نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2020-01-16T18:48:42+01:00 text/html 2020-01-16T15:03:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات طبقه بندی شده ۹ دوره شیمی دوازدهم نهایی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2401 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF6600">سئوالات طبقه بندی شده ۹ دوره شیمی دوازدهم نهایی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#000099">نویسنده: حیدر بریسمی&nbsp;</font></small></div><font size="3" color="#000099"> </font></div><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">۹ دوره سوالات طبقه بندی شده شیمی ۳ پایه دوازدهم ریاضی و تجربی</font></p><div align="center"><br></div><p align="center"><font size="4" color="#FF6600">پاسخ تشریحی به همراه ریز بارم</font></p><div align="center"><br></div><p align="center"><font size="3" color="#000099">قابل استفاده کاملا رایگان برای همکاران گرامی و دانش آموزان پایه دوازدهم جهت آمادگی برای امتحان نهایی</font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099"><br></font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="4" color="#FF6600">جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیلک کنید</font></p><font size="4" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="4" color="#FF6600"><a title="نه دوره شیمی نهایی دوازدهم" href="http://s6.picofile.com/file/8385056418/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87.pdf.html">http://s6.picofile.com/file/8385056418/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87.pdf.html</a></font></p> text/html 2020-01-14T17:02:56+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه رایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2400 <div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><font size="5" color="#000099"><strong>جزوه رایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم</strong></font></div><p align="center"><span style="color: #008080;">+</span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><br></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"> <font size="3" color="#FF0000">نویسنده(مترجم):</font></span><font size="3" color="#FF0000"> هادی حاجی نژادیان</font></p><div align="center"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><p align="center"><font size="3" color="#FF0000">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود کتاب شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_MRir2nLhak5.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-01-13T18:41:17+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ازمون 20 دی ماه 98 قلمچی98 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2399 <h3 class="panel-title" align="center"><font size="5" color="#3333FF">ازمون 20 دی ماه 98 قلمچی</font><br></h3> <div class="panel-body" align="center"> <ul class="fileatachment"><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45420" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="پاسخ تشریحی دوازدهم تجربی نظام جدید"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> پاسخ تشریحی دوازدهم تجربی نظام جدید <span class="pull-left "> دانلود 18281 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a> </li><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45421" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="کلید دوازدهم تجربی نظام جدید"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> کلید دوازدهم تجربی نظام جدید <span class="pull-left "> دانلود 5356 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a> </li><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45422" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="پاسخ تشریحی تجربی نظام قدیم"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> پاسخ تشریحی تجربی نظام قدیم <span class="pull-left "> دانلود 3252 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a> </li><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45423" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="کلید تجربی نظام قدیم"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> کلید تجربی نظام قدیم <span class="pull-left "> دانلود 1607 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a> </li><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45436" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="پاسخ تشریحی دوازدهم ریاضی نظام جدید "> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> پاسخ تشریحی دوازدهم ریاضی نظام جدید <span class="pull-left "> دانلود 1818 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a> </li><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45437" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="کلید دوازدهم ریاضی نظام جدید"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> کلید دوازدهم ریاضی نظام جدید <span class="pull-left "> دانلود 1000 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a> </li><li class="IranSans"> <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/45426" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="پاسخ تشریحی ریاضی نظام قدیم"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> پاسخ تشریحی ریاضی نظام قدیم </span></a></li></ul></div> text/html 2020-01-10T17:17:32+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب درسنامه یون ها و پیوند یونی شیمی مایر، موازنه واکنش های شیمیایی شیمی ترو http://jahantab777.mihanblog.com/post/2398 <h2 class="title"><br></h2><h2 class="title"><br></h2><h2 class="title" align="center"><font size="5" color="#FF0000"><a href="http://bemirzaie.blogfa.com/post/571">درسنامه یون ها و پیوند یونی شیمی مایر، موازنه واکنش های شیمیایی شیمی ترو</a></font></h2> <p align="center"><font color="#CC9933"><strong><font size="4">یون ها و پیوند یونی - منبع شیمی عمومی مایر&nbsp;&nbsp; شامل درسنامه کامل برای دانش آموزان در درس شیمی و تمرین هایی برای یادگیری و </font>مرور</strong></font></p><p style="text-align:center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1L2_FHVg-VACVu6nKYvU_V8aF3tlqDJEl/view?usp=sharing"><span style="color:#e74c3c">https://drive.google.com/file/d/1L2_FHVg-VACVu6nKYvU_V8aF3tlqDJEl/view?usp=sharing</span></a></font></p><p style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><font size="4" color="#CC6600"><strong>موازنه واکنش های شیمیایی - منبع شیمی عمومی ترو&nbsp;&nbsp; شامل درسنامه روش و مراحل موازنه واکنش های شیمیایی، حل چند تمرین نمونه و تمرین هایی برای یادگیری و مرور</strong></font></p><p style="text-align:center"><font size="4" color="#FF6600"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1Qf4A2rWruIWT3mRQd1fIS4uhYNojwGAH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Qf4A2rWruIWT3mRQd1fIS4uhYNojwGAH/view?usp=sharing</a></font></p> text/html 2020-01-10T16:36:18+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه http://jahantab777.mihanblog.com/post/2397 <div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><font size="5" color="#000099"><strong>نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه</strong></font></div><p align="center"><span style="color: #008080;"><br></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><br></span></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی است و پاسخنامه دارد.</font></p><div align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></div><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_i4EyeTQiOyN.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-01-10T16:24:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات موردنظر شامل نمونه سوالات شیمی 1 و 2 دی ماه نوبت اول است. سوالات پاسخنامه ندارد. http://jahantab777.mihanblog.com/post/2396 <div align="center"> <font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC6600">سئوالات موردنظر شامل نمونه سوالات شیمی 1 و 2 دی ماه نوبت اول است. سوالات پاسخنامه ندارد.</font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080"><br></span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080"><br></span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099">+ منبع فایل: جم شیمی</font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_ojQR2qHvWg2.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-01-09T10:32:49+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری 98 (داخل و خارج کشور) با پاسخنامه تشریحی مربوط به کتاب شیمی دوازدهم - ویرایش دوم با تغییرات جزئی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2395 <p align="center"><font size="4" color="#CC6600"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="4" color="#3333FF"><strong>تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری 98&nbsp; (داخل و خارج کشور) با پاسخنامه تشریحی مربوط به کتاب شیمی دوازدهم - ویرایش دوم با تغییرات جزئی</strong></font></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1-3zya319LKtk9pMpBKH16pvWtyI2o_gx/view?usp=sharing"><span style="color:#8e44ad">https://drive.google.com/file/d/1-3zya319LKtk9pMpBKH16pvWtyI2o_gx/view?usp=sharing</span></a></p> text/html 2020-01-09T10:26:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ست های طبقه بندی شده کنکور سراسری 98 (داخل و خارج کشور) با پاسخنامه تشتریحی مربوط به کتاب شیمی یازدهم - ویرایش دوم با تغییرات جزئی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2394 <p align="center"><span style="color:#339900"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="color:#339900"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="color:#339900"><strong><font size="4" color="#CC6600">ست های طبقه بندی شده کنکور سراسری 98&nbsp; (داخل و خارج کشور) با پاسخنامه تش</font></strong></span><span style="color:#339900"><strong><font size="4" color="#CC6600">ت</font></strong></span><span style="color:#339900"><strong><font size="4" color="#CC6600">ریحی مربوط به کتاب شیمی یازدهم - ویرایش دوم با تغییرات جزئی</font></strong></span></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1CTH22TANCID3NGO4JhkxGV1JRAoYpmHv/view?usp=sharing"><span style="color:#8e44ad">https://drive.google.com/file/d/1CTH22TANCID3NGO4JhkxGV1JRAoYpmHv/view?usp=sharing</span></a></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p> text/html 2020-01-09T10:12:01+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری 98 (داخل و خارج کشور) با پاسخنامه تشریحی مربوط به کتاب شیمی دهم - ویرایش دوم با تغییرات جزئی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2393 <p align="center"><font size="5" color="#000099"><strong>تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری 98&nbsp; (داخل و خارج کشور) با پاسخنامه تشریحی مربوط به کتاب شیمی دهم - ویرایش دوم با تغییرات جزئی</strong></font></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><font size="4" color="#000099"><br></font></p><p style="text-align:center"><font size="4" color="#000099"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1oELzAIEushoqcNdlfxfLgq1Y8XYcPB7w/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oELzAIEushoqcNdlfxfLgq1Y8XYcPB7w/view?usp=sharing</a></font></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center"><br></p> text/html 2020-01-07T03:59:12+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب 17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2392 <div align="center"><font size="4"><span style="color: #008080;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4"><span style="color: #008080;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4" color="#FF6600">:<strong>17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی</strong></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080;">+</span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099">توضیحات: این فایل نه سوال تستی از شیمی دهم را شامل میشود که دارای پاسخ تشریحی میباشد. برای دریافت سوالات لینک زیر را کلیک کنید.</font></p><div align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></div><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_pAvSefNqNw3.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-01-06T11:40:58+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سئوالات استوکیومتری برای امتحان نهایی شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2391 <font size="5"> </font><div align="center"><font size="5"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="5"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="5" color="#3333FF"><strong>نمونه سئوالات استوکیومتری برای امتحان نهایی شیمی</strong></font></div><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">این فایل که توسط مهندس آقاجانی گردآوری شده، نمونه سوالات استوکیومتری برای امتحان نهایی شیمی را شامل می شود.</font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">&nbsp;طراح سوالات: آقاجانی</font></p><font size="3" color="#CC6600"><br></font><p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></p><font size="3" color="#CC6600"><br><br><br></font><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_izE9bDYFSlT.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-01-04T22:14:34+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود نمونه سوالات شیمی دهم نوبت اول آقای عظیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2390 <div align="center"><header><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font size="5"><br></font></h1><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font size="5"><br></font></h1><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font size="5" color="#CC0000">دانلود نمونه </font></h1><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font size="5" color="#CC0000">سئوالات</font></h1><font size="5" color="#CC0000"><br></font><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font size="5" color="#CC0000"> شیمی دهم نوبت اول آقای عظیمی</font></h1><div class="entry-post-meta"><div><font size="5"><br></font><figure class="post-thumbnail pt-zoom" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><font size="5"><a href="http://www.shimipedia.ir/papers/high-school-questions/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c/" class="lightbox_link"><img src="http://www.shimipedia.ir/wp-content/uploads/2017/12/chemyazd-1-179x120.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" width="179" height="120"> </a></font></figure></div></div></header></div><p align="center"><font size="3" color="#000099">+ عنوان نمونه سوال: <strong>نمونه سوال ترم اول شیمی 1 دهم مدرسه سرای دانش آقای عظیمی</strong></font></p><p align="center"><span style="color: #008080">+ توضیحات:</span> در این فایل نمونه سوال شیمی 1 نوبت اول سال دهم دوره دوم متوسطه مدرسه سرای دانش تهران تالیف آقای عظیمی همراه با پاسخنامه آورده شده است.</p><div align="center"><br></div><p align="center"><font size="4" color="#CC0000">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_m1gzdosloMT.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font><a href="http://www.shimipedia.ir/Pages/تبلیغات-در-وب-سایت-شیمی-پدیا"></a></p> text/html 2020-01-04T22:06:44+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود 230 نمونه تست استوکیومتری و اسید و باز کنکور http://jahantab777.mihanblog.com/post/2389 <div align="center"><header><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><br></h1><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font color="#FF0000">دانلود 230 نمونه تست استوکیومتری</font></h1><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font color="#000099"><font color="#FF0000">و</font><br></font></h1><h1 itemprop="headline" class="entry-title"><font color="#000099">&nbsp; اسید و باز کنکور</font></h1><div class="entry-post-meta"><div><br></div><div class="entry-cat"><font size="4">&nbsp;<a href="http://www.shimipedia.ir/topic/papers/entrance-exam-questions/" rel="category tag">نمونه سوال شیمی کنکور</a></font></div></div></header></div><div class="entry-content-data has_f_image" align="center"><figure class="post-thumbnail pt-zoom" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><font size="4"> </font><a href="http://www.shimipedia.ir/papers/entrance-exam-questions/230-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/" class="lightbox_link"><font size="4"> <img src="http://www.shimipedia.ir/wp-content/uploads/2018/03/220px-Activation_energy.svg-150x120.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" width="150" height="120"> </font></a></figure></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><p align="center"><font size="4"><span style="color: #dd3333;">+ دانلود رایگان:</span> <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_pqnGnIblUWp.pdf" target="_blank" rel="noopener">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-01-04T16:40:26+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات امتحانی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2387 <table class="fr-tag"><tbody><tr align="left"><td class="fr-tag"><font size="4" color="#CC0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/13371" rel="nofollow" target="_blank">دارالفنون سئوالات امتحانی(همدان)</a></font></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="left"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="6" color="#CC0000"><br><br><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/13564" rel="nofollow" target="_blank">یاس (لاهیجان)</a></font></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><p class="fr-tag"><font size="6" color="#CC0000">&nbsp;<a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/13373" rel="nofollow" target="_blank">مشکاة نور</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/13562" rel="nofollow" target="_blank">ارمغان دانش (قم)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/13802" rel="nofollow" target="_blank">فرهنگ آموزش (البرز)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><p class="fr-tag"><font size="6" color="#CC0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/13818" rel="nofollow" target="_blank">پژوهندگان علم (کرج)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14009" rel="nofollow" target="_blank">روش نوین (یزد) </a>- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14012" rel="nofollow" target="_blank">فرهنگ (قزوین)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14672" target="_blank" rel="nofollow">فرهنگ (کرمان)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="6" color="#CC0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14213" rel="nofollow" target="_blank">دکتر محمد شفیعی (اصفهان)</a></font></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="6" color="#CC0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14326" target="_blank" rel="nofollow">علوم (بجنورد)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14392" target="_blank" rel="nofollow">سرای دانش سعادت آباد (تهران) </a>- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14483" target="_blank" rel="nofollow">سرای دانش (بوشهر)</a> - <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14485" target="_blank" rel="nofollow">فرهنگ (فارس) </a>- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14491" target="_blank" rel="nofollow">محراب (ساوه)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14389" target="_blank" rel="nofollow">سرای دانش حافظ (تهران)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14391" target="_blank" rel="nofollow">سرای دانش رسالت (تهران)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14469" target="_blank" rel="nofollow">سرای دانش فلسطین (تهران)</a>&nbsp;- <a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14670" target="_blank" rel="nofollow">هدایت (زابل)</a></font></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><p class="fr-tag"><font size="6" color="#CC0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14668" target="_blank" rel="nofollow">دانشجو (شهرری) </a>- &nbsp;<a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14671" target="_blank" rel="nofollow">خرد (اصفهان)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></td><td class="fr-tag" align="center"><font size="6" color="#CC0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/ExamQuestion/14883" target="_blank" rel="nofollow">آزرم (داراب)</a></font></td></tr></tbody></table> text/html 2020-01-03T13:07:45+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب امتحانات درس شیمی 1و2و3دردی ماه98 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2385 <p align="center"><span style="color:#339900"><strong><font size="5" color="#000099">امتحانات درس شیمی 1و2و3دردی ماه98</font><br></strong></span></p><p align="center"><span style="color:#339900"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="color:#339900"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><font size="4"><span style="color:#339900"><strong>امتحان نیمسال نخست درس شیمی 1 (شیمی دهم) دی ماه 98</strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1X8MglccDe7YLbVBWZOx6yyuuO0SyJtuw/view?usp=sharing"><span style="color:#3498db">https://drive.google.com/file/d/1X8MglccDe7YLbVBWZOx6yyuuO0SyJtuw/view?usp=sharing</span></a></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="color:#339900"><strong>امتحان نیمسال نخست درس شیمی 2 (شیمی یازدهم) دی ماه 98</strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/19KWTiFMPMI_gNONU5MBxTFEY_0TFMxPn/view?usp=sharing"><span style="color:#3498db">https://drive.google.com/file/d/19KWTiFMPMI_gNONU5MBxTFEY_0TFMxPn/view?usp=sharing</span></a></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="color:#339900"><strong>امتحان نیمسال نخست درس شیمی 3 (شیمی دوازدهم) دی ماه 98</strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/11A9gO0sFOJOpBSrteKmd5GOSw8h04WUl/view?usp=sharing"><span style="color:#3498db">https://drive.google.com/file/d/11A9gO0sFOJOpBSrteKmd5GOSw8h04WUl/view?usp=sharing</span></a></font></p> text/html 2020-01-03T12:49:33+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال و پاسخ سئوالات درس شیمی 11 دی ماه 98 شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/2384 <h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><font size="5" color="#CC0000">سئوالات وپاسخ سئوالات دی ماه 98</font><br></h2><h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><font size="5" color="#CC0000"><a href="http://nabehzadi.blogfa.com/post/365">سئوال و پاسخ سئوالات درس شیمی 11 دی ماه 98 شهرستان امل</a></font></h2><font color="#CC0000"> </font><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="4" color="#000099">سئوال شیمی2 پایه یازدهم و پاسخ نامه آن از لینک های زیر قابل دریافت است.</font></p><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div align="center"> <font size="3" color="#CC6600"><a rel="nofollow" href="http://s6.picofile.com/file/8383187792/fatemiyeh_10_98.pdf.html">سئوال شیمی2 دی ماه98&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a rel="nofollow" href="http://s7.picofile.com/file/8383188018/fatemiyeh_10_98Pasok.pdf.html">پاسخ نامه سئوال شیمی2 دی ماه</a></font></div> text/html 2020-01-03T10:54:18+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سئؤالات شیمی دوازدهم ویژه آزمون پایانی اول http://jahantab777.mihanblog.com/post/2383 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><br></h1><h1 align="center"><font color="#000099">نمونه سئؤالات شیمی دوازدهم ویژه آزمون پایانی اول</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> </small></div> </div> <p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><a><span style="color: #00ff00"><br></span></a></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><a><span style="color: #00ff00"><br></span></a></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8383006518/Shimi_12_Nahaee_98_03_07_Kh.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Shimi_12_Nahaee_98_03_07_Kh.pdf</span></a><br></strong></span></p><p align="center"><br><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><a><span style="color: #00ff00"><br></span></a></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8383006534/Shimi_12_Nahaee_98_03_20.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Shimi_12_Nahaee_98_03_20.pdf</span></a><br></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><br><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;color: #00ff00"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8383006542/Shimi_12_Nahaee_98_06_06.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Shimi_12_Nahaee_98_06_06.pdf</span></a></strong></span></p> <div align="center"><br></div><br> text/html 2020-01-02T21:07:43+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سؤالات شیمی دهم ویژه آزمون پایانی اول http://jahantab777.mihanblog.com/post/2382 <h1 align="center"><font size="5"><br></font></h1><h1 align="center"><font size="5" color="#000099">نمونه سؤالات شیمی</font></h1><h1 align="center"><font size="5" color="#000099"><br></font></h1><h1 align="center"><font size="5" color="#000099">&nbsp;دهم ویژه آزمون پایانی اول</font></h1><font size="5"> </font> <div class="PostContent"> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005092/Nemuneh_Soal_2_Term1.pdf.html">Nemuneh_Soal_1_Term1.pdf</a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005092/Nemuneh_Soal_2_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_2_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005118/Nemuneh_Soal_3_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_3_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s7.picofile.com/file/8383005126/Nemuneh_Soal_4_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_4_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005142/Nemuneh_Soal_5_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_5_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005168/Nemuneh_Soal_6_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_6_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005192/Nemuneh_Soal_7_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_7_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s7.picofile.com/file/8383005218/Nemuneh_Soal_8_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_8_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s7.picofile.com/file/8383005226/Nemuneh_Soal_9_Term1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_9_Term1.pdf</span></a></span></strong></span></p> </div> text/html 2020-01-02T20:59:44+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سئؤالات شیمی یازدهم ویژه آزمون پایانی اول http://jahantab777.mihanblog.com/post/2381 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#000099">نمونه سئؤالات شیمی یازدهم ویژه آزمون پایانی اول</font></h1> </div><div><br></div><div><font size="5"><br></font></div><font size="5"></font><p style="text-align: center"><font size="5"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005876/Nemuneh_Soal_2_Term_1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_2_Term_1.pdf</span></a></span></strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center"><font size="5"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005892/Nemuneh_Soal_3_Term_1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_3_Term_1.pdf</span></a></span></strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center"><font size="5"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s6.picofile.com/file/8383005984/Nemuneh_Soal_5_Term_1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_5_Term_1.pdf</span></a></span></strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center"><font size="5"><span style="color: #00ff00"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://s7.picofile.com/file/8383005992/Nemuneh_Soal_6_Term_1.pdf.html"><span style="color: #00ff00">Nemuneh_Soal_6_Term_1.pdf</span></a></span></strong></span></font></p> text/html 2020-01-02T17:08:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس شیمی دی ماه 98 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2375 <div align="center"><font size="5"><span>برنامه‌ امتحانی و سؤالات </span><strong><span style="color: rgb(184, 49, 47);">درس&nbsp;شیمی</span></strong><span>&nbsp;دی ماه 98&nbsp;</span></font></div><table class="fr-tag"><tbody><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag"><strong>روزهای هفته</strong></p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag"><strong>تاریخ</strong></p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600"><strong>نام شهر(نام مدرسه)</strong></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">دوشنبه</td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/2</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600"><a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981010P6b9k35498.pdf" target="_blank" rel="nofollow">قشم (سرای دانش نوین)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">سه‌شنبه</td><td style="width: 7.4556%;" class="fr-tag">98/10/3</td><td style="width: 82.5581%;" class="fr-tag" align="center"><font color="#FF6600"><a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981007P7sl438955.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">همدان (پسرانه دارالفنون)&nbsp;</a><br></font></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">شنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/7</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600">جهرم (فرهنگ)، دلوار (سرای دانش)،&nbsp;<a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981008P73wg77702.pdf" target="_blank" rel="nofollow">قم (ارمغان‌دانش)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">دوشنبه</td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/9</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600"><a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981009P7i7214818.pdf" target="_blank" rel="nofollow">کرج (فرهنگ آموزش)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981009P21c5k8747.pdf" target="_blank" rel="nofollow">رفسنجان (پورجندقی)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981009Pg75z2987.pdf" target="_blank" rel="nofollow">البرز (پژوهندگان علم)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981011Pp9yb43833.pdf" target="_blank" rel="nofollow">رفسنجان (فرهنگ)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">سه‌شنبه</td><td class="fr-tag">98/10/10</td><td class="fr-tag" align="center"><font color="#FF6600"><a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981011P73pc2w1048.pdf" target="_blank" rel="nofollow">اصفهان (دکتر شفیعی)</a></font></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">چهارشنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/11</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600"><a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981011Pm24wqk345.pdf" target="_blank" rel="nofollow">بجنورد (دخترانه علوم)</a>،&nbsp;<a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981011Pbi24g1153.pdf" target="_blank" rel="nofollow">جهرم (فرهنگ)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981011Plv224m771.pdf" target="_blank" rel="nofollow">ساوه (دخترانه محراب)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981012P27fh82845.pdf" target="_blank" rel="nofollow">بجنورد (غیردولتی علوم)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981011P59f3d6724.pdf" target="_blank" rel="nofollow">شهر ری (پسرانه دانشجو)</a>، زابل (هدایت)، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981012P1sldhz463.pdf" target="_blank" rel="nofollow">تهران (سرای دانش فلسطین)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981012Pk1h2z9711.pdf" target="_blank" rel="nofollow">تهران (سرای دانش رسالت)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981012P1s63n2918.pdf" target="_blank" rel="nofollow">تهران (سرای دانش حافظ)</a>، <a href="http://www.kanoon.ir/FileRepository/PdfExamQuestion/13981012P59686b157.pdf" target="_blank" rel="nofollow">تهران (سرای دانش سعادت‌آباد)</a></font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">پنجشنبه</td><td class="fr-tag">98/10/12</td><td class="fr-tag" align="center"><font color="#FF6600">اصفهان (خرد)<br></font></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">شنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/14</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600">محمدیه&nbsp;(سرای دانش)، تبریز (مشکاة نور)، تبریز (صدرای نور)، دهلران (سرای دانش)، قم (رایحه‌دانش)، درگز (اختران)</font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">دوشنبه</td><td style="width: 7.4556%;" class="fr-tag">98/10/16</td><td style="width: 82.5581%;" class="fr-tag" align="center"><font color="#FF6600">اراک (نخبگان دانش)<br></font></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">چهارشنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/18</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;" align="center"><p class="fr-tag"><font color="#FF6600">آبادان (بهجت)، میاندوآب (سرای دانش)</font></p></td></tr><tr><td class="fr-tag">پنجشنبه</td><td class="fr-tag">98/10/19</td><td class="fr-tag">یزد (روش نوین)<br></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">شنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/21</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;"><p class="fr-tag">لاهیجان (یاسین)، لاهیجان (یاس)</p></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">یکشنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/22</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;"><p class="fr-tag">قوچان (راهیان نور)</p></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">دوشنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/23</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;"><p class="fr-tag">خوی (غیردولتی شمس)</p></td></tr><tr><td class="fr-tag"><p class="fr-tag">چهارشنبه</p></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;"><p class="fr-tag">98/10/25</p></td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;"><p class="fr-tag">بهبهان (نخبگان سرای دانش)</p></td></tr><tr><td class="fr-tag"><br></td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;">98/10/26</td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;">شهر ری (دکتر حسابی)<br></td></tr><tr><td class="fr-tag">شنبه</td><td class="fr-tag" style="width: 7.4556%;">98/10/28</td><td class="fr-tag" style="width: 82.5581%;">بهبهان (برتران اندیشه)،&nbsp;رشت (اندیشه‌های شریف)<br></td></tr></tbody></table><p class="fr-tag"><br></p>