نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2018-01-17T10:55:35+01:00 text/html 2018-01-15T08:32:31+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-دهم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1630 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">دفترچه سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-دهم تجربی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#3366FF">از: علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316553784/Kanoon_10T_96_10_22.pdf.html"><strong>Kanoon_10T_96_10_22</strong></a></p> <p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316553500/Kanoon_10T_96_10_22_Pasokhnameh.pdf.html"><strong>Kanoon_10T_96_10_22_Pasokhnameh</strong></a></p> text/html 2018-01-15T08:28:42+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-دهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1629 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-دهم ریاضی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#FF0000">از: علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316553284/Kanoon_10R_96_10_22.pdf.html"><strong>Kanoon_10R_96_10_22</strong></a></p> <p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316553050/Kanoon_10R_96_10_22_Pasokhnameh.pdf.html"><strong>Kanoon_10R_96_10_22_Pasokhnameh</strong></a></p> text/html 2018-01-15T08:24:57+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1628 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">دفترچه سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#3333FF">از: علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316552918/Kanoon_11T_96_10_22.pdf.html"><strong>Kanoon_11T_96_10_22</strong></a></p> <p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316552368/Kanoon_11T_96_10_22_Pasokhnameh.pdf.html"><strong>Kanoon_11T_96_10_22_Pasokhnameh</strong></a></p> text/html 2018-01-15T08:21:46+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1627 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه سئوالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#FF0000">از: علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8316552084/Kanoon_11R_96_10_22.pdf.html">Kanoon_11R_96_10_22</a></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8316551818/Kanoon_11R_96_10_22_Pasokhnameh.pdf.html">Kanoon_11R_96_10_22_Pasokhnameh</a></strong></p> text/html 2018-01-15T08:18:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1626 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">دفترچه <font size="3">سئو</font>الات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی تجربی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#3333FF">از: علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8316551634/Kanoon_4T_96_10_22.pdf.html">Kanoon_4T_96_10_22</a></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8316551318/Kanoon_4T_96_10_22_Pasokhnameh.pdf.html">Kanoon_4T_96_10_22_Pasokhnameh</a></strong></p> text/html 2018-01-15T08:14:20+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1625 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه سئوالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی ریاضی</font></h1><div align="center"><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;از&nbsp; علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></div> </div> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8316550068/Kanoon_4R_96_10_22.pdf.html">Kanoon_4R_96_10_22</a></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8316549800/Kanoon_4R_96_10_22_Pasokhnameh.pdf.html">Kanoon_4R_96_10_22_Pasokhnameh</a></strong></p> text/html 2018-01-12T06:40:11+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رایگان آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) سال تحصیلی 93 تا 96 رشته ریاضی ( 75 مرحله آزمون ) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1624 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;" align="left"><font color="#FF0000" size="4"><strong>دانلود رایگان آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)</strong></font></p><div align="left"><font color="#FF0000" size="4"> </font></div><p style="text-align: center;" align="left"><font color="#FF0000" size="4">سال تحصیلی 93 تا 96</font></p><div align="left"><font color="#FF0000" size="4"> </font></div><p style="text-align: center;" align="left"><font color="#FF0000" size="4"><strong>رشته ریاضی ( 75 مرحله آزمون )</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; background-color: #ffff00;">آزمون غیرحضوری قلمچی 22 دی 96 افزوده شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img class="alignnone" title=" آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش سال 93-94 رشته ریاضی" src="http://dl.konkur.in/image/94/02/26577.png" alt="" width="504" height="237"></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-26557"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="more" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;" href="http://konkur.in/help" target="_blank" rel="noopener">راهنمای دانلود</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/10/Riazi-961022-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 22 دی&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/10/Riazi-961001-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 1 دی&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/09/Riazi-960917-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 17 آذر&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/09/Riazi-960903-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 3 آذر&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/08/Riazi-960819-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 19 آبان&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/08/Riazi-960805-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 5 آبان&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/07/Riazi-960721-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 21 مهر&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/06/Riazi-960617-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 17&nbsp;شهریور&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/06/Riazi-960603-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 3 شهریور&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/06/Riazi-960520-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 20 مرداد&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Riazi-960319-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 19&nbsp;خرداد 96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Riazi-960312-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 12&nbsp;خرداد 96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/02/Riazi-960222-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 22&nbsp;اردیبهشت&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/02/Riazi-960215-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 15&nbsp;اردیبهشت&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/02/Riazi-960201-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 1 اردیبهشت&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Riazi-960118-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 18&nbsp;فروردین&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/12/Riazi-960107-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7 فروردین&nbsp;96</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/12/Riazi-951220-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 20&nbsp;اسفند&nbsp;95</a></font></div> <div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/12/Riazi-951206-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 6 اسفند&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Riazi-951115-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 15&nbsp;بهمن&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Riazi-951108-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 8 بهمن&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Riazi-951024-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 24&nbsp;دی&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Riazi-951003-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 3&nbsp;دی&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/09/Riazi-950919-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 19&nbsp;آذر&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/09/Riazi-950905-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 5&nbsp;آذر&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/08/Riazi-950821-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 21&nbsp;آبان&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/08/Riazi-950807-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7 آبان&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/07/Riazi-950723-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 23&nbsp;مهر&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/07/Riazi-950709-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 9 مهر&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/Riazi-950612-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 12 شهریور&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/05/Riazi-950529-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 29&nbsp;مرداد&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/05/Riazi-950515-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 15 مرداد&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/04/Riazi-950404-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 4 تیر&nbsp;95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/02/Riazi-950217-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 17&nbsp;اردیبهشت 95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/02/Riazi-950203-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 3 اردیبهشت 95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/01/Riazi-950120-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 20&nbsp;فروردین 95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/01/Riazi-950107-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7 فروردین 95</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/12/Riazi-941221-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 21&nbsp;اسفند&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/12/Riazi-941207-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7&nbsp;اسفند&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/11/Riazi-941123-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 23&nbsp;بهمن&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/11/Riazi-941109-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 9 بهمن&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/10/Riazi-941025-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 25&nbsp;دی&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/10/Riazi-941004-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 4 دی&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/09/Riazi-940920-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 20&nbsp;آذر&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/09/Riazi-940906-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 6 آذر&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/08/Riazi-940822-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 22&nbsp;آبان&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/08/Riazi-940808-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 8 آبان&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/07/Riazi-940724-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 24&nbsp;مهر&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/07/Riazi-940710-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ&nbsp;10 مهر&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/06/Riazi-940620-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 20&nbsp;شهریور&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/06/Riazi-940606-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 6 شهریور&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/05/Riazi-940523-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 23 مرداد&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/05/Riazi-940509-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 9 مرداد&nbsp;94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-940301-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 1 خرداد 94</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-940218-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 18 اردیبهشت 94</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-940204-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 4 اردیبهشت 94</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-940128-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 28 فروردین 94</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-940114-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 14 فروردین 94</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-940107-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7 فروردین 94</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-931222-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 22 اسفند 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-931208-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 8 اسفند 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-931124-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 24 بهمن 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-931110-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 10 بهمن 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-931026-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 26 دی 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-931005-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 5 دی 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930921-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 21 آذر 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930907-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7 آذر 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930823-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 23 آبان 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930809-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 9 آبان 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930725-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 25 مهر 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930711-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 11 مهر 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930621-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 21 شهریور 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930607-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 7 شهریور 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930524-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 24 مرداد 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930510-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 10 مرداد 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Riazi-930427-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون&nbsp;غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 27 تیر 93</a></font></div><font color="#FF0000" size="5"> </font><div class="pass" align="center"><font color="#FF0000" size="5">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></font></div> </div> </div> text/html 2018-01-12T06:34:17+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رایگان آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) سال تحصیلی 93 تا 96 رشته تجربی ( 76 مرحله آزمون ) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1623 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;" align="left"><font color="#3333FF" size="4"><strong>دانلود رایگان آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)</strong></font></p><div align="left"><font color="#3333FF" size="4"> </font></div><p style="text-align: center;" align="left"><font color="#3333FF" size="4">سال تحصیلی 93 تا 96</font></p><div align="left"><font color="#3333FF" size="4"> </font></div><p style="text-align: center;" align="left"><font color="#3333FF" size="4"><strong>رشته تجربی ( 76 مرحله آزمون )</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; background-color: #ffff00;">آزمون غیرحضوری قلمچی 22 دی 96 افزوده شد</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود رایگان آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)" src="http://dl.konkur.in/image/94/02/26514.png" alt="" width="518" height="237"></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-26514"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="more" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;" href="http://konkur.in/help" target="_blank" rel="noopener">راهنمای دانلود</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/10/Tajrobi-961022-Kanoon-GheyreHozuri-%5bwww.konkur.in%5d.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 22 دی&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/10/Tajrobi-961001-Kanoon-GheyreHozuri-%5bwww.konkur.in%5d.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 1 دی&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/09/Tajrobi-960917-Kanoon-GheyreHozuri-%5bwww.konkur.in%5d.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 17 آذر&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/09/Tajrobi-960903-Kanoon-GheyreHozuri-%5bwww.konkur.in%5d.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 3 آذر&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/08/Tajrobi-960819-Kanoon-GheyreHozuri-%5bwww.konkur.in%5d.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 19 آبان&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/08/Tajrobi-960805-Kanoon-GheyreHozuri-%5bwww.konkur.in%5d.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 5 آبان&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/07/Tajrobi-960721-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 21 مهر&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/06/Tajrobi-960617-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 17&nbsp;شهریور&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/06/Tajrobi-960603-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 3 شهریور&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/06/Tajrobi-960520-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 20 مرداد&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Tajrobi-960319-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 19 خرداد 96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Tajrobi-960312-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 12&nbsp;خرداد 96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/02/Tajrobi-960222-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 22&nbsp;اردیبهشت&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/02/Tajrobi-960215-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 15&nbsp;اردیبهشت&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/02/Tajrobi-960201-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 1 اردیبهشت&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Tajrobi-960118-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 18&nbsp;فروردین&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/12/Tajrobi-960107-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7 فروردین&nbsp;96</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/12/Tajrobi-951220-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 20&nbsp;اسفند&nbsp;95</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/12/Tajrobi-951206-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 6 اسفند&nbsp;95</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Tajrobi-951115-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 15&nbsp;بهمن&nbsp;95</a></font></div><font color="#3333FF" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Tajrobi-951108-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 8 بهمن&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Tajrobi-951024-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 24&nbsp;دی&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Tajrobi-951003-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 3&nbsp;دی&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/09/Tajrobi-950919-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 19&nbsp;آذر&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/09/Tajrobi-950905-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 5 آذر&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/08/Tajrobi-950821-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 21&nbsp;آبان&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/08/Tajrobi-950807-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7 آبان&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/07/Tajrobi-950723-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 23&nbsp;مهر&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/07/Tajrobi-950709-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 9 مهر&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/Tajrobi-950612-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 12 شهریور&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/05/Tajrobi-950529-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 29&nbsp;مرداد&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/05/Tajrobi-950515-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 15 مرداد&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/04/Tajrobi-950404-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 4 تیر&nbsp;95</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/03/Tajrobi-950321-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 21&nbsp;خرداد 95</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/02/Tajrobi-950231-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 31&nbsp;اردیبهشت 95</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/02/Tajrobi-950217-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 17&nbsp;اردیبهشت 95</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/02/Tajrobi-950203-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 3 اردیبهشت 95</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/01/Tajrobi-950120-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 20&nbsp;فروردین 95</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/01/Tajrobi-950107-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7 فروردین 95</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/12/Tajrobi-941221-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 21&nbsp;اسفند&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/12/Tajrobi-941207-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7&nbsp;اسفند&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/11/Tajrobi-941123-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 23&nbsp;بهمن&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/11/Tajrobi-941109-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 9 بهمن&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/10/Tajrobi-941025-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 25&nbsp;دی&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/10/Tajrobi-941004-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 4 دی&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/09/Tajrobi-940920-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 20&nbsp;آذر&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/09/Tajrobi-940906-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 6 آذر&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/08/Tajrobi-940822-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 22&nbsp;آبان&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/08/Tajrobi-940808-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 8 آبان&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/07/Tajrobi-940724-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 24&nbsp;مهر&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/07/Tajrobi-940710-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 10 مهر&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/06/Tajrobi-940620-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 20&nbsp;شهریور&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/06/Tajrobi-940606-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 6 شهریور&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/05/Tajrobi-940523-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 23 مرداد 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/05/Tajrobi-940509-Kanoon-GheyreHozuri-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 9 مرداد&nbsp;94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-940301-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 1 خرداد 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-940218-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 18 اردیبهشت 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-940204-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 4 اردیبهشت 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-940128-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 28 فروردین 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-940114-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 14 فروردین 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-940107-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7 فروردین 94</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-931222-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 22 اسفند 93</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-931208-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 8 اسفند 93</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-931124-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 24 بهمن 93</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-931110-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 10 بهمن 93</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-931026-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 26 دی 93</a></font></div><font color="#CC0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#CC0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-931005-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 5 دی 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930921-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 21 آذر 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930907-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7 آذر 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930823-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 23 آبان 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930809-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 9 آبان 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930725-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 25 مهر 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930711-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 11 مهر 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930621-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 21 شهریور 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930607-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 7 شهریور 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930524-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 24 مرداد 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/94/02/Azmoon/Tajrobi-930510-Kanoon-GheyreHozuri-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی تجربی تاریخ 10 مرداد 93</a></font></div><font size="3"> </font><div class="pass" align="center"><font size="3">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></font></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><div align="center"><br></div><br> text/html 2018-01-12T06:27:52+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رایگان : کتاب ۱۰ نکته کلیدی برای شروع کنکور از صفر http://jahantab777.mihanblog.com/post/1622 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" align="center"><font color="#3333FF"><span itemprop="name">دانلود رایگان : کتاب ۱۰ نکته کلیدی برای شروع کنکور از صفر</span></font></h1> <p class="post-meta"></p> <div class="clear"></div> <p><a href="http://goo.gl/RyF4qe"><img class="alignnone size-full wp-image-360 tie-appear" src="http://landing.maktabestan.ir/wp-content/uploads/2017/01/m722.jpg" alt="" width="1080" height="1080"></a></p> <p><a href="http://goo.gl/RyF4qe" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="size-medium wp-image-80 aligncenter tie-appear" src="http://landing.maktabestan.ir/wp-content/uploads/2017/01/download-300x90.png" alt="download" width="300" height="90"></a></p> <div class="box info "><div class="box-inner-block"><i class="fa tie-shortcode-boxicon"></i> <p><strong>خیلی از کنکوری ها این روزها سوالات زیر رو زیاد میپرسن:</strong></p> <ul><li><font color="#3366FF">من تا الان خوب نخوندم، چیکار کنم؟</font></li><li><font color="#3366FF">من تا الان شروع نکردم واسه کنکور، چیکار کنم؟</font></li><li><font color="#3366FF">من تا الان جدی نخوندم، شانسی دارم؟</font></li><li><font color="#3366FF">از الان شروع کنم میشه؟</font></li></ul> </div></div> <p>میدونم خیلی نگران هستین، پس کتاب ۲۲صفحه ای زیر از دکتر کاویانی رو دانلود کنید.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong>در این کتاب به شما روش معجزه کنکور در ۴ماه را خواهیم آموخت:</strong></h3> <p><a href="http://goo.gl/RyF4qe" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="size-medium wp-image-80 aligncenter tie-appear" src="http://landing.maktabestan.ir/wp-content/uploads/2017/01/download-300x90.png" alt="download" width="300" height="90"></a></p> <p style="text-align: center;">زمان تقریبی برای خواندن این کتاب : ۸دقیقه</p> <h3>معرفی نویسنده کتاب:</h3> <table border="0"><tbody><tr><td><img class="aligncenter size-full wp-image-18862 tie-appear" src="http://maktabestan.ir/wp-content/uploads/2014/12/dr-ali-kavyani-200.200.jpg" alt="دکتر کاویانی مشاور" width="200" height="200"></td> <td> <ul><li><strong>دکتر&nbsp;علی کاویانی</strong></li></ul> <ul><li><font color="#FF0000">مشاور و برنامه ریز کنکور</font></li></ul><font color="#FF0000"> </font><ul><li><font color="#FF0000">مدیر موسسه کنکور مکتبستان</font></li></ul><font color="#FF0000"> </font><ul><li><font color="#FF0000">سخنران انگیزشی کنکور</font></li><li><font color="#FF0000">سخنران همایش های کنکوری</font></li><li><font color="#FF0000">نویسنده بیش از ۳۰۰مقاله کنکوری</font></li><li><font color="#FF0000">دارای مدرک مشاوره psychology of learning از کشور آلمان</font></li></ul></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-08T13:23:17+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخنامه پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم (فصل دوم) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1621 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5">پ<font color="#FF0000">اسخنامه پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم (فصل دوم)</font></font></h1><font color="#FF0000"> <small class="PostAuthor"> </small></font> </div> <h3 style="text-align: center"><font size="5" color="#FF0000"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8307856326/1_2.pdf.html">بخش اول</a></strong></font></h3> text/html 2018-01-08T13:20:21+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ادامه پاسخنامه پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم (فصل اول) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1620 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3366FF">ادامه پاسخنامه پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم (فصل اول)</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <h3 style="text-align: center"><br><strong></strong></h3><h3 style="text-align: center"><br></h3><h3 style="text-align: center"><font size="7" color="#FF0000"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8307856250/4_1.pdf.html">بخش چهارم</a></strong></font></h3> text/html 2018-01-08T13:12:37+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مفهوم شعاع اتمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1619 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="6" color="#3333FF">مفهوم شعاع اتمی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p align="center"><font size="6" color="#FF0000"><a title="لینک دانلود" href="http://s8.picofile.com/file/8310445476/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="_blank">لینک دانلود</a></font></p> text/html 2017-12-31T08:52:48+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه کنکوری شیمی سال چهارم فصل ۱ و ۲ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1618 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#3333FF">جزوه کنکوری شیمی سال چهارم فصل ۱ و ۲</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p align="center"><font size="4" color="#FF0000">این جزوه مطابق با آخرین تغییرات کتاب سال چهارم میباشد .</font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://s6.picofile.com/file/8232039234/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_1.pdf.html">دانلود کنید </a></font></p> text/html 2017-12-31T08:48:13+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه کنکوری شیمی سال چهارم فصلهای 3 و 4 http://jahantab777.mihanblog.com/post/1617 <div class="tpost"> <div class="tpost2" align="center"> <br></div></div> <div align="center"><font size="5"><a href="http://s7.picofile.com/file/8239743342/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_2.pdf.html" target="_blank"><font color="#CC0000" size="6">جزوه کنکوری فصل های 3و4 شیمی سال چهارم</font><br></a></font></div><div align="center"><font size="5"><a href="http://s7.picofile.com/file/8239743342/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_2.pdf.html" target="_blank"><br></a></font></div><div align="center"><font size="5"><a href="http://s7.picofile.com/file/8239743342/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_2.pdf.html" target="_blank">دانلود کنید</a></font></div> text/html 2017-12-30T16:17:05+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1616 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم ریاضی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315198668/Kanoon_10R_Pasoknameh_96_10_1.pdf.html"><strong>Kanoon_10R_Pasoknameh_96_10_1</strong></a></font></p><p style="text-align: center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315198668/Kanoon_10R_Pasoknameh_96_10_1.pdf.html"><strong><br></strong></a></font></p><p style="text-align: center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315198668/Kanoon_10R_Pasoknameh_96_10_1.pdf.html"><strong><br></strong></a></font></p> text/html 2017-12-30T16:14:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1615 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#CC0000">دفترچه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315199176/Kanoon_11T_96_10_1.pdf.html"><strong>Kanoon_11T_96_10_1</strong></a></font></p> text/html 2017-12-30T16:10:03+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1613 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315199200/Kanoon_11T_Pasoknameh_96_10_1.pdf.html"><strong>Kanoon_11T_Pasoknameh_96_10_1</strong></a></font></p> text/html 2017-12-30T16:02:13+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1612 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://s9.picofile.com/file/8315198992/Kanoon_11R_96_10_1.pdf.html"><strong>Kanoon_11R_96_10_1</strong></a></font></p><p style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://s9.picofile.com/file/8315198992/Kanoon_11R_96_10_1.pdf.html"><strong><br></strong></a></font></p><p style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://s9.picofile.com/file/8315198992/Kanoon_11R_96_10_1.pdf.html"><strong><br></strong></a></font></p><p style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://s9.picofile.com/file/8315198992/Kanoon_11R_96_10_1.pdf.html"><strong><br></strong></a></font></p> text/html 2017-12-30T15:45:54+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1611 <div class="PostHead"> <h1>دفترچه پاسخنامه سئوالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی</h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315199026/Kanoon_11R_Pasoknameh_96_10_1.pdf.html"><strong>Kanoon_11R_Pasoknameh_96_10_1</strong></a></p> text/html 2017-12-23T08:53:05+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ادامه پاسخنامه پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم (فصل اول) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1610 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">ادامه پاسخنامه پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم (فصل اول)</font></h1><div align="center"><font size="5"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8307856250/4_1.pdf.html"><br></a></strong></font></div><div align="center"><font size="5"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8307856250/4_1.pdf.html"><br></a></strong></font></div><div align="center"><font size="5"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8307856250/4_1.pdf.html">بخش چهارم</a></strong></font></div></div>