نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2017-09-25T11:02:15+01:00 text/html 2017-08-10T01:10:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب این صبح شورانگیزِ مست صبح طرب خیزی كه هست؛ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1541 <p align="center"> <font size="3"><font color="#3333FF">این صبح شورانگیزِ مست<br> صبح طرب خیزی كه هست؛</font><br> آئینهٔ مهر خداست<span class="text_exposed_show"><br> یك جلوه از آئینه هاست<br> برخیز و در آئینه ها لبخند را آغاز كن<br> خورشید "روز" آورده است<br> در را به رویش بازكن<br> آه ای خدای صبح نو<br> پروردگارِ روشنی!<br> شكرت كه در قلب تؤام<br> شكرت كه در قلب منی</span></font></p><div class="_3x-2" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4275670892718077&amp;set=a.1616374315314428.1073741836.100008256253262&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20664830_4275670892718077_8373750062649028398_n.jpg?oh=8c2141018c1b0ef997b18bd5b52ce6cd&amp;oe=59ECF21B" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="_46-h _517g" style="width:476px;height:595px;"><img class="_46-i img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20664830_4275670892718077_8373750062649028398_n.jpg?oh=8c2141018c1b0ef997b18bd5b52ce6cd&amp;oe=59ECF21B" style="left: -2px; top: 0px;" alt="عکس ‏‎Mohammad Hasan Ghanbari‎‏" width="533" height="600"></div></a></div></div></div></div><div><form rel="async" class="commentable_item" method="post" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;]&quot;}" action="/ajax/ufi/modify.php" id="u_jsonp_6_6"><div class="_sa_ _gsd _5vsi _192z"><div class="_37uu"><div><div><div class="_3399 _a7s clearfix _zw3"><div class="_524d"><div class="_42nr"><span class="_1mto"><div class="_khz"><br><div class="_2r6l accessible_elem"><div class="_1oxj uiLayer hidden_elem" style="opacity: 1; right: 205px; top: 3214px; z-index: 301;"><div class="_49v-"><div height="52" class="_1oxk" role="presentation"><div class="_iu-" role="toolbar"><span class="_iuw" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="0"><div class="_39m _1ef1" data-reaction="1"><div class="_39n"><span class="_9zc _2p7b _2jry _3uet _4e-m"></span></div></div></span></div></div></div></div></div></div></span></div></div></div></div></div></div></div></form></div><span class="_1mto"><span class="_iuw" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="-1"><div class="_39m _1ef1" data-reaction="2"><div class="_39n"><span class="_9zc _2p7b _2jry _3uet _4e-m"></span></div></div></span></span><span class="_1mto"><span class="_iuw" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="-1"><div class="_39m _1ef1" data-reaction="4"><div class="_39n"><span class="_9zc _2p7b _2jry _3uet _4e-m"></span></div></div></span></span><span class="_1mto"><span class="_iuw" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="-1"><div class="_39m _1ef1" data-reaction="3"><div class="_39n"><span class="_9zc _2p7b _2jry _3uet _4e-m"></span></div></div></span></span><span class="_1mto"><span class="_iuw" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="-1"><div class="_39m _1ef1" data-reaction="7"><div class="_39n"><span class="_9zc _2p7b _2jry _3uet _4e-m"></span></div></div></span></span><span class="_1mto"><span class="_iuw" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="-1"><div class="_39m _1ef1" data-reaction="8"><div class="_39n"><span class="_9zc _2p7b _2jry _3uet _4e-m"></span></div></div></span></span><span class="_1mto"></span><br><span class="_1mto"></span> text/html 2017-08-06T04:18:21+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تحلیل علمی کتاب شیمی دهم ازعلیرضا ناصری مود http://jahantab777.mihanblog.com/post/1540 <div class="post"> <h2 class="PostHead" style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: #0000ff;">تحلیل علمی کتاب شیمی دهم ازعلیرضا ناصری مود</span></font></h2> <div class="PostContent"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><font color="#CC0000"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8302317918/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html">لینک دانلود</a></strong></font></h1> </div> </div> text/html 2017-08-04T09:29:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب میلاد امام علی بن موسی الرضا مبارک وفرخنده باد http://jahantab777.mihanblog.com/post/1539 <div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_6lc" align="center"><p><font size="4" color="#3333FF">السلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس المدفون بارض طوس<br> السلام علیک یا غریب الغربا یا معین الضعفاء و الفقرا السلطان یا ابالحسن یا علی بن موسی الرضا ع</font></p></div><div class="_3x-2" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="_5cq3" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155688323059252&amp;set=a.10151392134439252.535356.760634251&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20525273_10155688323059252_3389225834753568187_n.jpg?oh=cf2e82cf2cf26ed529d2c19f8b9ba6bc&amp;oe=5A0059BB" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-testid="theater_link"><div class="uiScaledImageContainer _4-ep" style="width:476px;height:317px;" id="u_jsonp_11_10"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20525273_10155688323059252_3389225834753568187_n.jpg?oh=cf2e82cf2cf26ed529d2c19f8b9ba6bc&amp;oe=5A0059BB" alt="عکس ‏‎Kurosh Yeganeh‎‏" width="517" height="387"></div></a></div></div></div></div> text/html 2017-08-03T04:30:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب روستای نگل مسیر سنندج به مریوان کردستان http://jahantab777.mihanblog.com/post/1538 <div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_1vs" align="center"><p><font color="#3333FF" size="4">روستای نگل مسیر سنندج به مریوان<br> کردستان</font></p></div><div class="_3x-2" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468775366812809&amp;set=a.123492751341074.1073741827.100010410488886&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20526243_468775366812809_5082207537995593449_n.jpg?oh=99b9b1bbf87c3dc4269a9cd0f3cca9fb&amp;oe=59FBE012" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="uiScaledImageContainer _517g" style="width:476px;height:634px;"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20526243_468775366812809_5082207537995593449_n.jpg?oh=99b9b1bbf87c3dc4269a9cd0f3cca9fb&amp;oe=59FBE012" alt="عکس ‏‎Bijan Abedi‎‏" width="604" height="635"></div></a></div></div></div></div> text/html 2017-08-03T00:20:45+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جنگل گیسوم در تالش http://jahantab777.mihanblog.com/post/1537 <div align="center"><font size="5"><font color="#3366FF">جنگل گیسوم در تالش</font></font></div><div class="_3x-2" align="right"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468065343550478&amp;set=a.123492751341074.1073741827.100010410488886&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/20451893_468065343550478_928885287649623971_o.jpg?oh=4599882b133b6bf3bd0095b35f195eea&amp;oe=59F8020D" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="uiScaledImageContainer _517g" style="width:476px;height:518px;"><img class="scaledImageFitHeight img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/20451893_468065343550478_928885287649623971_o.jpg?oh=09806ce93394775c93337e6df54597d5&amp;oe=5A33B4B8" style="right: 0px;" alt="عکس ‏‎Bijan Abedi‎‏" width="598" height="518"></div></a></div></div></div></div> text/html 2017-07-31T05:00:49+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب با پای دل قدم زدن آن هم كنار تو http://jahantab777.mihanblog.com/post/1536 <div align="center"><font size="3" color="#3333FF">با پای دل قدم زدن آن هم كنار تو<br> باشد كه خستگی بشود شرمسار تو<br> در دفتر همیشه ی من ثبت می شود<br> زندگی با عشق فقط در كنار تو </font></div> text/html 2017-07-25T00:47:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 تیر 96 کانون فرهنگی آموزش http://jahantab777.mihanblog.com/post/1535 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: #ff0000;"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 تیر 96 کانون فرهنگی آموزش</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF">سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی</font></p><font size="3" color="#3333FF"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 تیر 96 کانون فرهنگی آموزش" src="http://dl.konkur.in/image/96/04/51699.png" alt="" width="432" height="218"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="display: inline;"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><span id="more-51699"></span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #800080;">&nbsp;</span></strong></p> <div class="more" align="center"><font size="3"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/BudjeBandi-Kanoon-95-96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی&nbsp;آزمونهای قلمچی سال چهارم دبیرستان</a></font></div><font size="3" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/Kanoon-Sal4-Riazi-23Tir96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 23 تیر 96 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font size="3" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/Kanoon-Sal4-Tajrobi-23Tir96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 23 تیر 96 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/Kanoon-Sal11-Tajrobi-23Tir96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 23 تیر 96 قلمچی سال یازدهم&nbsp;رشته تجربی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/Kanoon-Sal10-RT-23Tir96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 23 تیر 96 قلمچی سال دهم&nbsp;رشته ریاضی و تجربی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font></div> <br> <br> <center> <table style="width: 500px;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#58C9F3" align="center"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <br> <div class="refrence">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></div> text/html 2017-07-25T00:41:14+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 تیر 96 گزینه دو http://jahantab777.mihanblog.com/post/1534 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: #ff0000;"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 تیر&nbsp;96 گزینه دو</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF">سال چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 تیر 96 گزینه دو" src="http://dl.konkur.in/image/96/05/51815.png" alt="" width="481" height="214">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-51815"></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="more" align="center"><font size="3"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3">دانلود محدوده بندی آزمونهای گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان</font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/05/Gozine2-Sal4-Riazi-23Tir96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 23 تیر&nbsp;96 گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/05/Gozine2-Sal4-Tajrobi-23Tir96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 23 تیر&nbsp;96 گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/05/Gozine2-Sal4-Ensani-23Tir96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 23 تیر&nbsp;96 گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font></div> <br> <br> <center> <table style="width: 500px;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#58C9F3" align="center"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <br> <div class="refrence" align="center"><font size="4" color="#CC0000">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div> text/html 2017-07-16T17:06:36+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب عشق از نظر مولانا http://jahantab777.mihanblog.com/post/1533 <div class="post"> <div id="js_2fr" class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> <div id="id_596bd977a414e6925496564" class="text_exposed_root text_exposed"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">عشق از نظر مولانا</span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌ </span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌</span><br> <span style="color: #0000ff;">عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا</span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی کوشش بی‌ادعا</span><br> عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی<span class="text_exposed_show"><br> عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی<br> عشق یعنی دشت گل کاری شده<br> در کویری چشمه‌ای جاری شده<br> <span style="color: #ff0000;">یک شقایق در میان دشت خار</span><br> <span style="color: #ff0000;"> باور امکان با یک گل بهار </span><br> <span style="color: #ff0000;"> عشق یعنی ترش را شیرین کنی</span><br> <span style="color: #ff0000;"> عشق یعنی نیش را نوشین کنی</span><br> عشق یعنی این که انگوری کنی<br> عشق یعنی این که زنبوری کنی<br> عشق یعنی مهربانی در عمل<br> خلق کیفیت به کندوی عسل<br> عشق یعنی گل به جای خار باش<br> پل به جای این همه دیوار باش<br> عشق یعنی یک نگاه آشنا<br> دیدن افتادگان زیر پا<br> <span style="color: #0000ff;">عشق یعنی تنگ بی ماهی شده</span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی ، ماهی راهی شده </span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی مرغ‌های خوش نفس </span><br> <span style="color: #0000ff;"> بردن آنها به بیرون از قفس </span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی جنگل دور از تبر</span><br> <span style="color: #0000ff;"> دوری سرسبزی از خوف و خطر</span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی از بدی ها اجتناب</span><br> <span style="color: #0000ff;"> بردن پروانه از لای کتاب</span><br> <span style="color: #ff0000;">در میان این همه غوغا و شر </span><br> <span style="color: #ff0000;"> عشق یعنی کاهش رنج بشر </span><br> <span style="color: #ff0000;"> ای توانا ، ناتوان عشق باش</span><br> <span style="color: #ff0000;"> پهلوانا ، پهلوان عشق باش </span><br> <span style="color: #ff0000;"> عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر</span><br> <span style="color: #ff0000;"> واگذاری آب را بر تشنه تر</span><br> <span style="color: #ff0000;"> عشق یعنی ساقی کوثر شدن </span><br> <span style="color: #ff0000;"> بی پر و بی پیکر و بی سر شدن </span><br> <span style="color: #ff0000;"> نیمه شب سرمست از جام سروش</span><br> <span style="color: #ff0000;"> در به در انبان خرما روی دوش</span><br> <span style="color: #993300;">عشق یعنی مشکلی آسان کنی </span><br> <span style="color: #993300;"> دردی از درمانده‌ای درمان کنی</span><br> <span style="color: #993300;"> عشق یعنی خویشتن را نان کنی </span><br> <span style="color: #993300;"> مهربانی را چنین ارزان کنی</span><br> <span style="color: #993300;"> عشق یعنی نان ده و از دین مپرس </span><br> <span style="color: #993300;"> در مقام بخشش از آیین مپرس</span><br> <span style="color: #993300;"> هرکسی او را خدایش جان دهد</span><br> <span style="color: #993300;"> آدمی باید که او را نان دهد</span><br> <span style="color: #0000ff;">عشق یعنی عارف بی خرقه ای </span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای</span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی آنچنان در نیستی </span><br> <span style="color: #0000ff;"> تا که معشوقت نداند کیستی </span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی جسم روحانی شده</span><br> <span style="color: #0000ff;"> قلب خورشیدی نورانی شده </span><br> <span style="color: #0000ff;"> عشق یعنی ذهن زیباآفرین </span><br> <span style="color: #0000ff;"> آسمانی کردن روی زمین</span><br> <span style="color: #ff0000;">هر که با عشق آشنا شد مست شد</span><br> <span style="color: #ff0000;"> وارد یک راه بی بن بست شد </span><br> <span style="color: #ff0000;"> هرکجا عشق آید و ساکن شود </span><br> <span style="color: #ff0000;"> هرچه ناممکن بود ممکن شود </span><br> <span style="color: #ff0000;"> درجهان هر کارخوب و ماندنی است</span><br> <span style="color: #ff0000;"> رد پای عشق در او دیدنی است</span><br> سالک آری عشق رمزی در دل است<br> شرح و وصف عشق کاری مشکل است<br> عشق یعنی شور هستی در کلام<br> عشق یعنی شعر، مستی؛ والسلام</span></h2> <div class="text_exposed_show"> <h3 style="text-align: center;">” مولانا “</h3> </div> </div> </div> <div class="_3x-2"> <div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"> <div class="mtm"> <div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"> <div class="uiScaledImageContainer _517g" align="center"><img class="scaledImageFitWidth img aligncenter" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20106771_745501152300589_5542955407013805848_n.jpg?oh=39dbf263ebe8f1f9bd84ca56abbfa5ca&amp;oe=59F97429" alt="عکس ‏‎Mojtaba Seifypoor‎‏" width="487" height="487"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-meta"> <img class="right" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/themes/itblogs/img/tags.gif" alt="برچسب‌ها" width="16" height="16"> <p class="right" style=" padding-right:5px"> <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/%d8%b4%d8%b9%d8%b1" rel="tag">شعر</a> </p> </div> text/html 2017-07-15T10:21:37+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تسلیت به ایران و ایرانیان و همه دوستداران علم و دانشمندان در هرکجای عالم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1532 <div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_2uk"><div id="id_596a2b1ebb5e22399551034" class="text_exposed_root text_exposed"><p align="center"><font size="3" color="#3333FF">تسلیت به ایران و ایرانیان و همه دوستداران علم و دانشمندان در هرکجای عالم به مناسبت درگذشت عالمه بزرگوارپروفسور مریم میرزا خانی</font><br></p><p><br></p><p align="center"><font size="3">پروفسور مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی بر اثر ابتلا به سرطان، درگذشت.<br> مریم میرزاخانی که چندی بود به دلیل ابتلا به سرطان در یکی از بیمارستان های امریکا بستری بود، امروز دارفانی را وداع گفت مریم میرزاخانی متولد۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶، تهران، ریاضی‌دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد بود. وی در سال ۲۰۱۴ به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد که بالاترین جایزه در ریاضیات است. وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است. زمینه تحقیقات<span class="text_exposed_show">ی او مشتمل بر نظریه تایشمولر، هندسه هذلولوی، نظریه ارگودیک و هندسه هم‌تافته بود. مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سال‌های ۱۹۹۴ (هنگ‌کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) شد و در این سال به عنوان نخستین دانش‌آموز ایرانی جایزه نمرهٔ کامل شد. وی نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت؛ نخستین کسی بود که دو سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهانی نمرهٔ کامل گرفت. سپس در سال ۱۹۹۹ کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال ۲۰۰۴ از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک‌مولن از برندگان مدال فیلدز گرفت. از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهنِ جوان برگزیدهٔ سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشتهٔ ریاضیات تجلیل شد. میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰۱۳، جایزه کلی و مدال فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. وی از یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۷ (اول سپتامبر ۲۰۰۸) در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشتهٔ ریاضیات بود. پیش از این، او استاد دانشگاه پرینستون نیز بود. این تارنما درگذشت این دانشمند برجسته ایرانی را به جامعه علمی و خانواده وی تسلیت می گوید.</span></font></p></div></div><div class="_3x-2" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1447558711976178&amp;set=a.132167490181980.25087.100001661886827&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19961392_1447558711976178_3509790265181735417_n.jpg?oh=807d3e183daeeb8f8d4acf20c7c841ad&amp;oe=5A0D4555" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="uiScaledImageContainer _517g" style="width:476px;height:564px;"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19961392_1447558711976178_3509790265181735417_n.jpg?oh=807d3e183daeeb8f8d4acf20c7c841ad&amp;oe=5A0D4555" alt="عکس ‏‎Fanny Shirin‎‏" width="476" height="565"></div></a></div></div></div></div><span class="_1mto"><div class="_khz"><a class="UFILikeLink _4x9- _4x9_ _48-k" data-testid="fb-ufi-likelink" href="https://www.facebook.com/?_rdr=p#" role="button" tabindex="0">پ</a></div></span> text/html 2017-07-10T11:29:52+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب بنائی تاریخی در کرمانشاه مربوط به دوره قاجار http://jahantab777.mihanblog.com/post/1531 <div class="_3x-2" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456576888032657&amp;set=a.123492751341074.1073741827.100010410488886&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/19787294_456576888032657_7298747089903527573_o.jpg?oh=20407c576e7a5d05c7ded8bd01b20993&amp;oe=59FF2B7F" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="uiScaledImageContainer _517g" style="width:476px;height:542px;"><font size="5">بنائی&nbsp; تاریخی در کرمانشاه مربوط به دوره قاجار</font><img class="scaledImageFitHeight img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/19787294_456576888032657_7298747089903527573_o.jpg?oh=ada1d3e2c119f0926bca06bb6da8d489&amp;oe=5A0276F9" style="right: 0px;" alt="عکس ‏‎Bijan Abedi‎‏" width="642" height="505"></div></a></div></div></div></div> text/html 2017-07-08T14:13:34+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۶ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1530 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۶</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <br><br><font size="3" color="#FF0000">نویسنده: مهیار صحابی&nbsp;</font></small></div> </div> <p align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8299886268/df02275b-311e-44c3-81cd-52fa47140a1e/%D8%AD%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf"><br></a></p><p align="center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/d/8299886268/df02275b-311e-44c3-81cd-52fa47140a1e/%D8%AD%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf">پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۶</a></font></p> text/html 2017-07-08T14:04:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1528 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3366FF">پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ ریاضی</font></h1><font color="#3366FF"> </font><div align="center"><small class="PostAuthor"><font color="#3366FF"> </font><font size="3" color="#FF0000"><font color="#3366FF"><br></font><br>نویسنده: مهیار صحابی&nbsp;</font></small></div><font size="3" color="#FF0000"> </font></div><font size="3" color="#FF0000"> </font><p align="center"><font size="4" color="#3366FF"><a href="http://s8.picofile.com/file/8299886542/%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf.html"><br></a></font></p><p align="center"><font size="4" color="#3366FF"><a href="http://s8.picofile.com/file/8299886542/%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf.html"><br></a></font></p><p align="center"><font size="4" color="#3366FF"><a href="http://s8.picofile.com/file/8299886542/%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf.html">پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ ریاضی</a></font></p> text/html 2017-07-07T11:20:14+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 96 رشته تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1527 <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 96 رشته تجربی</strong></font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; background-color: #ffff00;">پاسخ تشریحی درس عربی، زبان انگلیسی، ریاضیات، فیزیک و شیمی اضافه شد.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 96 رشته تجربی" src="http://dl.konkur.in/image/96/04/51544.png" alt="" width="415" height="234"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">اساتید محترم میتوانند پاسخ های تشریحی خود را به ایمیل <strong>konkur.in@gmail.com</strong> یا از طریق فرم ارسال پاسخ تشریحی انتهای همین پست برای ما ارسال کنند تا در سایت با نام خودشان منتشر شود.</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span id="more-51544"></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/Tajrobi96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><span style="color: #0000ff;">دانلود سوالات کنکور تجربی&nbsp;96 (دفترچه عمومی، اختصاصی، اقلیتهای دینی، زبان غیرانگلیسی و بهیاری)</span></a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Arabi-Ali-NejadAli-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – علی نژادعلی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Arabi-Nima-Malekipoor-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – نیما ملکی پور</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Zaban-Ali-Asgharpour-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی زبان انگلیسی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – علی اصغرپور</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Riaziat-Erfan-Sotoude-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی ریاضی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – سید عرفان ستوده</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Riazi-Kamran-Hassanifard-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی ریاضی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – کامران حسنی فرد</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Riazi-MohamadHasan-Moeiniyan-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی ریاضی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – محمد حسن معینیان</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Riazi-Reza-SeyedNajafi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی ریاضی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 –&nbsp;رضا سیدنجفی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Fizik-Navid-Zarifiyan-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی فیزیک&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – نوید ظریفیان</a></font></div><font size="3" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Fizik-Ali-Akbariyan-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی&nbsp;فیزیک&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – علی اکبریان کیاسری</a></font></div><font size="3" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/T96-Shimi-Jamshid-Abasi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی شیمی&nbsp;کنکور تجربی&nbsp;96 – جمشید عباسی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="https://t.me/konkur_in" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پاسخ های تشریحی را سریعا در کانال تلگرامی سایت کنکور دریافت نمایید.</a></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="https://t.me/konkur_in">@konkur_in</a></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2017-07-07T11:12:25+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 96 رشته ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1526 <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366FF" face="Mihan-IransansBold"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 96 رشته ریاضی</strong></font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; background-color: #ffff00;">پاسخ تشریحی درس عربی، زبان انگلیسی،&nbsp; ریاضیات، فیزیک و شیمی اضافه شد.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 96 رشته ریاضی" src="http://dl.konkur.in/image/96/04/51499.png" alt="" width="417" height="228"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;">اساتید محترم میتوانند پاسخ های تشریحی خود را به ایمیل <strong>konkur.in@gmail.com</strong> یا از طریق فرم ارسال پاسخ تشریحی انتهای همین پست برای ما ارسال کنند تا در سایت با نام خودشان منتشر شود.</span></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span id="more-51499"></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/Riazi96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود سوالات کنکور ریاضی 96 ( دفترچه عمومی، اختصاصی، اقلیتهای دینی و زبان غیرانگلیسی)</a></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Arabi-Hosein-Kari-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور ریاضی 96 – حسین کاری</a></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Arabi-Nima-Malekipoor-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور ریاضی 96 – نیما ملکی پور</a></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Arabi-Behzad-Nouri-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور ریاضی 96 – بهزاد نوری</a></font></div> <div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Arabi-Naser-Adlkhah-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور ریاضی 96 – سید ناصر عدل خواه</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Arabi-Hosein-Gholizade-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی عربی&nbsp;کنکور ریاضی 96 – حسین قلی زاده</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Zaban-Ali-Asgharpour-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی زبان انگلیسی&nbsp;کنکور ریاضی 96 – علی اصغرپور</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Riaziat-Amir-Erfan-Sotoude-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی ریاضیات&nbsp;کنکور ریاضی 96 – سید امیر و عرفان ستوده</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Riaziat-MohamadJavad-Taj-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی ریاضیات&nbsp;کنکور ریاضی 96 – محمد جواد تاج</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Dif-Hadi-Fouladi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی دیفرانسیل&nbsp;کنکور ریاضی 96 – هادی فولادی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Dif-Mohammad-Rajabi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی دیفرانسیل&nbsp;کنکور ریاضی 96 – محمد رجبی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-HendesePaye-Yasin-Gilasi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی هندسه پایه&nbsp;کنکور ریاضی 96 – یاسین گیلاسی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-HendeseTahlili-Yasin-Gilasi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی&nbsp;هندسه تحلیلی&nbsp;کنکور ریاضی 96 –&nbsp;یاسین گیلاسی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Fizik-MehrdadNoei-ShahbHeidari-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی فیزیک&nbsp;کنکور ریاضی 96 – مهرداد نوعی و سید شهاب حیدری</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Fizik-Navid-Zarifiyan-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی فیزیک&nbsp;کنکور ریاضی 96 – نوید ظریفیان</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Fizik-Ramin-Jafarzadegan-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی فیزیک&nbsp;کنکور ریاضی 96 – رامین جعفرزادگان</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Fizik-Javad-Eshaghi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی فیزیک&nbsp;کنکور ریاضی 96 – سید جواد اسحاقی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Fizik-Pejman-Aramfar-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی فیزیک&nbsp;کنکور ریاضی 96 – پژمان آرامفر</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Shimi-Jamshid-Abasi-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی&nbsp;شیمی کنکور ریاضی 96 – جمشید عباسی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Shimi-Ali-Akbariyan-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی&nbsp;شیمی کنکور ریاضی 96 – علی اکبریان</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/96/04/R96-Shimi-Mohammad-Mashmuli-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود پاسخ تشریحی&nbsp;شیمی کنکور ریاضی 96 – محمد مشمولی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="https://t.me/konkur_in" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پاسخ های تشریحی را سریعا در کانال تلگرامی سایت کنکور دریافت نمایید.</a></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="https://t.me/konkur_in">@konkur_in</a></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2017-07-07T11:05:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات درس شیمی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ – رشته ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1525 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="4" color="#3333FF">سئوالات درس شیمی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ – رشته ریاضی</font></h1><font color="#3333FF"></font><div align="center"><font size="5"><strong><br><br><font color="#FF0000"><a href="http://s9.picofile.com/file/8299798884/96_Riazi.pdf.html">لینک دانلود</a></font></strong></font></div></div> text/html 2017-07-02T12:50:31+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب باز دیدکننده عزیز پیوسته تندرست و شادمان باشید http://jahantab777.mihanblog.com/post/1524 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF">باز دید</font><font size="5" color="#3333FF">کننده عزیز پیوسته تندرست و شادمان باشید</font><div class="_3x-2"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452142191809460&amp;set=a.123492751341074.1073741827.100010410488886&amp;type=3" rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642815_452142191809460_8041029966036286305_n.jpg?oh=e337427bf4c47a488375515d0485274e&amp;oe=5A0A5A96" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="uiScaledImageContainer _517g" style="width:476px;height:476px;"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642815_452142191809460_8041029966036286305_n.jpg?oh=e337427bf4c47a488375515d0485274e&amp;oe=5A0A5A96" alt="عکس ‏‎Bijan Abedi‎‏" width="515" height="476"></div></a></div></div></div></div><font size="5" color="#3333FF">کننده عزیز پیوسته تندرست و شادمان باشید</font><br></div> text/html 2017-07-02T12:41:11+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دل ویرانه http://jahantab777.mihanblog.com/post/1523 <div align="center"><font size="4" color="#FF0000">دل ویرانه</font><br><br><font size="3" color="#3333FF">ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد <br> ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت<br> ویرانه دل ماست که با هر نگه دوست <br> صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت </font></div> text/html 2017-07-01T05:32:38+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 95 رشته ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1522 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 95 رشته ریاضی</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 95 رشته ریاضی" src="http://dl.konkur.in/image/95/04/44333.png" alt="" width="417" height="233"></p> <p style="text-align: center;"> </p> </div> </div> <br class="br"> <div class="more" align="center"><font size="5" color="#3333FF"><a href="http://konkur.in/44333/konkur95-riazi.html">دانلود + ادامه مطلب</a></font></div> <br class="br"> <center> <div align="center"><a title="مولف" href="http://moallef.net/konkur-download" target="_blank"><img src="http://dl.konkur.in/image/ads/moallef_one%20%281%29.gif" width="468" height="60"></a></div></center> text/html 2017-07-01T05:27:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 95 رشته تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1521 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 95 رشته&nbsp;تجربی</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 95 رشته تجربی" src="http://dl.konkur.in/image/95/04/44362.png" alt="" width="417" height="232"></p> <p style="text-align: center;"> </p> </div> </div> <br class="br"> <div class="more" align="center"><font size="5" color="#FF0000"><a href="http://konkur.in/44362/konkur95-tajrobi.html">دانلود + ادامه مطلب</a></font></div> <br class="br"> <center> <div align="center"><a title="مولف" href="http://moallef.net/konkur-download" target="_blank"><img src="http://dl.konkur.in/image/ads/moallef_one%20%281%29.gif" width="468" height="60"></a></div></center>