نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2018-08-17T01:59:17+01:00 text/html 2018-08-06T15:32:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جدول تناوبی فناوری‌ها طراحی شد! http://jahantab777.mihanblog.com/post/1880 <h1 class="first-title" itemprop="headline" align="center"><font color="#3333FF">جدول تناوبی فناوری‌ها طراحی شد!</font></h1> <div class="item-body content-full-news"> <figure class="item-img img-md"> <img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/06/3/57722459.jpg" alt="جدول" class="" title="جدول تناوبی فناوری‌ها طراحی شد!" itemprop="image" width="553" height="490"> </figure> <p class="summary" itemprop="description"><font color="#CC0000">محققان وابسه به کالج لندن با الهام از "جدول تناوبی عناصر"، جدولی تناوبی از فناوری‌ها تهیه کردند که نشان دهنده ویژگی‌های ۱۰۰ فناوری است. </font></p> <div itemprop="articleBody" class="item-text" align="center"><p><font size="3"><strong>به گزارش ایسنا و به نقل ازبیزینس اینسایدر،</strong> پژوهشگران موسسه "ITF" که شاخه‌ای از کالج لندن است، در تلاش بودند تا پیشرفت‌های فناوری را به قالبی شگفت‌آور که تاکنون دیده نشده است، تبدیل کنند.</font></p> <p><font size="3">در این راستا، با استفاده از "جدول تناوبی عناصر شیمیایی" جدولی از فناوری‌ها را تهیه کردند.</font></p> <p><font size="3">این جدول شامل ۱۰۰ فناوری است که از فناوری‌های لطیف تا فناوری‌های رعب انگیز دسته بندی شده‌اند.</font></p> <p><font size="3">به عنوان مثال،"ارز رمز" که در جدول با مخفف " Cr" شناخته شده است، بخشی از زندگی مدرن امروزی است. در حالیکه ربات‌های جنگی که با "Br" شناخته می‌شوند، چیزی شبیه به "مرد آهنین" هستند.</font></p> <p><font size="3">تمامی عناصر دارای رنگ خاص خود هستند و در دو محور قرار می‌گیرند.</font></p> <p><font size="3">محور " Y" که پتانسیل آن فناوری برای اخلال در اقتصاد است، از "زیاد" به "کم" رتبه بندی شده است.</font></p> <p><font size="3">محور " X" نیز طوری درجه بندی شده است که تعیین می‌کند آن فناوری در چه زمانی به واقعیت مبدل می‌شود. و در رده "زود" تا "دیر" است.</font></p> <p><font size="3">عناصر سبز که در پایین و سمت چپ جدول قرار دارد، فناوری‌هایی هستند که هم اکنون در حال رخ دادن هستند.</font></p> <p style="text-align:center"><font size="3"><img alt="" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/06/3/57722459.jpg" width="640" height="604"></font></p> <p><font size="3">عناصر زرد مندرج در جدول، فناوری‌هایی هستند که ممکن است در آینده‌ای نزدیک محقق شوند.</font></p> <p><font size="3">عناصر قرمز رنگ فناوری‌هایی هستند که تا ۲۰ سال آتی به واقعیت مبدل می‌شوند.</font></p> <p><font size="3">عناصر طوسی رنگ نیز علوم حاشیه‌ای هستند. در واقع تولید این فناوری‌ها "غیر ممکن" نیست، ولی دور از انتظار است.</font></p> <p><font size="3">در نهایت، عناصری که "عدد" دارند به فناوری‌هایی برمی‌گردند که مثالی از فناوری‌های در عمل هستند.</font></p> <p><font size="3">در محل درج این عناصر هم‌چنین زمینه‌هایی وجود دارد که میزان اتوماتیک بودن فناوری‌ها را نیز مشخص می‌کند.</font></p> <p><font size="3">"ریچارد واتسون"(Richard Watson) و "آنا کوپانی"( Anna Cupani) با مشورت متخصصان زیادی این جدول را تهیه کردند.</font></p></div></div> text/html 2018-07-25T20:27:26+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب الام سیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1879 <div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 0px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"> <div class="cbp-caption"> <div class="cbp-caption-defaultWrap"> <img src="https://cdn.sanatisharif.ir/media/thumbnails/179/Tosiyeh.jpg" alt="تامبنیل"> </div> <div class="cbp-caption-activeWrap"> <div class="cbp-l-caption-alignCenter"> <div class="cbp-l-caption-body"> </div></div></div></div></div></div><div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 0px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"><div class="cbp-l-grid-projects-title text-center" style="font-size: small"> <a href="https://sanatisharif.ir/c/7925"> توصیه هایی راجع به شیمی کنکور 97 </a> </div> </div></div> <div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 358px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"> <div class="cbp-caption"> <div class="cbp-caption-defaultWrap"> <img src="https://cdn.sanatisharif.ir/media/thumbnails/172/172050wekj.jpg" alt="تامبنیل"> </div> <div class="cbp-caption-activeWrap"> <div class="cbp-l-caption-alignCenter"> <div class="cbp-l-caption-body"> </div></div></div></div></div></div><div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 358px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"><div class="cbp-l-grid-projects-title text-center" style="font-size: small"> <a href="https://sanatisharif.ir/c/7903"> فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت </a> </div> </div></div> <div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 716px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"> <div class="cbp-caption"> <div class="cbp-caption-defaultWrap"> <img src="https://cdn.sanatisharif.ir/media/thumbnails/172/172049wekj.jpg" alt="تامبنیل"> </div> <div class="cbp-caption-activeWrap"> <div class="cbp-l-caption-alignCenter"> <div class="cbp-l-caption-body"> </div></div></div></div></div></div><div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 716px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"><div class="cbp-l-grid-projects-title text-center" style="font-size: small"> <a href="https://sanatisharif.ir/c/7902"> فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت شانزدهم) - انحلال پذیری گازها در آب </a> </div> </div></div> <div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 1074px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"> <div class="cbp-caption"> <div class="cbp-caption-defaultWrap"> <img src="https://cdn.sanatisharif.ir/media/thumbnails/172/172048wejj.jpg" alt="تامبنیل"> </div> <div class="cbp-caption-activeWrap"> <div class="cbp-l-caption-alignCenter"> <div class="cbp-l-caption-body"> </div></div></div></div></div></div><div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 1074px; top: 0px;"><div class="cbp-item-wrapper"><div class="cbp-l-grid-projects-title text-center" style="font-size: small"> <a href="https://sanatisharif.ir/c/7901"> فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت پانزدهم ) - انواع انحلال </a> </div> </div></div> <div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 0px; top: 255px;"><div class="cbp-item-wrapper"> <div class="cbp-caption"> <div class="cbp-caption-defaultWrap"> <img src="https://cdn.sanatisharif.ir/media/thumbnails/172/172047fdds.jpg" alt="تامبنیل"> </div> <div class="cbp-caption-activeWrap"> <div class="cbp-l-caption-alignCenter"> <div class="cbp-l-caption-body"> </div></div></div></div></div></div><div class="cbp-item" style="width: 328px; left: 0px; top: 255px;"><div class="cbp-item-wrapper"><div class="cbp-l-grid-projects-title text-center" style="font-size: small"> <a href="https://sanatisharif.ir/c/7873"> فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت چهاردهم ) - پیوند هیدروزنی </a> </div> </div></div> <div class="cbp-caption-defaultWrap"> <img src="https://cdn.sanatisharif.ir/media/thumbnails/172/172046gffd.jpg" alt="تامبنیل"> </div> text/html 2018-07-25T14:36:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب انتشار کتاب های استادیار شیمی دهم و یازدهم نسخه تیر۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1878 <div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600; font-size: large;">انتشار کتاب های استادیار شیمی دهم و یازدهم نسخه تیر۹۷</span></h1> <span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><small class="PostAuthor"> از: غلامرضا طاهرنژاد <br></small></span></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">کتاب های استادیار شیمی دهم و یازدهم نسخه تیر۹۷&nbsp; با اصلاحات و با سوالات شیمی کنکور۹۷ هماهنگ شده با شیمی دهم و یازدهم به صورت pdf قابل دریافت هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://blog.chemyazd.com/?attachment_id=6518"><img class="size-medium wp-image-6518 aligncenter" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2018/07/ostadyar-208x300.png" alt="ostadyar" width="208" height="300"></a><span id="more-6516"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">حدود ۲۰ صفحه نمونه از این کتاب ها از سایت <a rel="nofollow" href="http://shimiyar.ir"><span style="color: #ff6600;">shimiyar.ir</span></a> به طور رایگان قابل دریافت است. کل کتاب نیز از همین سایت قابل خریداری است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">ویژگی های منحصر به فرد کتاب های استادیار شیمی:</span></p> text/html 2018-07-25T14:25:00+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات شیمی کنکورهای ۹۷ ، هماهنگ شده با شیمی دهم و یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1877 <div class="PostBody"><div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;">سئوالات شیمی کنکورهای ۹۷ ، هماهنگ شده با شیمی دهم و یازدهم</span></h1> <small class="PostAuthor"><span style="color: #ff6600;"> از غلامرضا طاهرنژاد</span> <br></small></div> <p style="text-align: center;">۶۸<span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"> سوال شیمی با <strong>پاسخ</strong> <strong>تشریحی</strong> از <strong>کنکورهای</strong> سال <strong>۹۷</strong> رشته های تجربی و ریاضی، داخل و خارج کشور بازنویسی شده و&nbsp;با مفاهیم و موضوعات&nbsp; شیمی دهم و یازدهم هماهنگ شده است.</span><span id="more-6511"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #ff0000;">این سوالات به همراه پاسخ تشریحی با فرمت pdf در سایت <a rel="nofollow" href="http://shimiyar.ir"><span style="color: #ff0000;">shimiyar.ir</span></a> در دسترس علاقمندان قرار دارد.</span></p></div> <div class="postdesc" dir="rtl"> &nbsp;<span dir="rtl"> </span> </div> text/html 2018-07-13T18:59:29+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور ۹۸ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1876 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#FF9900">نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور ۹۸</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#3333FF">از: مهیار صحابی&nbsp;</font></small></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">در این فایل سعی شده کلیه فصل های کتب شیمی نظام جدید را موشکافانه بررسی کنیم و مقایسه ایی بین کتب نظام قدیم با جدید شده باشد<br></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/d/8331685134/462dc92e-ece5-444c-8238-257323ba9246/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_98.pdf">نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور۹۸</a></font></p> text/html 2018-07-06T13:46:48+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(۱)-پایه دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1875 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3366FF">کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(۱)-پایه دهم</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8330946400/Shimi_10_Az_Rahnmaye_Moallem.pdf.html"><strong>Shimi_10_Az_Rahnmaye_Moallem.pdf</strong></a></font></p> text/html 2018-07-06T13:41:00+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل چهارم) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1874 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#FF9900">پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل چهارم)</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: center"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330944700/Shimi_12_F4_part_1.pdf.html"><strong>Shimi_12_F4_part_1.pdf</strong></a></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center"><font size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center"><font size="4"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8330945018/Shimi_12_F4_part_2.pdf.html">Shimi_12_F4_part_2.pdf</a></strong></font></p> text/html 2018-07-06T13:38:23+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل سوم) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1873 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#3333FF">پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل سوم)</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><font size="4" color="#FF9900"><a href="http://s8.picofile.com/file/8330944342/Shimi_12_F3.pdf.html"><strong>Shimi_12_F3.pdf</strong></a></font></p><p style="text-align: center"><br></p> <br><br> text/html 2018-07-06T13:35:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل دوم) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1872 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل دوم)</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330943942/Shimi_12_F2.pdf.html"><strong>Shimi_12_F2.pdf</strong></a></font></p> <br><br> text/html 2018-07-06T13:25:57+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل اول) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1870 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#3366FF">پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل اول)</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8330943700/Shimi_12_F1.pdf.html">Shimi_12_F1.pdf</a><br></strong></p><p style="text-align: center"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center"><br><strong></strong></p> text/html 2018-07-04T08:13:40+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی یزد – تیر ۱۳۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1869 <div class="PostBody"><div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: large;">سئوالات مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی یزد – تیر ۱۳۹۷</span></font></h1><div align="center"> <font size="3" color="#FF0000">&nbsp; علی محمد حبیبی راد </font><br></div></div> <p align="center">مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوم استان یزد به شکل جدید برگزار شد. در این دوره مسابقات، هر گروه دانش آموزی سه نفره در کلیه رشته ها شرکت نموده و امتیاز کلی از جمع امتیازات رشته های مختلف به دست آمد.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://blog.chemyazd.com/uploads/2018/06/9704-Lab-9.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6479" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2018/06/9704-Lab-9-300x200.jpg" alt="9704-Lab (9)" width="300" height="200"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8330440284/LabOstani_Yazd_9704_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank">سئوالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی (همه رشته ها) – مرحله استانی یزد – تیر ۱۳۹۷</a></p></div> <div class="postdesc" dir="rtl"> &nbsp;<span dir="rtl"> </span> </div> text/html 2018-06-30T05:53:26+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1868 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">پاسخ تشریحی سئوالات شیمی کنکور تجربی ۹۷</font></h1> <div align="center"><br><small class="PostAuthor"> </small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><font size="3" color="#FF0000">از مهیار صحابی&nbsp;</font></div> </div> <p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330492318/shimi_tajrobi97.pdf.html">پاسخ تشریحی سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۷</a></font></p> text/html 2018-06-29T12:19:28+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1867 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF6600">دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۷</font></h1> <div align="center"><br><small class="PostAuthor"> </small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><font size="3" color="#3366FF">از: مهیار صحابی&nbsp;</font></div> </div> <p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/d/8330447918/ae7638b5-bf9b-4930-ae5e-b1ff6b168279/ekhtajrobi.pdf">دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۷</a></font></p> text/html 2018-06-29T09:06:22+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ تشریحی سئوالات شیمی کنکور ریاضی ۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1866 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">پاسخ تشریحی سئوالات شیمی کنکور ریاضی ۹۷</font></h1> <div align="center"><br><small class="PostAuthor"> </small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><font size="3" color="#FF9900">از: مهیار صحابی&nbsp;</font></div> </div> <p align="center"><br></p><p align="center"><font size="5" color="#FF6600"><a href="http://s9.picofile.com/d/8330439918/d3c31ce7-7451-41db-8efb-2db3535e404f/shimi_tashrihi_riazi97.pdf">پاسخ تشریحی سوالات کنکور ۹۷ ریاضی</a></font></p> text/html 2018-06-28T18:53:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تحلیلی بر سئوالات شیمی رشته ریاضی در آزمون سراسری ۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1865 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF9900">تحلیلی بر سئوالات شیمی رشته ریاضی در آزمون سراسری ۹۷</font></h1> <div align="center"><br><small class="PostAuthor"> </small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><font size="3" color="#3366FF">از: علیرضا ناصری مود&nbsp;</font></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><p style="text-align: center"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: center"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: center"><font size="6" color="#3366FF"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330395476/446736298_36746.jpg"><strong>لینک دانلود</strong></a></font></p> text/html 2018-06-28T18:34:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات کنکور سراسری رشته ریاضی ۹۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1864 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#CC0000">دفترچه سئوالات کنکور سراسری رشته ریاضی ۹۷</font></h1> <div align="center"><br><small class="PostAuthor"> </small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF">از: مهیار صحابی&nbsp;</font></div> </div> <p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="4" color="#3333FF"><a href="http://s8.picofile.com/d/8330383834/980ddbe3-9e78-40f1-8c6b-d96154a49361/riaziekhtesasi.pdf">دفترچه سوالات کنکور ساسری رشته ریاضی ۹۷</a></font></p> text/html 2018-06-16T15:51:37+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمون شیمی یازدهم خرداد۹۷ شهید بهشتی(۲)ساری http://jahantab777.mihanblog.com/post/1863 <div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;">آزمون شیمی یازدهم خرداد۹۷ شهید بهشتی(۲)ساری</span></h1> </div> <div class="PostHead" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="PostHead" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><small class="PostAuthor">از: سعید عباسی</small></span></div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8329132742/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_97_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C.pdf.html"><strong>لینک دانلود</strong></a></span></p> text/html 2018-06-16T15:49:34+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخنامه آزمون شیمی یازدهم شهید بهشتی(۲) ساری http://jahantab777.mihanblog.com/post/1862 <div class="PostBody"><div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1><span style="font-size: large; color: #ff0000;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">پاسخنامه آزمون شیمی یازدهم شهید بهشتی(۲) ساری</span></span></h1> <small class="PostAuthor"> </small></div> <div class="PostHead" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="PostHead" style="text-align: center;"><small class="PostAuthor"><span style="color: #0000ff;">از: سعید عباسی</span> <br></small></div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8329132834/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_97_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF.pdf.html"><strong>لینک دانلود</strong></a></p></div> text/html 2018-06-14T16:10:29+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب خانه ای زیباوقدیمی خانه ای که حیاط ندارد حیات ندارد http://jahantab777.mihanblog.com/post/1861 <div class="PostBody"><p style="text-align: center;"><span class="_5mfr _47e3"><span class="_7oe"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">خانه ای زیباوقدیمی خانه ای که حیاط ندارد حیات ندارد</span><br></span></span></p> <div class="_3x-2" data-ft="{"> <div data-ft="{"> <div class="mtm"> <div style="position: relative;"> <div class="_5cq3 _1ktf" data-ft="{"> <div id="u_jsonp_9_k" class="uiScaledImageContainer _4-ep" style="width: 500px; height: 364px;" align="center"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/35142650_767923146744652_146040686339162112_o.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=04438293e864781bc61447c3e8fd60d6&amp;oe=5BBCD8FE" alt="عکس ‏‎Esrafil Hazratyan‎‏" width="500" height="365"></div> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2018-06-12T00:49:56+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب بانک سوال شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1860 <div align="center"><font size="6" color="#3333FF">بانک سئوالات شیمی یازدهم</font><br></div><p align="center"><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;">ضمن تشکر ازهمکاران گرامی در تمام استان ها و همکاران دبیرخانه،<strong> <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">بانک سوال شیمی 2</a></strong> از تمامی صفحات کتاب خدمت همکاران و دانش آموزان تقدیم می شود.&nbsp;</span></font></p> <div align="center"><span style="font-size: medium;">*با تشکر از همکاران دبیرخانه به جهت گردآوری سوالات *</span></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8319799718/7d2faa28-9a66-403b-8f64-95fb8473557f/chapter_1.rar" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">فصل <br></span></a></span></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8319799718/7d2faa28-9a66-403b-8f64-95fb8473557f/chapter_1.rar" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">1</span></a></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #339966;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8319799800/bbb4c91e-7416-4ebf-be17-f57f61c896ac/chapter_2.rar" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #339966;">فصل <br></span></a></span></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #339966;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8319799800/bbb4c91e-7416-4ebf-be17-f57f61c896ac/chapter_2.rar" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #339966;">2</span></a></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900; font-size: large;"><strong><a href="http://s8.picofile.com/d/8319800092/6bc020eb-2994-401a-878a-2332c3231578/chapter_3.rar" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">فصل 3</span></a></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></div>