نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2018-10-19T22:52:04+01:00 text/html 2018-10-19T18:54:59+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جدول تناوبی و اطلاعاتی از عناصر http://jahantab777.mihanblog.com/post/1948 <div class="textwidget"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.ptable.com/?lang=fa"><img class="aligncenter size-full wp-image-1914" alt="periodicTable" src="http://www.alivechem.com/wp-content/uploads/2013/08/periodicTable.jpg" width="311" height="229"></a></p></div> text/html 2018-10-19T13:07:14+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه نکته و تست فصل اول شیمی یازدهم (193 صفحه) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1947 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><font size="5" color="#FF0000"><strong>جزوه نکته و تست فصل اول شیمی یازدهم (193 صفحه)</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF"><strong>قدر هدایای زمینی را بدانیم</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">علیرضا زارع</font></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="جزوه نکته و تست فصل اول شیمی یازدهم" src="http://dl.konkur.in/image/97/07/59102.jpg" alt="" width="490" height="325"></p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><ul><li><font size="3"><span style="color: #000000;">بیش از 270 تست</span></font></li><li><font size="3"><span style="color: #000000;"> پاسخ به تمام پرسشها و خودآزماییهای کتاب</span></font></li><li><font size="3"><span style="color: #000000;">پاسخ به تمام باهم بیاندیشیم ها</span></font></li><li><font size="3"><span style="color: #000000;">پاسخ به تمام تمرینهای دوره ای</span></font></li></ul></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><span id="more-59102"></span></p> </div> </div> <br> <br> <center> <table style="width: 500px;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#58C9F3" align="center"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <br> <div class="more" align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://konkur.in/help" target="_blank" style="cursor: pointer;margin-top:0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><div class="download" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/97/07/Shimi11-F1-Zare-%5Bkonkur.in%5D.pdf">دانلود جزوه نکته و تست فصل اول شیمی یازدهم</a></font></div><div class="hajm" align="center"><font size="4">حجم فایل : 12.2 مگابایت</font></div><div class="pass" align="center"><font size="4">پسورد فایل فشرده : <strong style="color:red">www.konkur.in</strong></font></div><font size="4"> </font><div class="refrence" align="center"><font size="4">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div> <br> text/html 2018-10-19T09:47:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تدریس مفهوم گرمای تبخیر با هندوانه http://jahantab777.mihanblog.com/post/1945 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="6" color="#3333FF"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/311">تدریس مفهوم گرمای تبخیر با هندوانه</a></font></div></div> </div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/http://nardbanchem.blogfa.com/"><img src="http://img.wonderhowto.com/img/91/97/63486604481517/0/carve-tasty-watermelon-brain-for-halloween.w654.jpg" alt="How to Carve a Tasty Watermelon Brain for Halloween" style="max-width: 532px; height: 246px; width: 359px;"></a></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000">یک آزمایش جالب و ساده می تواند ذهن دانش آموزان اول دبیرستان را برای یادگیری گرمای تبخیر بالای آب باز کند .بدین ترتیب که هندوانه را می توانید در زیر نور آفتاب خنک کنید .</font><font size="3" color="#CC0000"><br><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ابتدا پوسته سبز هندوانه را به آرامی جدا کنید.سپس به مدت دو ساعت زیر نور خورشید بگذارید.حال هندوانه خنک را میل کنید .خنک شدن هندوانه را می توانید با گرمای تبخیر آب توجیه کنید.</font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/"><img src="http://img.wonderhowto.com/img/76/69/63486604508396/0/carve-tasty-watermelon-brain-for-halloween.w654.jpg" style="width: 383px; max-width: 532px; height: 246px; margin-left: 0px;"></a></div></div></div><p> </p> <br>موضوعات مرتبط: <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/category/18">شیمی اول متوسطه 2</a> ، <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/category/11">آزمایشگاه شیمی</a> text/html 2018-10-19T09:19:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمایش 17 دستورالعملی، کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2)، پایه یازدهم سردتر از یخ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1944 <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#FF0000"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316334226/آزمایش_17_دستورالعملی_سردتر_از_یخ.pdf.html"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">آزمایش 17 دستورالعملی، کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2)، پایه یازدهم</span></strong></a></font></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#FF0000"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316334226/آزمایش_17_دستورالعملی_سردتر_از_یخ.pdf.html"><span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></a></font></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#FF0000"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316334226/آزمایش_17_دستورالعملی_سردتر_از_یخ.pdf.html"><span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">سردتر از یخ</span></strong></a></font></p> text/html 2018-10-19T09:09:11+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کاوش کنید 1 صفحه 19 کتاب شیمی (2)، پایه یازدهم چگونه می ­توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی کرد؟ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1943 <p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; color: #0000ff;"><br></span></p><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; color: #0000ff;"><br></span></p><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl"><font size="5"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; color: #0000ff;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8319714926/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_19.pdf.html"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp;<span style="color: #0000ff;"> کاوش کنید 1 صفحه 19 کتاب شیمی (2)، پایه یازدهم</span></span></strong></span></a></span></font></p><font size="5"> </font><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl"><font size="5"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; color: #ff6600;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8319714926/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_19.pdf.html"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="line-height: 107%;" lang="FA">چگونه می ­توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی کرد؟</span></strong></span></a></span></font></p> text/html 2018-10-19T08:25:59+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ازمایشی از شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1939 <p style="text-align: center;"><font size="6"><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif;"><font size="5">ازمایشی از شیمی یازدهم</font><br></span></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6"><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif;"><br></span></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6"><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif;"><br></span></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6"><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif;"><br></span></strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: large;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8318485434/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_12%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.pdf.html"><span style="color: #ff6600;">آزمایش 12 کاوشگری کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2)، پایه یازدهم</span></a></span></strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000066;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: large;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8318485434/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_12%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.pdf.html">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <span style="color: #0000ff;">&nbsp; <br></span></a></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #000066;"><strong><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: large;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8318485434/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_12%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.pdf.html"><span style="color: #0000ff;"> درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است؟</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2018-10-19T08:20:13+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ازمایشی از شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1938 <p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: medium; color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">ازمایشی از شیمی یازدهم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8317373318/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_11_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7.pdf.html"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: medium; color: #0000ff;"><span style="color: #0000cc;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">آزمایش 11 کاوشگری، کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2)، پایه یازدهم</span></strong></span></span></a></span></p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8317373318/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_11_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7.pdf.html"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: medium;"><span style="color: #0000cc;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8317373318/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_11_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7.pdf.html"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-size: medium;"><span style="color: #0000cc;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif;"> </span></span><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">چگونه از مواد سازگار با محیط، پلاستیک تهیه کنیم؟</span></strong></span></span></span></a></p> text/html 2018-10-19T08:06:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمایش 10 کاوشگری، کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2)، پایه یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1937 <p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">ازمایشی از شیمی یازدهم<br></span></font></p><p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></font></p><p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333FF"><a href="http://s9.picofile.com/file/8317349576/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_10_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">آزمایش 10 کاوشگری، کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2)، پایه یازدهم<font face="georgia,times new roman,times,serif"> </font></span></strong></a></font></p><p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333FF"><a href="http://s9.picofile.com/file/8317349576/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_10_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html"><span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></span></span></a></font></p><p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333FF"><a href="http://s9.picofile.com/file/8317349576/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_10_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html"><span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif"> </font></span></span><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه­ گیری می­ شود؟</span></strong></a></font> </p> text/html 2018-10-18T12:28:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ تمرینات وپرسش ها وفعالیت های شیمی دوره دوم دبیرستان از استان اصفهان http://jahantab777.mihanblog.com/post/1936 <div><div align="center"> <font size="4" color="#3333FF">پاسخ تمرینات وپرسش ها وفعالیت های شیمی دوره دوم دبیرستان از استان اصفهان</font><br></div> <div align="center"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><br></strong></span></span></div><div align="center"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><br></strong></span></span></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8338478250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C12.pdf.html"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پاسخ پرسش ها و فعالیت های فصل اول شیمی دوازدهم</span></a></strong></span></span><br><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong> <br></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8338478284/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C12.pdf.html"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پاسخ تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم</span></a></strong></span></span><br><br></font></div><div align="center"><font size="6"><br></font></div><div align="center"><font size="6"><a href="http://etun.isfedu.ir/files/581/shimi/file/نتیجه نهایی آزمون آنلاین دانش آموزی شیمی.xlsx"><span style="color:#000080;"><span style="font-size: 20px;"><strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;">نتایج آزمون آنلاین دانش آموزی- پایه یازدهم</span></strong></span></span></a><br><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8323187968/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_1.pdf.html"><span style="color:#000080;">پاسخ تمرین های دوره ای فصل اول شیمی یازدهم</span></a></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong><br></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong></strong></span></span><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong> <font color="#CC0000"><a href="http://s9.picofile.com/file/8323188000/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_.pdf.html">پاسخ تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم</a></font></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong><br></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong></strong></span></span><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><strong> <a href="http://s8.picofile.com/file/8323186568/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html"><span style="color:#000080;">پاسخ پرسش ها و تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم</span></a></strong></span></span><br><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong></strong></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong><br></strong></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8310442018/halogen_metal.mp4.html">واکنش فلزهای قلیایی با هالوژنها (کلیپ)</a></strong></span></span></font><font size="6"><br><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong> <br></strong></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8310440334/atomic_redius.mp4.html">تغییرات شعاع اتمی (کلیپ)</a></strong></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong></strong></span></span></span><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong> </strong></span></span></span><br><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong> <br></strong></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8307341992/pasokh_soalat_fasle1_shimi11.pdf.html">پاسخ فعالیتها و تمرینهای دوره ای فصل اول کتاب یازدهم</a></strong></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color:#2f4f4f;"><strong></strong></span></span></span><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> <br></span></span></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF0000"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8307342168/pasokh_soalat_fasle2_1_shimi11.pdf.html"><strong>پاسخ فعالیتهای فصل دوم کتاب یازدهم-قسمت اول</strong></a></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></span><span style="font-size:18px;"> <strong><strong><span style="color:#2f4f4f;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8307345442/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.mp4.html">روش گیاه پالایی (کلیپ)</a></span></span></strong></strong></span><br><span style="font-size:18px;"><strong><strong><span style="color:#2f4f4f;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></strong></strong></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><strong><strong><span style="color:#2f4f4f;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><br></span></span></strong></strong></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><strong><strong><span style="color:#2f4f4f;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">مقاله جدول ژانت (صفحه مقالات)</span></span></strong></strong></span><br><span style="font-size:18px;"> </span><br><span style="font-size:18px;"> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8279552700/Hazarkhani.3gp.html"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">فیلم صحبت های دکتر حذرخانی مسئول گروه شیمی دفتر تالیف در مورد کتاب پایه دهم</span></a></strong></span></strong></span></span><br><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong></strong></span></strong></span></span></font></div><font size="6"> </font><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><br></span></strong></span></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پ</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8277855642/fassl_1_2_3.pdf.html"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اسخ دفتر تالیف به پرسش ها و فعالیت های کتاب شیمی دهم</span></a></strong></span></strong></span></span></font></div></div> text/html 2018-10-11T17:55:47+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب استوکیومتر شیمی نکات و مفاهیم شیمی3 - فصل اول : استوکیومتری http://jahantab777.mihanblog.com/post/1935 <p align="center"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60"><font size="4">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry1/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری یک ماده [قسمت اول] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry2/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری یک ماده [قسمت دوم] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry3/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری واکنش [قسمت اول] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry4/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری واکنش [قسمت دوم] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<font color="#FF9900"><a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry5/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری واکنش [قسمت سوم] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry6/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری واکنش [قسمت چهارم] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry7/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری واکنش [قسمت پنجم] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><img class="alignnone wp-image-6608" src="http://khaneshimi.ir/wp-content/uploads/2018/09/148744.png" alt="" data-id="6608" width="60" height="60">&nbsp;<a href="http://khaneshimi.ir/product/stoichiometry8/" target="_blank" rel="noopener">استوکیومتری واکنش [قسمت ششم] (از شیمی دهم + یازدهم)</a></font></p> text/html 2018-10-06T15:34:51+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کتاب استادیار شیمی ۳(دوازدهم) – فصل۱ با سوالات هماهنگ شده شیمی کنکور۹۷ ، به صورت pdf قابل دریافت است. http://jahantab777.mihanblog.com/post/1932 <p align="center"><span style="color: #3333ff; font-size: large;">کتاب استادیار شیمی ۳(دوازدهم) – فصل۱&nbsp; با&nbsp; سوالات هماهنگ شده شیمی کنکور۹۷ ، &nbsp;به صورت pdf قابل دریافت است.</span></p> <p align="center"><a rel="nofollow" href="http://blog.chemyazd.com/?attachment_id=6538"><img class=" size-medium wp-image-6538 aligncenter" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2018/09/12-بهقسف-208x300.jpg" alt="12-بهقسف" width="208" height="300"></a></p> <p align="center">۱۱<span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;صفحه نمونه از این کتاب از سایت&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://shimiyar.ir/">shimiyar.ir</a>&nbsp;به طور رایگان قابل دریافت است. کل آن نیز از همین سایت قابل خریداری است.</span><span id="more-6537"></span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><a rel="nofollow" title="دریافت 11 صفحه نمونه از کتاب استادیار شیمی 3" href="http://shimiyar.ir/wp-content/uploads/edd/2018/09/OstadYarChem12-970622-F1-sample.pdf" target="_blank">دریافت ۱۱ صفحه نمونه</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" href="http://www.shimiyar.ir" target="_blank">خرید استادیار شیمی ۳(دوازدهم-فصل اول)</a></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">ویژگی های منحصر به فرد کتاب های استادیار شیمی:</span></p> text/html 2018-10-06T15:24:21+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دسترسی به فیلم های آموزشی فصل اول کتاب شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1930 <h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><font color="#3333FF"><font size="4">دسترسی به فیلم اموزشی فصل اول شیمی دهم</font></font><br></h2><div align="center"> <font size="3" color="#FF0000">با کلیک روی لینک زیر فایل فیلم های آموزشی فصل اول کتاب شیمی دهم به شکل مجزا قابل دریافت است.</font></div> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5" color="#000099">&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376" target="_blank">&nbsp; فیلم های آموزشی بخش اول کتاب شیمی دهم</a></font></p> text/html 2018-09-28T19:38:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کتاب استادیار شیمی ۳(دوازدهم) – فصل۱ با سوالات هماهنگ شده شیمی کنکور۹۷ ، به صورت pdf قابل دریافت است. http://jahantab777.mihanblog.com/post/1929 <p align="center"><font size="4" color="#3333FF">کتاب استادیار شیمی ۳(دوازدهم) – فصل۱&nbsp; با&nbsp; سوالات هماهنگ شده شیمی کنکور۹۷ ، &nbsp;به صورت pdf قابل دریافت است.</font></p> <p align="center"><a href="http://blog.chemyazd.com/?attachment_id=6538" rel="attachment wp-att-6538"><img class=" size-medium wp-image-6538 aligncenter" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2018/09/12-بهقسف-208x300.jpg" alt="12-بهقسف" width="208" height="300"></a></p> <p align="center">۱۱<font size="4"><font color="#FF0000">&nbsp;صفحه نمونه از این کتاب از سایت&nbsp;<a href="http://shimiyar.ir/">shimiyar.ir</a>&nbsp;به طور رایگان قابل دریافت است. کل آن نیز از همین سایت قابل خریداری است.</font><span id="more-6537"></span></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><a title="دریافت 11 صفحه نمونه از کتاب استادیار شیمی 3" href="http://shimiyar.ir/wp-content/uploads/edd/2018/09/OstadYarChem12-970622-F1-sample.pdf" target="_blank">دریافت ۱۱ صفحه نمونه</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.shimiyar.ir" target="_blank">خرید استادیار شیمی ۳(دوازدهم-فصل اول)</a></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">ویژگی های منحصر به فرد کتاب های استادیار شیمی:</font></p> text/html 2018-09-24T20:22:40+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب استوکیومتر شیمی نکات و مفاهیم شیمی3 - فصل اول : استوکیومتری http://jahantab777.mihanblog.com/post/1928 <center class="hidd"> <a href="http://www.g-alm.ir/2973" target="_blank"><img src="http://up.g-alm.ir/view/2292705/nokat-shimi3-fi1-[www.g-alm.ir]-.JPG.jpg" alt="خلاصه نکات و مفاهیم شیمی3 - فصل اول : استوکیومتری" width="433" height="239" border="0"></a><br> </center> <p style="text-align: center;"> <font size="3" color="#3366FF">خلاصه نکات و مفاهیم شیمی3 - فصل اول : استوکیومتری</font></p><font size="3" color="#3366FF"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366FF"> نوشته ی محمد رضا آقا جانی</font></p> <div class="title-telegram"> <br> </div> <div class="dl_box"> <div align="center"><a class="dl_bottom" href="http://up.g-alm.ir/info/556999/nokat-shimi3-fi1-%5Bwww.g-alm.ir%5D-" target="_blank">د<font size="4">انلود<img alt="film" src="http://up.g-alm.ir/view/2295552/3580062239.png"> فایل</font></a></div><font size="4"> </font><div align="center"><font size="4"><img alt="film" src="http://up.g-alm.ir/view/2295554/8892673225.png">نوع فایل : winrar</font></div><font size="4"> </font><div align="center"><font size="4"><img alt="film" src="http://up.g-alm.ir/view/2295584/40362664.png">نویسنده : محمد رضا آقا جانی</font></div><font size="4"> </font><div align="center"><font size="4"> <img alt="film" src="http://up.g-alm.ir/view/2295557/3926812918.png"><a href="http://www.g-alm.ir/" target="_blank" class="dl_bottom">منبع : گروه آموزشی آلم</a></font> </div> </div> text/html 2018-09-24T20:15:14+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه الکتروشیمی جهان شاهی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1927 <div class="title-c"> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">جزوه الکتروشیمی جهان شاهی</span></h2> </div> <center class="hidd"><a rel="nofollow" href="http://www.g-alm.ir/5050" target="_blank"><img src="http://up.g-alm.ir/view/2507226/electroshimi-jahanshahi-[www.g-alm.ir].JPG.jpg" alt="جزوه الکتروشیمی جهان شاهی" border="0"></a></center> <div class="title-telegram">&nbsp;</div> <div class="dl_box"> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.g-alm.ir/view/2295552/3580062239.png" alt="film"><span style="font-size: large; color: #ff0000;"><a rel="nofollow" class="dl_bottom" href="http://up.g-alm.ir/info/2507227/electroshimi-jahanshahi-[www.g-alm.ir]" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">دانلود فایل</span></a></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;"><img src="http://up.g-alm.ir/view/2295554/8892673225.png" alt="film">نوع فایل : winrar</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;"><img src="http://up.g-alm.ir/view/2295584/40362664.png" alt="film">نویسنده : جهان شاهی</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;"><img src="http://up.g-alm.ir/view/2295557/3926812918.png" alt="film"><a rel="nofollow" class="dl_bottom" href="http://www.g-alm.ir" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">منبع : گروه آموزشی آلم</span></a></span></div> </div> text/html 2018-09-24T19:00:32+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1926 <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="font-size: 30px;" align="center"> <span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article"> <font size="3" color="#CC0000">چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر) </font></span></h1><p class="fr-tag" align="center"><font size="3"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702P36wlq9874.JPG" width="889" height="500"></font></p><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="font-size: 30px;" align="center"><font size="3"> </font></h1><div align="center"><font size="3"> </font></div><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" align="center"><font size="3"> در این مطلب برخی کامنت‌های مربوط به شیمی یازدهم همراه با پاسخ + یک سوال کنکور 97 برایتان آماده شده است . امیدواریم برایتان مفید واقع شود . </font></h2><div align="center"><font size="3"> </font></div><div class="articehead IranSans" align="center"> <aside> <font size="3"><a href="http://www.kanoon.ir/Article/215188/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-6-%D9%85%D9%87%D8%B1#file-attachment" class="article-likeBox gotocomment hidden-print"> <span class="hidden-xs"> فایل های ضمیمه</span> </a> <a><span class="article-likeBox hidden-print"> <span class="hidden-xs">بازدید : </span> 89 </span></a> <a class="article-likeBox hidden-xs"> زمان مطالعه <span class="eta">کمتر از 1 دقیقه</span></a> <a class="article-likeBox hidden-xs hidden-print"> چاپ</a></font> </aside> </div><div align="center"><font size="3"> </font></div></div><div align="center"><font size="3"> </font></div></div><div align="center"><font size="3"> </font></div><div class="hidden-print text-left" align="center"> </div><div align="center"><font size="3"> </font></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " align="center"> <font size="3"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/45/13970702Pe5r8mc586.JPG" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" class="img-responsive pull-left"></font> </div><div align="center"><br></div><p class="fr-tag" align="center"><font size="3"><strong>تهیه شده توسط : اعظم محسن پور</strong></font></p><p class="fr-tag" align="center"><font size="3"><strong></strong><br></font></p><p class="fr-tag" align="center"><font size="3"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702P3g14a1251.JPG"></font></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702Pj564d1237.JPG" width="960" height="481"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702P7597e4409.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702Ppe8891291.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702Paf7f29197.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702Pn38i52323.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702P49f5w3340.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702P9jg7z6876.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702Ph8h3u8644.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702P8r2y26503.JPG"></p><p class="fr-tag"><img class="fr-fin fr-tag" alt="چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم (آزمون 6 مهر)" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/564565/13970702Pi4rvo9879.JPG"></p><strong></strong> text/html 2018-09-23T12:04:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمونک جامع شیمی دهم ویژه آزمون 6 مهر http://jahantab777.mihanblog.com/post/1925 <div class="panel-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="font-size: 30px;" align="center"> <span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article"> <font size="5" color="#3333FF">آزمونک جامع شیمی دهم ویژه آزمون 6 مهر </font></span><font size="4"> </font></h1><font size="4"> </font><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" align="center"><font size="4"> <font color="#FF0000">آزمونک جامع شیمی سال دهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 6 مهر </font></font></h2><font size="4"> </font><div class="articehead IranSans" align="center"> <aside> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Article/215081/آزمونک-جامع-شیمی-دهم-ویژه-آزمون-6-مهر#file-attachment" class="article-likeBox gotocomment hidden-print"> <span class="hidden-xs"> </span></a></font> </aside> </div><font size="4"> </font></div><font size="4"> </font></div><font size="4"> </font><div class="hidden-print text-left" align="center"> </div><font size="4"> </font><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " align="center"> <font size="4"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/45/13970631P66wy59968.jpg" alt="آزمونک جامع شیمی دهم ویژه آزمون 6 مهر" class="img-responsive pull-left"></font> </div><font size="4"> </font><div class="artbody IranSans clearfix" align="center"> <article> <p class="fr-tag"><font size="4"><strong><u><span style=" color: #E25041;">آزمونک جامع شیمی دهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 6 مهر</span></u></strong></font></p><p class="fr-tag"><font size="4">تهیه شده توسط پیمان خواجوی<br></font></p> </article> </div><font size="4"> </font></div><font size="4"> </font><div align="center"><font size="4"><br><br></font></div><font size="4"> </font><div class="panel-heading" align="center"> <font size="4"><span class="pull-left" style="white-space:nowrap;"></span></font> <h3 class="panel-title BKoodak"><font size="4" color="#3333FF">فایل های ضمیمه</font></h3> </div><font size="4"> </font><div align="center"><font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=215081&amp;aid=26744" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="کل شیمی دهم"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> <font color="#FF0000">کل شیمی دهم <span class="pull-left "> دانلود 57 </span></font></span></a></font></div> text/html 2018-09-22T14:48:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً http://jahantab777.mihanblog.com/post/1923 <div class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_485"><div><p align="center"><font size="4" color="#3333FF">إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً</font></p><div class="_43f9 _63qh" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;,K&quot;}" id="u_ps_jsonp_17_3_3a"><br><span id="translationSpinnerPlaceholder_1328452817292157" class="_3-8s"></span></div></div></div><div class="_3x-2" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div style="position:relative"><div class="_5cq3 _1ktf" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42317164_1328452787292160_821297918517444608_n.jpg?_nc_cat=111&amp;oh=e62415b5271159cefefd06cc46cb3a53&amp;oe=5C622400" class="_4-eo _2t9n" data-render-location="timeline" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1328452783958827&amp;set=a.355867691217346&amp;type=3&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDeJ0iiKW0_bK1RGOQxWS7Fte5KU_W86k85UT5Ea0Pmjw7hCZULkDBXIODPLdbr4rwsAs3_LCcVQPl3BBhIoyGqmrnoLNanxnibfIEmyFf3CuDlmnKa3BF_Y2VN2-7LRxshidx3VLHLCBCceHbjC6eYwpYrmdISY1xZqVnQ8PKNztC3zCP3OQ&amp;__tn__=EHH-R" style="width:516px;"><div class="uiScaledImageContainer _4-ep" style="width:516px;height:414px;" id="u_ps_jsonp_17_3_39"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/42317164_1328452787292160_821297918517444608_n.jpg?_nc_cat=111&amp;oh=357c0e98c5b098211564323135766b1c&amp;oe=5C288D8E" alt="عکس ‏‎Mortazavi Fakhroddin‎‏" width="550" height="432"></div></a></div></div></div></div></div> text/html 2018-09-18T20:17:22+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب حسین(ع)، برترین معیار حقّ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1922 <h1 align="center"> <font color="#FF0000">حسین(ع)، برترین معیار حقّ</font></h1> <blockquote> <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" align="center"> <font face="Mihan-Iransans">تهران- ایرنا- «عاشورا» عظیم‌ترین و گسترده‌ترین نماد حق و «حسین‌بن‌علی(ع)»، استوارترین میزان«حق» است. هر کجا حقّی پایمال شد،‌ جانها افسرده، طبیعت کدر و عرصه‌ها و هامون‌ها تاریک می‌شود؛ چراکه حق به مثابه یک واحد سیّال،‌ در انسان و طبیعت جاری است.</font></h3><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div></blockquote><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div class="MainImageBox" align="center"> <font face="Mihan-Iransans"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="حسین(ع)، برترین معیار حقّ" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1397/13970625/83034535/n83034535-72548984.jpg" style="border-width:0px;"></font> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" align="center"><font face="Mihan-Iransans"> روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم سید محمد اصغری نوشت: اگر حقی در قلمروی پایمال شد، انسان و طبیعت می‌پژمرد و فقط یک تن یا یک گروه صدمه نمی‌بیند، بلکه جنایت به اعماق تاریخ و روح زمان سرایت می‌کند و «حق» در سرشت همه اشیاء و اعیان مصدوم می‌‌شود و سرسبزی و رشد و نشاط از تکاپو فرو می‌ماند و روح‌های آزاد به بردگی کشیده می‌شوند.<br><br>زنده‌یاد «حسینعلی راشد» در یکی از سخنرانی‌های خود بر واقعیت یادشده تأکید کرده و گروه‌های انسانی را با توجه به ترازوی «حق» بر سه دسته تقسیم می‌کند:<br><br>دسته اوّل، افراد و عناصری که حرص و فزون‌خواهی و شهوت در وجود آنها به سر حدّ جنون رسیده و ذاتاً یا دست‌کم بنا به علل و عواملی منحرف‌اند و برای کامیابی خود هر حقّی را پایمال می‌کنند. غافل از آنکه اگر حق محترم نماند خود آنها هم ضرر می‌کنند.1<br><br>دسته دیگرکه اکثریت دارند، نان به نرخ روزخور و متوسّط‌اند،‌ هرچه رایج شد همان می‌کنند و به همان راه می‌روند.<br><br>دسته سوّم اندک‌اند؛ گروهی که همواره خواهان حق‌اند، می‌خواهند حق را زنده و قانون و عدالت را حاکم و از رواج باطل پیشگیری کنند؛ این دسته سوّم درجاتی دارند و در فداکاری برای مقصود متفاوت‌اند:<br><br>ـ برخی پیروزی حق را فقط آرزو می‌کنند!<br>ـ پاره‌ای دیگر علاوه بر آرزوی قلبی، خود نیز مطیع حق‌اند و گاه از منافع خویش هم چشم می‌پوشند.<br>ـ اما گاه قهرمانانی پا به عرصة تاریخ می‌گذارند که برای درهم‌ شکستن باطل و احیای حق قیام می‌کنند و با ستمگران به مبارزه بر می‌خیزند و از هیچگونه فداکاری در راه هدف دریغ نمی‌کنند. این گروه آخر قهرمانانی هستند که حس حق‌جویی و مناعت ذاتی و امتناع از پذیرش ستم در آنان بسیار نیرومند است. به برکت وجود این دلاوران است که «حق» همیشه پایدار می‌ماند و جولان «باطل» بی‌فروغ و کمرنگ میشود. مرحوم راشد اضافه می‌کند:<br><br>«اینها حقانیت حق و بطلان باطل را روشن می‌کنند… و نمی‌گذارند باطل در شکل و شمایل حق جلوه‌گر شود. اینان در هر جامعه‌ای باشند،‌ نسبت به تمامی بشر خدمتگزار و فداکارند، زیرا حق در جهان یکی است.»<br><br>ابن ابی‌الحدید، شارح نامدار نهج‌البلاغه، حسین بن علی (ع) را سرور تمامی قهرمانانی می‌داند که دارای حس امتناع و شرافت و آزادگی هستند. کسانی که جوانمردی و اهمیت به بشر آموختند… آنگاه می‌نویسد:<br><br>«… فانف من الذل، و قال: الا و ان الدعی بن الدعی قدر کزنی بین السله و الذله، وهیهات منا الذله»!<br><br>می‌گوید: به حسین بن علی و یارانش پیشنهاد امان شد، نپذیرفتند و زیر بار ذلت نرفتند و گفتند: آگاه باشید که فرومایه فرزند فرومایه، مرا میان تسلیم‌شدن و مرگ مخیر ساخته است،‌ و چه دور است از ساحت من پذیرش پستی و ذلت.<br><br>این آزادگی و حق‌طلبی امام (ع)، یارانی پرورد که هر یک در جایگاه خود «امت»‌ی و ستاره‌ای بودند. شمشیر زنان عاقل و عارفی که هر چند در پیشگاه عظمت و بی کرانگی حسین‌(ع)، درخششی نداشتند، اما هر کدام دریایی از شرف و شجاعت بودند. هفتاد و دو تنی که گویی هفتاد و دو لشگرند، زیرا که از همه تعلقات رسته و به «حق» یعنی به حسین‌(ع) پیوسته بودند. ابن اثیر می‌نویسد:<br><br>«عمرو بن حجاج فریاد زد: آیا می‌دانید با چه کسانی می‌جنگید؟ اینها یکه‌‌سواران شهرند. قهرمانانی که مرگ را به چیزی نمی‌گیرند و …»! به همین دلیل بود که عمربن سعدجنگ تن به تن را تعطیل کرد و فرمان حمله سراسری داد. با اینهمه آن هفتاد و دو دلاور، رویاروی هزاران شمشیر عریان ایستادند، تا هیولای ترس و خود باختگی و حیرت را در جلو چشمان بهت‌زده فرماندهان بنی‌امیه به زنجیر کشند. اینهمه فقط یک واقعیت روان شناختی نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی است. ابن ابی‌الحدید می‌نویسد:<br><br>«سال‌ها پس از واقعه عاشورا از مردی که در سپاه پسر سعد بود پرسیدند: این چه ننگی بود که بر خود خریدید؟ چرا پسر پیامبر(ص) و یاران او را آن‌چنان نامردانه به خاک و خون کشیدید؟ گفت: ساکت باش. گروهی رودرروی ما ایستادند،‌ دست‌ها بر قبضه شمشیر، گام‌ها استوار،‌ نه امان می‌پذیرفتند و نه فریفته مال بودند. جز دو راه پیش روی آنان نبود، کشتن و به دست گرفتن حکومت یا کشته شدن. ما جز آنچه کردیم چاره‌ای نداشتیم.»<br><br>تبس بر مسهر صیداوی یکی از همین قهرمانان است. مردی که به «حق» راه یافته و امام زمانش را به روشنی شناخته است. قیس را «بزرگ بنی الصیدا» می‌نامیدند. چابک‌‌سواری که سیصد فرسنگ (1800 کیلومتر) فاصله بین مکه و کوفه را بارها پیموده بود. برای رساندن نامه‌ای به مسلم‌ابن عقیل در منزل «حاجز» بار دیگر از امام(ع) جدا و در قادسیه دستگیر شد، بی‌خبر از شهادت مسلم و هانی بن‌ عروه! پس از دستگیری، در فرصتی نامه را ریز‌ریز و معدوم کرد. او را نزد ابن زیاد بردند.<br><br>عبیداله بن زیاد پرسید: نامه را چه کردی؟<br><br>قیس: پاره کردم.<br><br>عبیداله: چرا؟<br>قیس: برای آنکه تو ندانی در آن نامه چیست!<br>عبیداله: نامه برای که بود؟<br>قیس: به مردمانی که اسامی آنان را نمی‌شناسم!<br><br>عبیداله: اگر مرا از اسامی خبر نمی‌دهی به منبر برو و دروغگو پسر دروغگو را دشنام گوی، وگرنه بند از بندت جدا کنم. قیس این راه را برگزید و بر فراز منبر رفت و گفت: «مردم من فرستاده بهترین خلق خدا، حسین بن‌علی، پسر فاطمه دختر رسول خدا هستم. با هم بودیم، در حاجز بطن الرّمه از او جدا شدم. خود را به او برسانید، لعنت خدا بر زیاد و پسرش و سلام و صلوات حق بر امیرالمومنین علی(ع) باد.» (ابن اثیر، الکامل).<br><br>قیس را از فراز منبر به فراز قصر بردند؛ به مرتفع‌ترین نقطه قصر. قیس فرصتی دوباره یافت تا به جمع مبهوتی که در مسجد نبودند خبر دهد! اما این بار نه با کلمه که با تمام هستی‌اش و با شکل مردنش:<br><br>به جرم عشق توأم می‌کشند غوغایی است<br><br>تو نیز بر سر بام آی خوش تماشایی است»<br>----------------------------------------------<br>پی‌نویس:<br>1ـ «من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.» (نهج‌البلاغه شریف)<br><br>*منبع: روزنامه اطلاعات، 1397.6.25<br>**گروه اطلاع رسانی**9131<br></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> <span id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_NofaLabel2">انتهای پیام /*</span></font><br></div> text/html 2018-09-17T18:53:28+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی جامع کنکور http://jahantab777.mihanblog.com/post/1921 <center class="hidd"> <a href="http://www.g-alm.ir/4225" target="_blank"><img src="http://up.g-alm.ir/view/1775830/01-shimi-konkur-[www.g-alm.ir]-.jpg" alt="جزوه ی شیمی جامع کنکور محمد آقا جانی" border="0"></a><br> </center> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <font size="3" color="#3333FF">جزوه ی شیمی جامع <a href="http://www.g-alm.ir/tag/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1" title="کنکور" target="_blank"><strong>کنکور</strong></a></font></p><font size="3" color="#3333FF"> </font><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF"> مولف : محمد آقا جانی</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"> <font color="#FF0000">جزوات کلاس های شیمی جناب آقای محمد آقا جانی در دبیرستان <a href="http://www.g-alm.ir/ac" title="دانشگاه" target="_blank"><b>دانشگاه</b></a> صنعتی شریف</font></font></p><font size="3" color="#FF0000"> </font><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"> به همراه فیلم های آموزشی جزوات</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"> <font color="#3333FF">شیمی2، شیمی3 و شیمی سال چهارم دبیرستان</font></font></p>