zn2+ =1s22s22p63s23p63d10

Sc3+=1s22s22p63s23p63d10


یون های زیر شامل اربیتال های d نیمه پر هستند و به عنوان عنصر واسطه شناخته می شوند:

Cu2+ = 1s22s22p63s23p63d9

Ni4+= 1s22s22p63s23p63d6

Mn2+= 1s22s22p63s23p63d5

Fe2+= 1s22s22p63s23p63d6


حالت اکسایش:
برخی عناصر واسطه چندین حالت اکسایش دارند و کمی از آنها فقط یک حالت اکسایش دارند.

نمونه:

روی فقط حالت اکسایش ۲+ و اسکاندیم فقط ۳+ دارد. بقیه ی عناصر بلوک d چندین حالت اکسایش دارند.

عناصر واسطه چندین حالت اکسایش دارند که حداقل یکی از آنها شامل اربیتال پر نشده هستند.

نمونه:

تیتانیم ۲+, ۴+

وانادیم ۲+, ۳+, ۴+, ۵+

کروم ۲+, ۳+, ۶+

منگنز ۲+, ۳+, ۴+, ۶+, ۷+

آهن ۲+, ۳+

کبالت ۲+, ۳+

نیکل ۲+, ۴+

مس ۱+, ۲+

 

سرچشمه:

Difference Between D Block Elements and Transition Elements

]]>
سئوالات درس شیمی97 2019-01-13T18:46:57+01:00 2019-01-13T18:46:57+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2007 عبداله جهانتاب سئوالات درس شیمی97 سوال های دی ماه نود و هفت در پایه های متفاوت برای دوستانی که هنوز امتحان ندادند.                    سوال شیمی 10                 سوال شیمی11                             سو سئوالات درس شیمی97

سوال های دی ماه نود و هفت در پایه های متفاوت برای دوستانی که هنوز امتحان ندادند.

                   سوال شیمی 10                 سوال شیمی11         

                  

سوال شیمی 12             سوال شیمی12

]]>
حقایق شیمی(عناصر) 2019-01-13T14:59:39+01:00 2019-01-13T14:59:39+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2006 عبداله جهانتاب حقایق شیمی(عناصر) عناصر ۱۰۱ تا ۱۱۲ مندلیوم, نوبلیوم, لارنسیوم, رادرفوردیوم, دوبنیوم, سیبورگیوم, بوریوم, هاسیوم, ماینتریوم, دارماستادیوم, رونتگنیوم, کوپرنسیوم
حقایق شیمی(عناصر)

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۱۰۱ تا ۱۱۲
مندلیوم, نوبلیوم, لارنسیوم, رادرفوردیوم, دوبنیوم, سیبورگیوم, بوریوم, هاسیوم, ماینتریوم, دارماستادیوم, رونتگنیوم, کوپرنسیوم

]]>
چگونه شیمی را بیاموزیم؟ 2019-01-13T14:24:14+01:00 2019-01-13T14:24:14+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2005 عبداله جهانتاب چگونه شیمی را بیاموزیم؟ آمادگی برای فراگیری شیمی: ۱- ریاضی خود را تقویت کنید. در دانش شیمی فرمول ها و معادلاتی هست که شما برای حل آن ها نیاز دارید از دانش ریاضی خوبی برخوردار باشید. پیش از شروع فراگیری شیمی باید چیزهایی مانند لوگاریتم و روش حل معادله درجه اول و دوم رابدانید. خوب است قبل از آن مسائل جبر را مرور کنید. این کار به شما در حل مسائل شیمی کمک خواهد کرد. ۲- جدول تناوبی را به خاطر بسپارید. فراگیری علائم اختصاری عناصر و موقعیت آن ها در جدول چگونه شیمی را بیاموزیم؟

آمادگی برای فراگیری شیمی:


۱- ریاضی خود را تقویت کنید. در دانش شیمی فرمول ها و معادلاتی هست که شما برای حل آن ها نیاز دارید از دانش ریاضی خوبی برخوردار باشید. پیش از شروع فراگیری شیمی باید چیزهایی مانند لوگاریتم و روش حل معادله درجه اول و دوم رابدانید. خوب است قبل از آن مسائل جبر را مرور کنید. این کار به شما در حل مسائل شیمی کمک خواهد کرد.

۲- جدول تناوبی را به خاطر بسپارید. فراگیری علائم اختصاری عناصر و موقعیت آن ها در جدول تناوبی گام اصلی در موفقیت در شیمی است و
همانند اهمیت دانستن اعداد در ریاضی است. و یادگیری جدول تناوبی برای فراگیری مفاهیم پیچیده تر شیمی حیاتی است.
برای یادگیری جدول تناوبی می توانید از ترانه ی زیر استفاده کنید.

۳- همه ی مفاهیم پایه ی شیمی را مطالعه کن و بیاموز چگونه یک مسئله را قدم به قدم حل کنی. برای این کار ابتدا اصول دستگاه های اندازه گیری را یاد بگیر، سپس روش علمی، واژه های شیمی و ساختار اتمی را فرا بگیر. علت این که از نظر بیشتر افراد شیمی دانش سختی است این است که آن ها به طور کامل اصول پایه را یاد نگرفته اند و می خواهند موضوعات پیشرفته تر شیمی را یاد بگیرند.
* بسیاری از مفاهیم پایه ی شیمی را می توانید از وب سایت های دانشگاهی که مطالب پایه ی شیمی را بر روی اینترنت قرار می دهند استفاده کنید. ( یا از اپلیکیشن های شیمی استفاده کنید که ما تعدادی از آن ها را در مارکت اندرویدی کیان دروید قرار داده ایم)
* همچنین می توانید از کتاب های پایه ی شیمی استفاده کنید.
* مفاهیم پایه ی شیمی را که آموخته اید را بنویسید، وقتی چیزی را می نویسید بهتر یاد می گیرید.

۴- از فلش کارت استفاده کنید. هر زمان چیزی را یاد گرفتید برای آن یک فلش کارت بسازید. این روش برای یادگیری جدول تناوبی شگفت انگیز است. در هفته چند بار از فلش کارت استفاده کنید تا دانش خود را تازه نگه دارید.
( همچنین می توانید از اپلیکیشن اندرویدی رایگان فلش کارت شیمی استفاده کنید. برای دانلود آن بر روی همین متن بزنید.)
۵- از تکنیک های حفظ کردن بهره بگیرید. برای هر عنصری در ذهن خودتان یک سمبل انتخاب کنید مثل سیب یا فوتبال یا هر چیزی که بتوانید از آن یک تصویر در ذهنی بسازید و وقتی به آن عنصر فکر می کنید آن تصویر را در ذهن زنده کنید.

۶- سه بعدی بیندیشید. از ابزار کمکی دیداری استفاده کنید. در حقیقت با خواندن کتاب دو بعدی مغز شما در مورد شکل مولکول ها گمراه می شود، اما باید بدانید شیمی سه بعدی است. از مدل های سه بعدی استفاده کنید یا به مغز خود بیاموزید تا هر مولکول را به صورت سه بعدی تصور کند.
* دانشگاه لیورپول وب سایتی به نام ChemTube 3D راه انداخته که برای بسیاری از مفاهیم شیمی ساختارها و انیمیشن های تعاملی ساخته است. که حتی بر روی گوشی یا تبلت شما هم اجرا می شود.

http://www.chemtube3d.com/ ]]>
نرمالیتی 2019-01-13T10:47:25+01:00 2019-01-13T10:47:25+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2004 عبداله جهانتاب نرمالیتی محاسبات نرمالیته تعریف نرمالیته: تعداد اکیوالان های حل شده در یک لیتر محلول تعریف اکی والان: تعداد گرم هایی از هر ماده که در واکنش های شیمیایی معادل یک گرم هیدروژن عمل نماید. عدد n برای اسیدها برابر تعداد یون هیدروژنی است که در آب آزاد می کند. مثال: HCl → n=
نرمالیتی
محاسبات نرمالیته

محاسبات نرمالیته

تعریف نرمالیته: تعداد اکیوالان های حل شده در یک لیتر محلول
تعریف اکی والان: تعداد گرم هایی از هر ماده که در واکنش های شیمیایی معادل یک گرم هیدروژن عمل نماید.


عدد n برای اسیدها برابر تعداد یون هیدروژنی است که در آب آزاد می کند. مثال:

HCl → n=1 , H2SO4 → n=2 , H3PO4 → n=3

عدد n برای بازها برابر تعداد یون هیدرواکسیدی است که در آب آزاد می کند. مثال:
NaOH → n=1 , Ca(OH)2 → n=2 , Al(OH)3 → n=3

عدد n برای نمک ها برابر تعداد فلز ضرب در ظرفیت فلز. مثال:
KCl → n=1 , Na2SO3 → n=2 , Ca3(PO4)2 → n=6

عدد n برای فلزات برابر ظرفیت فلز. مثال:
Na → n=1 , Ca → n=2

عدد n برای نافلزات برابر ظرفیت نافلز . مثال:
S → n=2

عدد n در واکنش های اکسایش کاهش برابر تغییر عدد اکسایش یا کاهش. مثال:

MnO4 + H+ + e → Mn2+ + H2O

در واکنش بالا تغییر درجه ی Mn از ۷+ به ۲+ (پنج درجه) تغییر کرده پس n برابر ۵ است
دیگر فرمول های مورد استفاده در مسائل نرمالیته:

چند نمونه مسئله که با فرمول های بالا حل می شود:
۱- نرمالیته محلول ۲ گرم بر لیتر سدیم هیدرواکسید (سود سوز آور) را به دست آورید؟

NaOH=40 g/mol


۲- نرمالیته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟

H2SO4=98 g/mol


۳- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال پتاسیم هیدرواکسید (پتاس سوز آور) چند گرم پتاس خالص را باید به حجم برسانیم؟

KOH=56 g/mol
چون سود سوز آور خالص(جامد خشک) است از روش زیر استفاده می کنیم. این روش برای همه ی مواد جامد به کار می رود.

۴- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال نیتریک اسید چند سی سی از اسید ۶۵٪ با چگالی ۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را باید به حجم برسانیم؟

HNO3=63 g/mol
چون نیتریک اسید محلول است (وقتی محلول است صورت مسئله درصد و چگالی را می دهد) از روش زیر حل می کنیم.
ابتدا نرمالیته ی محلول غلیظ را به دست می آوریم:
سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم چند سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم برسانیم:
یعنی ۸/۹۲ سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم ۲۵۰ سی سی برسانیم تا محلول ۲ نرمال حاصل شود

۵- ده (۱۰) سی سی سود نرمال( یک نرمال) توسط ۲/۵ سی سی هیدروکلریک اسید(HCl) خنثی می شود نرمالیته و مولاریته اسید را به دست آورید؟


NaOH=40 g/mol
HCl=36/5 g/mol

با توجه به فرمول N=nM برای اسیدها و بازهای یک ظرفیتی n=1 نرمالیته و مولاریته با هم برابر است.

۶- هر میلی لیتر HCl ١ نرمال برابر با چند میلیگرم سدیم استات میباشد؟ وزن مولكولی سدیم استات: ٨٢.٠٣

۱- ابتدا گرم بر لیتر هیدروکلریک اسید را به دست می آوریم.
۲- با داشتن گرم بر لیتر تعداد گرم های HCl را در یک میلی لیتر به دست می آوریم.

۳- بر اساس معادله واکنش یک مول سدیم استات با یک مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد. با استفاده از تناسب زیر ابتدا تعداد گرم سدیم استات که در واکنش شرکت می کند را به دست می آوریم و سپس گرم را به میلی گرم تبدیل می کنیم.


]]>
مولاریتی یا مولاریته 2019-01-11T16:32:22+01:00 2019-01-11T16:32:22+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2003 عبداله جهانتاب مولاریتی یا مولاریته محاسبات مولاریته تعریف مولاریته: تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول ( اگر هنوز با مفهوم “مول”  و “مولار”آشنا نیستید پیش از مطالعه این پست، مکعب مول  و مکعب مولاریته را بخوانید) پرسش و پاسخ محلول ها: پرسش ۱- در محلولی به حجم ۰/۷۵۰ لیتر ۹۰ گرم اتانول حل شده وجود دارد. غلظت مولی این محلول را حساب کنید. حل: ۱
مولاریتی یا مولاریته
محاسبات مولاریته

محاسبات مولاریته

تعریف مولاریته: تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول

( اگر هنوز با مفهوم “مول”  و “مولار”آشنا نیستید پیش از مطالعه این پست، مکعب مول  و مکعب مولاریته را بخوانید)

پرسش و پاسخ محلول ها:
پرسش ۱- در محلولی به حجم ۰/۷۵۰ لیتر ۹۰ گرم اتانول حل شده وجود دارد. غلظت مولی این محلول را حساب کنید.

حل:
۱- پرسش غلظت مولی را می خواهد که تعریف آن تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول می باشد.
۲- جرم اتانول را با استفاده از جرم های اتمی در جدول تناوبی به مول تبدیل می کنیم که برابر ۴۶/۱ گرم بر مول می شود.
۳- اکنون با استفاده از فرمول مولاریته آن را حساب می کنیم.

پرسش ۲- اگر غلظت NaCl برابر ۰/۳۶۴ مولار باشد چند گرم از این نمک در ۱۵۲ میلی لیتر محلول وجود دارد؟

حل:
۱- سوال جرم نمک را می خواهد.
۲- داده ی مسئله مولار(مول بر لیتر) است و این به این معنی است که ۰/۳۶۴ مول از این ماده در یک لیتر حل شده
۳- چون داده بر حسب جرم(گرم) است باید جرم مولی نمک (NaCl) را حساب کنیم که برابر ۵۸/۵ می شود.
۴- در سوال حجم بر حسب میلی لیتر که باید آن را به لیتر تبدیل و سپس استفاده کنیم؟

پرسش ۳- چند گرم دکسترز در ۳۲۵ میلی لیتر محلول ۲۵۸ مولار حل شده است؟

حل:
۱- سوال درباره جرم می پرسد پس باید مقدار گرم را حساب کنیم
۲- داده برابر ۰/۲۵۸ مولار است یعنی ۰/۲۵۸ مول بر لیتر
۳- چون صورت مسئله جرم را داده پس باید جرم مولی دکسترز را بدانیم، با استفاده از جدول تناوبی ۱۸۰ گرم بر مول می شود.
۴- صورت مسئله حجم را بر حسب میلی لیتر داده که باید آن را به لیتر تبدیل کنیم که می شود ۰/۳۲۵ لیتر
اکنون با استفاده از داده ها مسئله را حل می کنیم.

پرسش ۴- مقدار ۹۸ گرم سولفوریک اسید را با آب به چه حجمی برسانیم تا محلول نیم مولار داشته باشیم؟

حل:
۱- سوال حجم محلول را می خواهد که باید بر حسب لیتر یا میلی لیتر به دست آوریم
۲- غلظت محلول نیم مولار یعنی نیم مول بر لیتر می باشد.
۳- چون سوال شامل جرم است باید جرم مولکولی سولفوریک اسید را بدانیم که با استفاده از جدول تناوبی می شود ۹۸ گرم بر مول
اکنون با استفاده از داده ها مسئله را حل می کنیم.

پرسش ۵- مولاریته ی محلولی از سدیم کربنات Na2CO3 شامل ۵۳ گرم ماده ی حل شده در ۲۱۵ میلی لیتر محلول چقدر است؟

حل:
۱- پرسش مولاریته را می خواهد
۲- جرم را به مول تبدیل کنید برای این منظور باید جرم مولی سدیم کربنات را با استفاده از جدول تناوبی پیدا کنیم که می شود ۱۰۶ گرم بر مول می شود
۳- برای حل مولاریته به حجم هم احتیاج داریم که در صورت مسئله ۲۱۵ میلی لیتر یا ۰/۲۱۵ ذکر شده
اکنون از این داده ها در حل مسئله استفاده می کنیم

پرسش ۶- مولاریته ی محلول نیتریک اسیدی را حساب کنید که شامل ۱۲/۶ گرم در ۵ لیتر محلول است؟

حل:
۱- پرسش مولاریته را می خواهد.
۲- جرم را به مول تبدیل کنید برای این منظور باید جرم مولی نیتریک اسید را با استفاده از جدول تناوبی پیدا کنیم که می شود ۶۳ گرم بر مول می شود
۳- برای حل مولاریته به حجم هم احتیاج داریم که در صورت مسئله ۵ لیتر ذکر شده
اکنون از این داده ها در حل مسئله استفاده می کنیم

پرسش ۷- چند گرم مس(II) نیترات در ۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۰۰۴۵۵ مولار وجود دارد؟

حل:
۱- پرسش جرم را می خواهد
۲- غلظت مولار(مول بر لیتر) به ما داده شده
۳- چون مسئله شامل جرم است باید جرم مولکولی را پیدا کنیم که با استفاده از جدول تناوبی می شود: ۱۸۷/۶ گرم بر مول
۴- از آنجایی که حجم بر حسب میلی لیتر داده شده باید آن را به لیتر تبدیل کنیم.

پرسش ۸- مولاریته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟
برای تهیه ی ۵۰۰ میلی لیتر سولفوریک اسید ۲ مولار چند سی سی از این اسید را باید به حجم ۵۰۰ میلی لیتر برسانیم؟

حل:
۱- این مسئله ابتدا غلظت اسید غلیظ را می خواهد و سپس از ما می خواهد حساب کنیم چقدر از این اسید غلیظ را باید استفاده کنیم تا اسید ۲ نرمال داشته باشیم
۲- جرم مولکولی سولفوریک اسید را با استفاده از جدول تناوبی پیدا می کنیم که می شود ۹۸ گرم بر مول
۳- با توجه با داشتن درصد و چگالی اسید از فرمول مناسب استفاده می کنیم

پرسش ۹- چندمیلی لیتر از هیدروکلریک HCl هشت دهم ۰/۸ مولار برای خنثی کردن کامل ۲۰ گرم کلسیم کربنات لازم است؟
حل:
۱- ابتدا معادله واکنش موازنه شده را بنویسید:


CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +CO2 + H2O

طبق معادله ی بالا هر مول کلسیم کربنات با دو مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد
جرم مولکولی کلسیم کربنات ۱۰۰ گرم بر مول و جرم مولکولی HCl برابر ۳۶/۵ گرم بر مول پس طبق معادله واکنش موازنه شده هر ۱۰۰ گرم کلسیم کزبنات با ۲×۳۶/۵ = ۷۳ گرم HCl واکنش می دهد.
۲- با استفاده از فرمول مولاریته غلظت گرم بر لیتر هیدروکلریک اسید را به دست می آوریم
]]>
چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟ 2019-01-11T15:05:07+01:00 2019-01-11T15:05:07+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2002 عبداله جهانتاب چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟ چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟ چرا آنتالپی پیوند F-Fاز آنتالپی پیوند Cl-Cl کمتره؟با وجود اینکه شعاع اتمی فلوئور کمتره قاعدتا باید آنتالپی اش هم بیشتر باشه: پاسخ از استاد علیر
چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟

چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟

چرا آنتالپی پیوند F-Fاز آنتالپی پیوند Cl-Cl کمتره؟با وجود اینکه شعاع اتمی فلوئور کمتره قاعدتا باید آنتالپی اش هم بیشتر باشه:
پاسخ از استاد علیرضا کیانی دوست:
در مولکول F2 شعاع اتمی بسیار کوچک است و غلظت ابر الکترونی در فضای میان هسته های دو اتم در گیر در پیوند بسیار زیاد و در نتیجه دافعه الکترونی افزایش یافته و باعث ناپایداری پیوند و سست شدن ان ( کاهش انرژی پیوند ) میشود . چون فلوئور در دوره دوم جدول و در قسمت انتهای اخر جدول است شعاع ان به شدت کاهش یافته و این دافعه بیشتر خود را نشان می دهد .

لازم به ذکر است که در این گروه طول پیوند مولکول I2 بسیار زیاد است و در نتیجه انرژی پیوند آن بسیار کم است پس کمترین را دارد و بعد از ان مولکول F2 به دلیل پدیده ای که گفتم انرژی پیوندش کمتر است بعد از ان برم و در نهایت کلر انرژی پیوند بیشتری دارد بنابراین ترتیب انرژی پیوند در مولکول های دو اتمی این گروه به صورت زیر است:


Cl2>Br2>F2>I2

همانطور که به دیاگرام اوربیتال مولکولی فلوئور را مشاهده می کنید پیوند بین دو اتم فئور از نوع سیگما است با همپوشانی سازنده سر به سر اوربیتال های p هر دو اتم ولی این اوربیتال مولکولی پیوندی فقط ناشی از دو الکترون از هر دو اتم فلوئور است که در فضای کوچک بین دو هسته قرار می گیرند مطلب بعدی بر می گردد به الکترون های ناپیوندی فلوئورها که تعداد بیشتری دارند و دافعه شدیدتری نیز اعمال میکندد هر چند که ازادی عمل بیشتری دارند . به طور کلی وقتی فاصله بین دو هسته بسیار کوتاه به همراه چگالی الکترونی زیادی باشد همپوشانی بخوبی صورت نمی گیرد و انرژی پیوند کاهش می یابد

البته همپوشانی اوربیتال های sبیشتر از همپوشانی اوربیتال های p باشد .یعنی فی نفسه این پیوند خودش کمی ضعیف است

واز تصاویر بالا پر واضح است که طول پیوندی p-p از همه بیشتر و قدرت آن کمتر است
حالا تصورش را بکنید خود پیوند کمی ضعیف است فضای اتمی فلوئور هم بسیار کوچک است چقدر دافعه افزایش می یابد


]]>
تئوری طیف نگاری 2019-01-11T14:14:23+01:00 2019-01-11T14:14:23+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2001 عبداله جهانتاب تئوری طیف نگاری چند تعریف: امواج الکترو مغناطیس: نوعی انرژی است که در فضا به صورت موجی حرکت می‌کند. امواج الکترو مغناطیسی تر کیب هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی را دارد. طول موج: به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته می‌شود و آن را با λ نشان می‌دهند. برای دو موجی که دارای سرعت یکسان باشند، موجی که دارای فرکانس بالاتری است طول موج کوتاه‌تر دارد و موجی که فرکانس پایین‌تری دارد، طول موج بلندتری دارد. محدوده ی امواج الکترومغ
تئوری طیف نگاری

تئوری طیف نگاری

چند تعریف:
امواج الکترو مغناطیس: نوعی انرژی است که در فضا به صورت موجی حرکت می‌کند. امواج الکترو مغناطیسی تر کیب هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی را دارد.
طول موج: به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته می‌شود و آن را با λ نشان می‌دهند. برای دو موجی که دارای سرعت یکسان باشند، موجی که دارای فرکانس بالاتری است طول موج کوتاه‌تر دارد و موجی که فرکانس پایین‌تری دارد، طول موج بلندتری دارد.

محدوده ی امواج الکترومغناطیس:امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان(فرکانس) به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند:امواج رادیویی،ریزموج،فرو سرخ (مادون قرمز)،نور مرئی،فرا بنفش،پرتو ایکس وپرتو کاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.

همانطور که گفته شد اگر امواج الکترو مغناطیس را به یک اتم بتابانیم هر اتم قسمتهایی از این امواج را جذب کرده الکترون های آن به مدار بالا تر می‌رود در این صورت امواج عبور کرده از اتم فاقد طول موج‌های جذب شده است که دستگاه طیف نما آن را به صورت یک نوار رنگی با خطوط تاریک نمایش می‌دهد که به آن طیف جذبی می گویند. اکنون اگر همان اتم را در شرایطی قرار دهیم که الکترون هایی که به مدار بالا تر رفته‌اند به مدار قبلی برگردند دقیقآ همان طول موج‌های جذب شده منتشر می‌شود که دستگاه طیف نما آن را به صورت زمینه ی تاریک با خطوط رنگی نمایش می دهد.

دیگر مطالب مرتبط با طیف نگاری

اپلیکیشن های شیمی مارکت کیان درویدبرای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.

 
]]>
خلاصه ای از قسمتی از شیمی دوازدهم 2019-01-11T10:42:47+01:00 2019-01-11T10:42:47+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/2000 عبداله جهانتاب خلاصه ای از قسمتی از شیمی دوازدهم فایل های ضمیمه  شیمی

خلاصه ای از قسمتی از شیمی دوازدهم

فایل های ضمیمه

 شیمیشیمی

]]>
علائم انجام یک واکنش شیمیایی 2019-01-11T08:19:31+01:00 2019-01-11T08:19:31+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1999 عبداله جهانتاب علائم انجام یک واکنش شیمیایی چگونه بفهمیم یک واکنش شیمیایی روی داده است؟ ۱- تشکیل گاز: برخی از واکنش های شیمیایی تشکیل حباب گاز می دهند مانند اثر اسید بر روی کربنات ها که گاز کربن دی اکسید می دهد. یا اثر اسید بر روی بعضی از فلزات که تشکیل حباب گاز هیدروژن می دهد. ۲- تشکیل رسوب: واکنش هایی مانند واکنش باران طلایی با تشکیل رسوب همراه است. ۳- تغییر دما: برخی واکنش ها گرماده هستند، یعنی هنگامی که روی می دهند گرما تولید می کنند و

علائم انجام یک واکنش شیمیایی

چگونه بفهمیم یک واکنش شیمیایی روی داده است؟

۱- تشکیل گاز:
برخی از واکنش های شیمیایی تشکیل حباب گاز می دهند مانند اثر اسید بر روی کربنات ها که گاز کربن دی اکسید می دهد. یا اثر اسید بر روی بعضی از فلزات که تشکیل حباب گاز هیدروژن می دهد.

۲- تشکیل رسوب:
واکنش هایی مانند واکنش باران طلایی با تشکیل رسوب همراه است.

۳- تغییر دما:
برخی واکنش ها گرماده هستند، یعنی هنگامی که روی می دهند گرما تولید می کنند و برخی گرماگیر یعنی هنگام روی دادن گرما جذب می کنند. مانند واکنش اسد و باز که به شدت گرما زا است.

۴- نور:
برخی از واکنش های شیمیایی همراه با نور هستند مانند واکنش سوختن

۵- بو:
واکنش هایی مانند واکنش اثر آمونیم کلرید(بی بو) با سدیم هیدرواکسید(بی بو)، تولید آمونیاک با بویی تند می کند. یک مثال دیگر اثر سولفوریک اسید بر مس است که گاز گوگرد دی اکسید بودار می کند.

۶- صدا:
واکنش هایی مثل سوختن باروت یا انفجار با صدا همراه است.

۷- تغییر رنگ:
برخی از واکنش های شیمیایی هم با تغییر رنگ همراه است مانند: واکنش بین پتاس و پتاسیم پرمنگنات که رنگ ارغوانی پرمنگنات را به رنگ سبز منگنات تغییر می دهد.

همچنین یک واکنش شیمیایی ممکن است چند علامت از علامت های بالا را داشته باشد مانند واکنش انفجار باروت که هم با صدا همراه است، هم گرما می دهد، هم بو دار است.

]]>
مکعب پی اچpH 2019-01-10T17:40:16+01:00 2019-01-10T17:40:16+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1998 عبداله جهانتاب مکعب پی اچpH در ادامه ی ساخت مکعب مول و مکعب مولار این بار آموزش ساخت مکعب پی اچ را آموزش می دهیم. ۱- یک مکعب مقوایی بسازید که هر ضلع آن بیست سانتی متر باشد. می توانید از تصویر زیر به عنوان الگو برای ساخت مکعب استفاده کنید: ۲- تصاویر زیر را که فایل پی دی اف آن برای پیرینت در پایان این پست قرار داده شده در شش طرف مکعبی که ساختید بچسبانید: مکعب پی اچpH

در ادامه ی ساخت مکعب مول و مکعب مولار این بار آموزش ساخت مکعب پی اچ را آموزش می دهیم.

۱- یک مکعب مقوایی بسازید که هر ضلع آن بیست سانتی متر باشد.
می توانید از تصویر زیر به عنوان الگو برای ساخت مکعب استفاده کنید:

۲- تصاویر زیر را که فایل پی دی اف آن برای پیرینت در پایان این پست قرار داده شده در شش طرف مکعبی که ساختید بچسبانید:

]]>
الکترولیز نمک سدیم کلرید 2019-01-10T11:36:00+01:00 2019-01-10T11:36:00+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1997 عبداله جهانتاب الکترولیز نمک سدیم کلرید محلولی اشباع از نمک خوراکی درست کنید سپس آن را درون لوله (U) شکل شاخه دار بریزید سپس معرف تورنسل را به آن اضافه کنید به طوری که محلول حداکثر تا زیر شاخه های لوله قرار گیرد . به هر شاخه از لوله یک بادکنک وصل کنید تا بتوآن گاز کلر و هیدروژن را جمع آوری کرد سپس دو گرافیت را که از مغز مداد جدا کرده اید درون چوب پنبه سوراخ دار بکنید و بر روی دهانه های لوله قرار دهید جریآن برق DC را وصل کنید میتوآن از برق ۱۲ ولت و ۵۰۰ میلی آمپر اداپتور الکترولیز نمک سدیم کلرید

محلولی اشباع از نمک خوراکی درست کنید سپس آن را درون لوله (U) شکل شاخه دار بریزید سپس معرف تورنسل را به آن اضافه کنید به طوری که محلول حداکثر تا زیر شاخه های لوله قرار گیرد .
به هر شاخه از لوله یک بادکنک وصل کنید تا بتوآن گاز کلر و هیدروژن را جمع آوری کرد سپس دو گرافیت را که از مغز مداد جدا کرده اید درون چوب پنبه سوراخ دار بکنید و بر روی دهانه های لوله قرار دهید
جریآن برق DC را وصل کنید میتوآن از برق ۱۲ ولت و ۵۰۰ میلی آمپر اداپتور استفاده کرد
سپس آن قسمت لوله که اسیدی میشود و گاز کلر خارج میشود رنگ قرمز و آن قسمت که قلیایی است و گاز هیدروژن خارج میشود رنگ آبی پیدا می کند.

لازم به یادآوری است که در الکترولیز محلول نمک های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به جای این فلزات آب کاهش می یابد.
واکنش ها در پایین نوشته شده است

اجرای آزمایش و نویسنده: ایمان انصاری

]]>
آزمایش جابه جایی فلزی 2019-01-10T11:28:22+01:00 2019-01-10T11:28:22+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1996 عبداله جهانتاب آزمایش جابه جایی فلزی قانون و شگفتی این آزمایش این است که فلز با فعالیت بیشتر(پتانسیل کاهش کوچکتر) با یون فلز در محلول با فعالیت کمتر(پتانسیل کاهش بزرگ تر) جایگزین می شود. برای انجام این آزمایش میتوانید ۵ گرم نقره نیترات را در ۱۰۰ سی سی آب درون لوله آزمایش حل کنید و در لوله آزمایش دیگر نیز ۵ گرم مس(II)کلرید را در ۱۰۰ سی سی آب درون لوله آزمایش حل کنید. داخل لوله آزمایش حاوی محلول نقره نیترات سیم مسی و درون لوله آزمایش حاوی کلرید مس مفتول آهنی قرار بدهید سپس جا به جایی آزمایش جابه جایی فلزی

آزمایش جابه جایی فلزی

قانون و شگفتی این آزمایش این است که فلز با فعالیت بیشتر(پتانسیل کاهش کوچکتر) با یون فلز در محلول با فعالیت کمتر(پتانسیل کاهش بزرگ تر) جایگزین می شود.

برای انجام این آزمایش میتوانید ۵ گرم نقره نیترات را در ۱۰۰ سی سی آب درون لوله آزمایش حل کنید و در لوله آزمایش دیگر نیز ۵ گرم مس(II)کلرید را در ۱۰۰ سی سی آب درون لوله آزمایش حل کنید.
داخل لوله آزمایش حاوی محلول نقره نیترات سیم مسی و درون لوله آزمایش حاوی کلرید مس مفتول آهنی قرار بدهید سپس جا به جایی فلزی را مشاهده کنید.

آزمایش جا به جایی فلزی را میتوان با مواد دیگر نیز انجام داد که در ادامه توضیح داده می شود.
سه لوله آزمایش برداشته و درون هر کدام ۱ گرم پتاسیم دی کرومات را در ۳۰ سی سی سولفوریک اسید حل کنید سپس درون لوله اول سیم مسی قرار دهید و درون لوله دوم قطعه آلومینیومی و درون لوله سوم قطعه روی قرار دهید سپس جابه جایی فلزی را مشاهده می کنید.


AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + Ag

CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu


 

 

 

 


اجرای آزمایش و نویسنده متن: ایمان انصاری

]]>
تهیه نیتریک اسید 2019-01-09T13:05:28+01:00 2019-01-09T13:05:28+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1995 عبداله جهانتاب تهیه نیتریک اسید  در روش زیر از اثر سولفوریک اسید بر روی نمک باریم نیترات، نیتریک اسید تولید و اسید حاصل شده در آب حل می شود. به دلیل این که این مخلوط را حرارت دادیم مقداری نیتریک اسید تجزیه شد و گاز خرمایی رنگ نیتروژن دی اکسید تولید ، که با واکنش این گاز با آب دوباره نیتریک اسید حاصل می شود. در این رابطه می توانید اثر نیتریک اسید بر فلزات را هم ببینید. واکنش ها: H2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2HNO3 ۴HNO3 → ۲H2O + 4NO2 +O2 ۳NO2 + H2O → ۲HNO3 +NO  برچسب‌ها: تهیده نیتزیک اسید

تهیه نیتریک اسید 


در روش زیر از اثر سولفوریک اسید بر روی نمک باریم نیترات، نیتریک اسید تولید و اسید حاصل شده در آب حل می شود. به دلیل این که این مخلوط را حرارت دادیم مقداری نیتریک اسید تجزیه شد و گاز خرمایی رنگ نیتروژن دی اکسید تولید ، که با واکنش این گاز با آب دوباره نیتریک اسید حاصل می شود.
در این رابطه می توانید اثر نیتریک اسید بر فلزات را هم ببینید.
واکنش ها:


H2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2HNO3
۴HNO3 → ۲H2O + 4NO2 +O2
۳NO2 + H2O → ۲HNO3 +NO

 


برچسب‌ها: تهیده نیتزیک اسید ]]>
سیلیسیم (شیمی برای کودکان) 2019-01-09T12:50:48+01:00 2019-01-09T12:50:48+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1994 عبداله جهانتاب سیلیسیم (شیمی برای کودکان) نماد: Si عدد اتمی : ۱۴ جرم اتمی: ۲۸٫۰۸۵ دسته بندی: شبه فلز فاز در دمای اتاق: جامد چگالی: ۲٫۳۲۹ گرم بر سانتی متر مکعب نقطه ذوب: ۱۴۱۴درجه سانتی گراد یا ۲۵۷۷ درجه فارنهایت نقطه جوش: ۳۲۶۵ درجه سانتی گراد یا ۵۹۰۹ درجه فارنهایت کشف شده توسط:Jons Jakob Berzelius در سال ۱۸۲۴ میلادی سیلیسیم دومین عنصر در ستون چهاردهم جدول تناوبی است و به عنوان یک عنصر شبه فلز دسته بندی شده است . سیلیسیم هشتمین عنصر فراوان در جهان و دومین عنصر فراوان در پوسته زمین بعد از اکسیژن است. اتم های

سیلیسیم (شیمی برای کودکان)

نماد: Si
عدد اتمی : ۱۴
جرم اتمی: ۲۸٫۰۸۵
دسته بندی: شبه فلز
فاز در دمای اتاق: جامد
چگالی: ۲٫۳۲۹ گرم بر سانتی متر مکعب
نقطه ذوب: ۱۴۱۴درجه سانتی گراد یا ۲۵۷۷ درجه فارنهایت
نقطه جوش: ۳۲۶۵ درجه سانتی گراد یا ۵۹۰۹ درجه فارنهایت
کشف شده توسط:Jons Jakob Berzelius در سال ۱۸۲۴ میلادی

سیلیسیم دومین عنصر در ستون چهاردهم جدول تناوبی است و به عنوان یک عنصر شبه فلز دسته بندی شده است .
سیلیسیم هشتمین عنصر فراوان در جهان و دومین عنصر فراوان در پوسته زمین بعد از اکسیژن است.
اتم های سیلیکن دارای ۱۴ الکترون و پروتون با ظرفیت الکترونی ۴ در لایه اخر خود است.

مشخصات و ویژگی ها :
در شرایط استاندارد سیلیسیم جامد است و در حالت غیر بلوری پودری قهوه ای رنگ به نظر میرسد.
در حالت بلوری یک فلز خاکستری ترد و محکم به نظر میرسد.
سیلیسیم به عنوان یک نیم رسانا به حساب می آید به این معنی که دارای رسانایی الکتریکی ای بین عایق و رسانا است که رسانایی آن با افزایش دما زیاد میشود و این ویژگی سیلیسیم را یک عنصربا ارزش در صنایع الکترونیکی کرده است.
سیلیسیم میتواند با چهار ظرفیت الکرون خود پیوند کووالانسی و پیوند یونی تشکیل دهد ویا چهار الکترون لایه آخر خود را به اشتراک بگذارد همچنین سیلیسیم نسبتا عنصر پایداری است و با آب و اکسیژن در حالت جامد خود واکنش نمیدهد.

سیلیسیم در کجای زمین پیدا میشود؟
سیلیسیم حدود ۲۸% پوسته زمین را تشکیل میدهد در حالت کلی در زمین به صورت آزاد یافت نمیشود اما معمولا در کانی سیلیکاتی پیدا میشود که ۹۰% پوسته زمین از این کانی ها است. یک ترکیب رایج از سیلیسیم , سیلیسیم دی اکسید است کمعمولا بیشتر به عنوان سیلیکا شناخته میشود حالت های مختلف شامل شن, چخماغ , کوارت.
یکی دیگر از کانی ها و سنگ <صخره> های سیلیسیمی شامل : گرانیت , تالک , دیوریت, میکا , کلای, و آزبست .
این عنصر همچنین در سنگ های گران قیمت شامل یشم, عقیق , یاقوت هم پیدا می شود.

سیلیسیم امروزه چگونه استفاده میشود؟
سیلیسیم در کارکردها و جنس های متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بیشتر تقاضا سیلیسیم در معادن کانی است که شامل : شیشه <ساخته شده از شن> , سرامیک < ساخته شده از کلای> و پاک کننده ها است و سیلیکات ها در سیمان پورتلند که سیمان های جامد و کچ کاری های ساختمان تولید میکند کاربرد دارند.
سیلیسیم همچنین برای ساخت ترکیبات شیمیایی و مصنوعی استفاده میشود و به آن سیلیسیمها گویند.
سیلیسیم ها برای ساخت گریس , روغن ها , مواد مالشی معدنی , مواد ضد آب معدنی , درزگیرها استفاده میشوند.
سیلیسیم خالص برای ساخت تراشه های الکترونیکی نیم رسانا در کارخانه ها استفاده می شود.
این تراشه ها مغز های الکترونیکی دستگاه های امروزی شامل : رایانه ها , تلوزیون ها , بازی های ویدویی , کنسول های بازی , و تلفن های همراه هستند.
سیلیسیم همچنین به عنوان آلیاژ با فلز هایی همچون آهن , آلومینیم , و استیل استفاده می شوند.

سیلیسیم چطور کشف شد؟
شیمیدان فرانسوی Antoine Lavoisier از اولین دانشمندانی بود که تصور می کرد شاید یک عنصر جدید در ماده کوارتز وجود داشته باشد(۱۷۸۹ میلادی).دانشمندتن بعدی مطاله در مورد کوارتز را ادامه دادند اما یک شیمیدان سوِدی Jons Jakob Berzelius کسی بود که از عنصر سیلیسیم یک نمونه تهیه کرد در سال ۱۸۲۴ میلادی.

نام سیلیسیم از کجا آمده است؟
این اسم از کلمه لاتین silicus  به معنای سنگ چخماغ آمده است که همان طور ک میدانید سنگ چخماغ یک سنگ معدنی <کانی> است که از سیلیسیم تشکیل یافته است.

ایزوتوپ ها:
سیلیسیم به صورت طبیعی در یکی از ایزوتوپ های سیلیسیم ۲۸ , سیلیسیم ۲۹ , سیلیسیم ۳۰ که حدود ۹۲% سیلیسیم موجود سیلیسیم ۲۸ است.

حقایق جالب در مورد سیلیسیم:
» سیلیسیم ویژگی های نسبتا منحصر به فردی دارد , منبسط شدن آن وقتی که مثل آب یخ میزند و منجمد می شود.
» سیلیسیم دارای نقطه ذوب بالایی است در حدود ۱۴۰۰ درجه سلسیوس و نقطه جوش ۲۸۰۰ درجه سلسیوس.
» فراوان ترین ترکیب در پوسته زمین سیلیسیم دی اکسید است..
» سیلیسیم کربید معمولا به عنوان ساینده استفاده میشود و سختی ان به نزدیکی سختی الماس است.
» ویفر های سیلیسیم برای تراشه های کامپیوتر رشد کذرده اند و در فرآیند زوکیرالسکی مورد استفاده قرار می گیرند.

برگردان به پارسی: رضا زمانی

]]>
الکترولیز قلع(II) کلرید 2019-01-09T12:39:09+01:00 2019-01-09T12:39:09+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1993 عبداله جهانتاب الکترولیز قلع(II) کلرید administrator اگر محلول فلزات قلیایی و قلیایی خاکی را الکترولیز کنیم در کاتد به جای این فلزات آب کاهش میابد اما کلرید قلع یک نمک غیر از فلزات قلیایی و قلیایی خاکی است پس در کاتد خود این فلز کاهش یافته و نمایان میشود برای الکترولیز قلع (II) کلرید محلولی اشباع از این ماده میسازیم و حتما بعد از ساختن محلول ... ادامه مطلب » الکترولیز قلع(II) کلرید

اگر محلول فلزات قلیایی و قلیایی خاکی را الکترولیز کنیم در کاتد به جای این فلزات آب کاهش میابد اما کلرید قلع یک نمک غیر از فلزات قلیایی و قلیایی خاکی است پس در کاتد خود این فلز کاهش یافته و نمایان میشود برای الکترولیز قلع (II) کلرید محلولی اشباع از این ماده میسازیم و حتما بعد از ساختن محلول ... ادامه مطلب »

]]>
آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 21 دی 2019-01-09T10:48:37+01:00 2019-01-09T10:48:37+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1992 عبداله جهانتاب آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 21 دی &nbsp; تهیه شده توسط علی جدی دانلود در قسمت فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه آزمونک دانلود 715 &nbsp;&nbsp; پاسخنامه


آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 21 دی

آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخنامه منطبق با آزمون 21 دی

 

تهیه شده توسط علی جدی

دانلود در قسمت فایل های ضمیمه


فایل های ضمیمه

]]>
نمونه سئوال شیمی دهم نیم سال اول 2019-01-07T15:23:36+01:00 2019-01-07T15:23:36+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1991 عبداله جهانتاب نمونه سئوال شیمی&nbsp; دهم نیم سال اول جربی مدرسه پژوهندگان علم پژوهندگان علم
نمونه سئوال شیمی  دهم نیم سال اول
]]>
نمونه سئوال شیمی دوازد نیم سال اول 2019-01-07T14:54:50+01:00 2019-01-07T14:54:50+01:00 tag:http://jahantab777.mihanblog.com/post/1989 عبداله جهانتاب نمونه سئوال شیمی دوازد نیم سال اول &nbsp; &nbsp; امتحان نهایی شیمی 3 دوازدهم دی 97 + پاسخ &nbsp; &nbsp; نمونه سوال شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی مدرسه یاس &nbsp; &nbsp; نمونه سوال شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی مدرسه یاسین ن مونه سوال امتحانی شیمی دوازدهم مدرسه اندیشه های شریف دی 97 &nbsp; &nbsp; نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش حافظ دی 97 + پاسخ &nbsp; &nbsp; نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش رسالت دی 97 + پاسخ &nbsp; &nbsp; نمونه سوال شیمی نمونه سئوال شیمی دوازد نیم سال اول
 
 
 
 
]]>