نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2017-01-14T22:33:24+01:00 text/html 2017-01-14T18:54:21+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مجله رشد شیمی شماره ۱۱۸ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1432 <div align="center"><font color="#3333FF" size="5">مجله رشد شیمی شماره ۱۱۸<br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a title="مجله 118 رشد شیمی" href="http://iramooz.ir/post/253" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.ir/post/253"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/12.jpg" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/12.jpg"></a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;">در ادامه&nbsp;<a href="http://iramooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.ir/">مجله رشد شیمی</a>&nbsp;شماره 118 مربوط به&nbsp;زمستان 95</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;">را دانلود نمایید .</span></p></div> <div><br></div><div><br></div><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><font size="3">لینک دانلود :</font></span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2016/8/1295.pdf" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2016/8/1295.pdf"><font size="3">مجله رشد شیمی 118</font></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-01-13T19:15:19+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات همراه باپاسخ شیمی 3 دی ماه دبیرستان فاطمیه شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1430 <div align="center"><br></div><h2 class="hl" align="center"><font color="#3333FF"><font size="5">سئوالات همراه باپاسخ شیمی 3 دی ماه دبیرستان فاطمیه شهر ستان امل</font><br></font></h2><font color="#3333FF"> </font><div class="cnt" align="center"><font color="#3333FF">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br>&nbsp;&nbsp;<font size="4">&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8282079276/Fatemiyeh10_95chem3.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank">سوال شیمی 3 دی ماه 95&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </font><p><font color="#FF0000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8282079476/Fatemiyeh10_95_Pchem3.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank">پاسخ نامه شیمی3 دی ماه 95</a></font></p></div> text/html 2017-01-11T15:15:37+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات پایانی دی ماه شیمی 3و4 ازاقای فردین محمدی تهرانی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1429 <div align="center"><font color="#3333FF" size="5">سئوالات پایانی دی ماه شیمی 3و4 ازاقای فردین محمدی تهرانی<br><br></font></div><br><br><br><div align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8281120568/شیمی_3_دی_ماه_95_امام_تیران.pdf.html" target="" title=""><font size="4"><b>شیمی 3 </b></font></a></span><br><br><br><br><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8281120600/شیمی_4_دی_ماه_95.pdf.html" target="" title=""><font size="4"><b>شیمی 4</b></font></a></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><br></span></font></div><br> text/html 2017-01-09T20:24:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رایگان نمونه کتاب شیمی مولر دوم دبیرستان ویژه کنکور (95 صفحه) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1427 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366FF"><strong>دانلود رایگان نمونه کتاب شیمی مولر دوم دبیرستان ویژه کنکور (95 صفحه)</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">محمد مشمولی</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود رایگان نمونه کتاب شیمی مولر دوم دبیرستان ویژه کنکور" src="http://dl.konkur.in/image/95/10/48258.png" height="231" width="382"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" align="center"><font size="4" color="#FF0000">در چن</font><font color="#FF0000"><font size="4">د سال اخیر تستهای کنکور های &nbsp;شیمی چالش بزرگی ایجاد کرده است و کتابهای موجود در بازار و روشهای معمولی تدریس پاسخگوی نیاز داوطلبین کنکور نبوده است، &nbsp;کتاب شیمی مولر با رویکردی جدید و مبتنی بر کنکورهای سالهای اخیر شیمی تالیف شده است .</font></font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="4" color="#FF0000"><span id="more-48258"></span></font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font></div><font size="4" color="#FF0000"> </font></div><font size="4" color="#FF0000"> </font><div align="center"><font size="4"><br><br></font><center> <table style="width: 500px;" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#58C9F3"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><font size="4"><br></font></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><font size="4"><br></font></td> </tr> </tbody> </table> </center><font size="4"><br><br></font></div><font size="4"> </font><div class="more" align="center"><font size="4"><a style="cursor: pointer;margin-top:0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><div class="download" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/shimi2-Moler-Mashmuli-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود کتاب شیمی مولر دوم دبیرستان</a></font></div><div class="hajm" align="center"><font size="4">حجم فایل : 7.66 مگابایت</font></div><div class="pass" align="center"><font size="4">پسورد فایل فشرده : <strong style="color:red">www.konkur.in</strong></font></div><font size="4"> </font><div class="refrence" align="center"><font size="4">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div> text/html 2017-01-08T14:57:45+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چک لیست عملی مسابقات آزمایشگاه ۹۵ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1426 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">چک لیست عملی مسابقات آزمایشگاه ۹۵</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font color="#FF0000" size="3">ازعلی حیدری جابری</font></small></div> </div> <p align="center"><a href="http://iramooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow"><img class="aligncenter" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/9.jpg" alt=""></a></p> <p style="text-align: center"><br></p> <p style="text-align: center"><font color="#3333FF" size="4"><span style="font-size: small">نمونه چک لیست <a href="http://iramooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow">مسابقات کشوری آزمایشگاه</a>&nbsp;سال ۱۳۹۵</span></font></p><font color="#3333FF" size="4"> </font><p style="text-align: center"><font color="#3333FF" size="4"><span style="font-size: small">را درادامه دانلود نمایید .</span></font></p><font color="#3333FF" size="4"> </font><p style="text-align: center"><font color="#3333FF" size="4"><span id="more-5365"></span></font></p><font color="#3333FF" size="4"> </font><p style="text-align: center"><font color="#3333FF" size="4">لینک دانلود از سایت آموزش ایرانی :</font></p><font color="#3333FF" size="4"> </font><p style="text-align: center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://iramooz.ir/post/252" target="_blank"><strong>دانلود نمونه چک لیست ها </strong></a></font></p><font color="#3333FF" size="4"> </font><br><br> text/html 2017-01-08T14:50:02+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چلچراغ شیمی: دسته بندی ۴۰ دوره امتحانات نهایی کشوری شیمی سوم + پاسخ کلیدی مسایل [تهیه کننده: علی‌رضا تمدّنی] http://jahantab777.mihanblog.com/post/1425 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">چلچراغ شیمی: دسته بندی ۴۰ دوره امتحانات نهایی کشوری شیمی سوم + پاسخ کلیدی مسایل [تهیه کننده: علی‌رضا تمدّنی]</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3">از علی محمد حبیبی راد</font></small><font size="3"><a href="http://blog.chemyazd.com/uploads/2017/01/Shimi3_Nahayi_Tamaddoni95.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5361" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2017/01/Shimi3_Nahayi_Tamaddoni95.png" alt="shimi3_nahayi_tamaddoni95" height="283" width="354"></a></font></div></div><font size="3"> </font><div align="center"><blockquote><p><font size="3"><font color="#FF0000">به‌روزرسانی ۱۷ دی ۹۵: سؤالات تا دی ۹۵ اضافه شد.</font><font color="#FF0000"><br> به‌روزرسانی ۱۲ مهر ۹۵: سؤالات تا شهریور ۹۵ اضافه شد.<br> به‌روزرسانی ۱۰ مهر ۹۴: سؤالات تا شهریور ۹۴ اضافه شد.<br> به‌روزرسانی ۴ مهر ۹۳: سؤالات سال ۹۳ اضافه شد.<br> به‌روزرسانی ۸ آذر ۹۲: سؤالات شهریور ۹۲ اضافه شد.</font><br> <font color="#3333FF">به‌روزرسانی ۲۴ مرداد ۹۲: پاسخنامه تشریحی به‌روزرسانی اضافه شد.</font><font color="#3333FF"><br> به‌روزرسانی ۲۱ مرداد ۹۲: بخش اول پاسخنامه تشریحی اضافه شد.<br> به‌روزرسانی ۲۳ تیر ۹۲: سؤالات خرداد ۹۲ اضافه شد.<br> به روز رسانی ۲۵ دی ۹۱: سؤالات دی ۹۱ اضافه شد.<br> به روز رسانی ۷ مهر ۹۱: سؤالات خرداد و شهریور ۹۱ اضافه شد.</font></font></p></blockquote></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">همکار گرامیمان، جناب آقای <strong>علیرضا تمدنی</strong>، اقدام به گرد آوری و دسته‌بندی موضوعی سؤالات امتحان‌های نهایی پایه سوم ریاضی و تجربی (شامل سؤالات خرداد، شهریور و دی) از دی ۸۲ (همراه با پاسخ کلیدی مسایل) نموده‌اند که به مرو زمان به‌روز خواهد شد. با تشکر فراوان از ایشان به دلیل به اشتراک گذاشتن این مجموعه بسیار مفید و کابردی برای دانش آموزان و دبیران، در زیر می‌توانید این مجموعه را دانلود نمایید:</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span id="more-1383"></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8281505000/Shimi3_Nahayi82_95_Tamaddoni_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank">دانلود مجموعه سؤالات دسته بندی شده‌ی امتحانات نهایی کشوری (۸۲ تا ۹۵)</a></font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> text/html 2017-01-06T13:29:31+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب اشنایی با عنصر تکنسیوم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1423 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font color="#3333FF" size="6">اشنایی با عنصر تکنسیوم</font><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><span style="font-size: medium;">دانش آموزان کلاس دهم می توانید برای آشنایی بیشتر &nbsp;با <strong><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">عنصر تکنسیم </a></strong>&nbsp;لینک &nbsp;زیر را مشاهده بفرمایید.</span></font></p><font color="#FF0000"> </font><p><font color="#FF0000">&nbsp;</font></p> <p><a href="http://www.aparat.com/v/GF8DR" rel="nofollow" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/images/1395/mehr/b_create-thumb-4-.png" alt=""></a></p> text/html 2017-01-06T08:59:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات شیمی 4 از شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1422 <h2 class="hl" align="center"><font size="6" color="#3333FF"><a href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-311.aspx">سئؤالات شیمی4</a></font></h2> <div class="cnt" align="center"><font size="3" color="#FF0000">سئوال&nbsp; امتحان شیمی 4 دی ماه 95 دبیرستان های فاطمیه و نمونه آمل از لینک های زیر قابل دریافت است.</font> <p><font size="3">&nbsp;<font size="4">&nbsp; <a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8281219134/Fatemiyeh10_95_chem4.pdf.html" target="_blank">سوال شیمی4 دبیرستان غیر دولتی فاطمیه آمل&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8281219234/Fatemiyeh10_95_P.pdf.html" target="_blank"> پاسخ نامه سوال</a></font></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">&nbsp;<span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"> <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8281219692/Nemoneh10_95_chem4.pdf.html" target="_blank">سوال شیمی4 دبیرستان نمونه دولتی آیت ا... آملی</a></span></font></p></div> text/html 2017-01-06T08:55:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب واکنش آلومینیم با محلول کات کبود http://jahantab777.mihanblog.com/post/1421 <hr style="margin-bottom:5px;margin-top:5px" size="1" color="#E8E8E8"> <a name="308"></a> <h2 class="hl" align="center"><font size="5" color="#3366FF"><a href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-308.aspx">واکنش آلومینیم با محلول کات کبود</a></font></h2> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8280581326/Al_andCuSO4.jpg" alt="" height="400" width="346"> text/html 2017-01-06T08:36:55+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سرفصلهای کتابهای شیمی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1420 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">سرفصلهای کتابهای شیمی ۱۰، ۱۱ و ۱۲</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <br><font size="3"><br><font color="#FF6666">از علیرضا ناصری م</font></font></small><div id="forecolor_rte883178"><br></div></div> </div> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: small"><a href="http://s8.picofile.com/file/8280505426/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C10%D8%8C_11_%D9%88_12.pdf.html"><br></a></span></strong></p><p style="text-align: center"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5"><strong><span style="font-size: small"><a href="http://s8.picofile.com/file/8280505426/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C10%D8%8C_11_%D9%88_12.pdf.html">لینک دانلود</a></span></strong></font></span></p> text/html 2017-01-06T08:31:02+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئؤالات امتحان نهایی شیمی(۳) – دی ماه ۱۳۹۵ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1419 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">سئؤالات امتحان نهایی شیمی(۳) – دی ماه ۱۳۹۵</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8280940184/n951013_1.pdf.html"><br></a></strong></p><p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8280940184/n951013_1.pdf.html"><br></a></strong></p><p style="text-align: center"><font size="4" color="#FF0000"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8280940184/n951013_1.pdf.html">لینک دانلود</a></strong></font></p> text/html 2016-12-29T14:53:00+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 گزینه دو http://jahantab777.mihanblog.com/post/1418 <p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="5"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی&nbsp;95 گزینه دو</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">سال چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 گزینه دو" src="http://dl.konkur.in/image/95/10/47916.png" alt="" width="476" height="214">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-47916"></span></p> <div class="more" align="center"><font size="4"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/05/BudjeBandi-95-96-Gozine2-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی آزمونهای گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gozine2-Sal4-Riazi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gozine2-Sal4-Tajrobi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون&nbsp;3 دی 95 گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="4"> </font><p style="text-align: right;" align="center"><font size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2016-12-29T14:45:42+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 کانون فرهنگی آموزش http://jahantab777.mihanblog.com/post/1417 <br> <p style="text-align: center;"><font color="#3366FF" size="5"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی&nbsp;95&nbsp;کانون فرهنگی آموزش</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000">سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 کانون فرهنگی آموزش" src="http://dl.konkur.in/image/95/10/47941.png" alt="" width="437" height="224"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="display: inline;"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><span id="more-47941"></span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #800080;">&nbsp;</span></strong></p> <div class="more" align="center"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></div> <div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3366FF" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/BudjeBandi-Kanoon-95-96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی آزمونهای قلمچی سال چهارم دبیرستان</a></font></div><font color="#3366FF" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3366FF" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal4-Riazi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font color="#3366FF" size="5"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3366FF" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal4-Tajrobi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div> <div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal4-Ensani-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></font></div> <div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal3-Riazi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal3-Tajrobi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal10-RT-3Dey95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 قلمچی سال دهم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی و ریاضی</a></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="4">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></font></div><font color="#FF0000" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF0000" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#FF0000" size="4"> </font><p style="text-align: right;" align="center"><font color="#FF0000" size="4">&nbsp;</font></p> <strong><span style="color: #800080;">آزمون های کانون در سال تحصیلی 95-</span></strong> text/html 2016-12-29T14:16:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 گاج http://jahantab777.mihanblog.com/post/1416 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><strong>دانلود&nbsp;سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی&nbsp;95 گاج</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" size="3">سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 گاج" src="http://dl.konkur.in/image/95/10/47950.png" alt="" width="471" height="202"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-47950"></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #800080;">&nbsp;</span></strong></p><font size="3"> </font><div class="more" align="center"><font size="3"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><font color="#FF0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/Budjebandi-95-96-Gaj-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی آزمونهای گاج سال چهارم دبیرستان</a></font></div><font color="#FF0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal4-Riazi-3Dey95-[www.konkur.in].rar"><font color="#FF0000">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 گاج سال چهارم دبیرستان رشته ریاض</font>ی</a></font></div><font color="#FF0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal4-Tajrobi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 گاج سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font color="#FF0000" size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#FF0000" size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal4-Ensani-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 گاج سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal3-Riazi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 گاج سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><div align="center"><font size="3"></font><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal2-Riazi-3Dey95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"> 95 گاج سال دهم رشته ریاضی</a></font></div><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal3-Tajrobi-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 گاج سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی</a></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><font size="3"> </font></span><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal3-Ensani-3Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 3 دی 95 گاج سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته انسانی</a></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><font size="3"> </font><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal2-Riazi-3Dey95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 3 دی</a></font></span><font size="3"> </font></div><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal2-Tajrobi-3Dey95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 گاج سال دهم رشته تجربی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Gaj-Sal2-Ensani-3Dey95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 3 دی&nbsp;95 گاج سال دهم رشته انسانی</a></font></div><font size="3"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="3">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <div style="display: inline;" align="center">&nbsp;</div> </div> </div> <div align="center"><br><br></div> <center> <table style="width: 500px;" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#58C9F3"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;" align="center"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <br> text/html 2016-12-29T09:59:32+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب امتحان_شم_دهم_نمسال_نخست.pdf http://jahantab777.mihanblog.com/post/1415 <div class="row center stopp" id="Adv1"> <h5 style="padding-top :5px;" align="center"> <font size="5" color="#3333FF">امتحان_شم_دهم_نمسال_نخست.pdf </font></h5> <h6 class="en ltr " style="color:deeppink;"><br></h6> <span style=" text-align:justify ;"> </span> <br> </div> <div class="center stopp" style="padding:7px;" id="Adv2"> </div> <div align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a class="button button-primary" href="http://tb30.Trainbit.com:8080/files/5053067884/v357503676734D73456F38327A6D72784E38484D44736A49305366553174436A447043625A74327178334D303D/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA.pdf">دانلود</a></font></div> text/html 2016-12-28T14:13:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چند نمونه از سئوالات امتحانی شیمی 4 نوبت اول http://jahantab777.mihanblog.com/post/1414 <div class="col-lg-6 col-md-6 text-center col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="block blue "><div class="IranSans"><font size="4" color="#3366FF"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=6579" class="downloadfile" rel="nofollow"><h4><font color="#FF0000">چند نمونه از سئوالات امتحانی شیمی&nbsp;&nbsp; 4 نوبت اول</font><br></h4><h4><br></h4><h4>امتحان شیمی نیم سال اول 94 - دبیرستان سرای دانش واحد حافظ</h4></a></font></div></div></div><div class="col-lg-6 col-md-6 text-center col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="block blue "><div class="IranSans"><font size="3" color="#FF6666"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=6580" class="downloadfile" rel="nofollow"><h4><br></h4><h4><font size="4" color="#FF0000">امتحان شیمی نیم سال اول 94 - دبیرستان سرای دانش واحد رسالت</font></h4></a></font></div></div></div><div class="col-lg-6 col-md-6 text-center col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="block blue "><div class="IranSans"><font size="3" color="#3366FF"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=6581" class="downloadfile" rel="nofollow"><h4><br></h4><h4><font size="4">امتحان شیمی نیم سال اول 94 - دبیرستان سرای دانش واحد سید خندان</font></h4></a></font></div></div></div><div align="center"><font color="#FF0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=6582" class="downloadfile" rel="nofollow"><h4><br></h4><h4><font size="4" color="#FF0000">امتحان شیمی نیم سال اول 94 - دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین</font></h4></a></font></div> text/html 2016-12-27T18:49:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال دی ماه شیمی4 http://jahantab777.mihanblog.com/post/1413 <h2 class="hl" align="center"><font size="5" color="#000099"><a href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-306.aspx">سئوال دی ماه شیمی4</a></font></h2><font color="#000099"> </font><div class="cnt" align="center"><font size="3" color="#FF0000"><br>امتحان شیمی4 دی ماه 95 دبیرستان غیر دولتی دین ودانش آمل با پاسخ نامه برای استفاده روی وب قرار داده شده است. امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.</font> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font size="5"> &nbsp; <br></font></font></p><p><font size="3"><font size="5">&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8280106284/DinoDanesh10_95chem4.pdf.html" target="_blank"> سؤال شیمی 4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8280106284/DinoDanesh10_95chem4.pdf.html" target="_blank">پاسخ نامه سوال شیمی4</a></font></font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">&nbsp;</font></p></div> text/html 2016-12-26T10:20:21+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مجموعه ای از سوالات ورد و پی دی اف مربوط به شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1412 <font class="text4"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><font size="7" color="#3333FF">مجموعه سئوالات شیمی دهم</font><br></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p> <p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-size: small;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-size: small;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="5" color="#FF0000"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-size: small;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8279851500/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_www_irAmooz_ir.rar.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8279851500/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_www_irAmooz_ir.rar.html">سئوالات شیمی دهم</a></span></strong></font></p></font> text/html 2016-12-26T10:05:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود جزوه فرمول نویسی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1411 <font class="text4"><p style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333FF">جزوه کامل فرمول نویسی در شیمی</font><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">در ادامه جزوه کامل فرمول نویسی را دانلود و مشاهده نمایید.</span></font></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279856492/www_irAmooz_ir%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf.html" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8279856492/www_irAmooz_ir%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf.html">دانلود جزوه فرمول نویسی</a></span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279856492/www_irAmooz_ir%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow">جزوه کامل فرمول نویسی</a> <br></font></b></p></font> text/html 2016-12-23T08:26:06+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دلائل استفاده از نتیروژن در لاستیک اتومبیل ها http://jahantab777.mihanblog.com/post/1410 <div align="center"><font color="#3366FF" size="5">دلائل استفاده از نتیروژن در لاستیک اتومبیل ها</font><br></div><div align="left"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3">در کتاب شیمی دهم در مورد استفاده از نیتروژن در تایر خودروها اشاره شده است خواندن مطلب زیر می تواند در این زمینه جالب باشد. این مطلب در مجله ماشین انتشار یافته است.</font></div> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="4">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8279066276/%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"> دلایل استفاده از نیتروژن در لاستیک اتومبیل ها</span></a></font></p>