نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2017-05-22T23:50:48+01:00 text/html 2017-05-22T19:02:23+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ سئؤالات کتاب شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1506 <h2 class="hl" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 class="cnt" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#3366FF">پاسخ سئوالات کتاب شیمی دهم </font><br></h2><h2 class="cnt" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;<br></h2><h2 class="cnt" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295301750/Pasokh_shimi_10_1_2_3.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8295301750/Pasokh_shimi_10_1_2_3.pdf.html"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">پاسخ دفتر تالیف به پرسش های کتاب شیمی دهم</span> </a></h2> text/html 2017-05-22T18:54:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات شیمی 4 دبیرستان های شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1505 <h2 class="hl" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">سئوالات شیمی 4 دبیرستان های شهرستان امل</span></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">&nbsp;<a style="color: #ff0000;" href="http://s8.picofile.com/file/8294775568/Nemoneh_Ordibeheshte96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8294775568/Nemoneh_Ordibeheshte96.pdf.html" data-mce-style="color: #ff0000;"> سئوال شیمی چهارم دبیرستان نمونه دولتی آیت ا... آملی دربیستم اردیبهشت 96</a></span><br data-mce-bogus="1"></h2><p><br></p><h2 style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://s9.picofile.com/file/8294776292/ch4Fatemiyeh2_96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8294776292/ch4Fatemiyeh2_96.pdf.html" data-mce-style="color: #0000ff;">سئوال شیمی چهارم دبیرستان غیر دولتی فاطمیه آمل&nbsp; دربیستم اردیبهشت ماه </a></span></h2> text/html 2017-05-22T18:31:56+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال شیمی4 اردیبهشت 96 شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1504 <h2 class="hl" align="center"><font color="#3333FF"><font size="5">سئوال شیمی4 اردیبهشت 96 شهرستان امل</font></font><br></h2><font size="5"> </font><div class="cnt" align="center"><font size="5"><font color="#FF0000">سئوال امتحان پایانی شیمی4 دبیرستان غیر دولتی دین ودانش شهرستان امل&nbsp;</font> </font><p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8294424976/Din0Danesh2_96.pdf.html" target="_blank">سؤال شیمی 4 دبیرستان غیر دولتی دین ودانش</a></font></p></div> text/html 2017-05-12T13:28:46+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب خلاصه درختی شیمی ساختاز اتم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1503 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان" src="http://dl.konkur.in/image/96/01/49835.png" alt="" height="267" width="393"></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-49835"></span></p> <br> <br> <center> <table style="width: 500px;" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#58C9F3"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <div align="center"><br></div><font size="5"> </font><div class="more" align="center"><font size="5"><a style="cursor: pointer;margin-top:0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><div class="download" align="center"><font size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kholase-Shimi2-F1-Zare-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود جزوه خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان</a></font></div><div class="hajm" align="center"><font size="5">حجم فایل : 943 کیلوبایت</font></div><div class="pass" align="center"><font size="5">پسورد فایل فشرده : <strong style="color:red">www.konkur.in</strong></font></div><font size="5"> </font><div class="refrence" align="center"><font size="5">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div> text/html 2017-05-06T13:46:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب طبیعت و داشتن محیط زیستی زیبا http://jahantab777.mihanblog.com/post/1501 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF">&nbsp;طبیعت و داشتن محیط زیستی زیبا </font></div><p style="text-align: right;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8290933292/Amol96.gif" alt="طبیعت را زیبا نگه داریم" height="322" width="484"></p> text/html 2017-04-20T20:37:58+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های استوكیومتری كنكور و كلید تهیه شده از سایت دبیرخانه كشوری شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1497 <div class="post"> <h2 style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">تست های استوكیومتری كنكور و كلید تهیه شده از سایت دبیرخانه كشوری شیمی</span> <p><span style="color: #ff6600;"><br></span></p><p><span style="color: #ff6600;">جهت استفاده دبیران محترم منطقه</span></p></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><br> <span style="color: #0000ff;"></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" title="" href="http://s8.picofile.com/file/8282622026/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank">دانلود سوالات</a></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff6600;"></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" title="" href="http://s8.picofile.com/file/8282622076/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank">دانلود كلید</a></span></h2> </div> text/html 2017-04-18T10:15:17+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود کتاب محبوب المپیادی‌ها :: http://jahantab777.mihanblog.com/post/1496 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp; کتاب محبوب المپیادی‌ها ::..</strong></font></div> <p style="text-align: center"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://hrschemist.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84.jpg" alt="" height="235" width="470"></a></p> <p style="text-align: justify"><font size="3">ا<font color="#3333FF">ستیون و سوزان زومدال نام‌های آشنایی میان المپیادی‌های ایران هستند. <em>دیدم که میگما! سر اسمشون قسم می‌خورن!!&nbsp;</em>اما چرا شیمی عمومی زومدال تا این حد میان کسانی که درک درستی از شیمی نداشته و صرفاً نوجوانانی جویای نام هستند، مورد قبول است؟</font></font></p><font size="3" color="#3333FF"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#3333FF">استیون زومدال ید طولایی در نوشتن کتاب شیمی عمومی دارد و اگر خوب بگردید، چهار عنوان مختلف از شیمی عمومی در کارنامه‌ی او پیدا می‌کنید که همگی هم مرتباً تجدید چاپ شده و در ویراست‌های جدید منتشر می‌شوند اما قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین کتاب او، همین شیمی عمومی زومدال تحت نام Chemistry (بدون پسوند و پیشوند) است.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3"><span id="more-5516"></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#FF0000">دو ویژگی اصلی کتاب شیمی عمومی زومدال باعث شده تا دانش‌آموزان المپیادی اقبال خوبی به آن نشان دهند. ویژگی اول این است که کتاب، رویکردی تصویری یا همان Visual دارد. این مسئله باعث می‌شود تا درک کسانی که دانشجوی شیمی نبوده یا اطلاعات گسترده‌ای از آن ندارند، بهتر موارد را به حافظه سپرده و عمق فهم آن‌ها افزایش یابد کما اینکه بارها هم کتب درسی (که حالا باید بگوییم کتب درسی نظام قدیم) از شکل‌های موجود در آن یا مشابه، در توضیحات خود بهره برده‌اند.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#3366FF">وجه تمایز دیگر آن، شیوه‌ی حل مسئله است که تک-تک مسائل را مرحله به مرحله و با این پیش‌فرض که خواننده پایه‌ی ریاضی ضعیفی دارد حل نموده‌اند. ضمن اینکه استیون و سوزان زومدال، بیشتر از هر کتاب شیمی عمومی دیگری، در انتهای فصول کتابشان تمرین و مسئله قرار داده‌اند که همین کار باعث بالاتر رفتن قدرت حل مسئله‌ی خواننده می‌شود.</font></p><font size="3" color="#3366FF"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#FF0000">در زیر می‌توانید دو ویرایش هشتم و نهم از کتاب شیمی عمومی زومدال را به رایگان دانلود کنید.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628">دانلود مستقیم ویرایش نهم</a></font></p><font size="3" color="#FF0000"> </font><p style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628">دانلود مستقیم ویرایش هشتم</a></font></p><font size="3" color="#FF0000"> </font><p style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628">خرید حل المسائل ویرایش نهم</a></font></p> <p style="text-align: justify"> </p> text/html 2017-04-17T15:26:56+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال و پاسخ امتحان شیمی۳ شهرستان آمل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1495 <div class="post"> <div> <div class="bodyposts"> <div class="post"> <p><a name="320"></a></p> <h2 class="hl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-320.aspx">سئوال و پاسخ امتحان شیمی۳ شهرستان آمل</a></span></h2> <div class="cnt"> <h4 class="body" style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;امتحان درس شیمی۳ برای امادگی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان آمل بود. سئوال و پاسخ آن را برای استفاده روی وب گذاشته شده.</span></h4> <p style="text-align: center;">&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8292138034/moarefi96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow">سوال شبه نهایی شیمی۳شهرستان آمل</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پ<a href="http://s9.picofile.com/file/8292138042/moarefi96p.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow">اسخ سوال شبه نهایی شیمی۳ شهرستان آمل</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-meta"> <img class="right" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/themes/itblogs/img/tags.gif" alt="برچسب‌ها" height="16" width="16"> <p class="right" style=" padding-right:5px"> <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/3" rel="tag">3</a>، <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c" rel="tag">سئوالات شیمی</a> </p> </div> text/html 2017-04-17T15:08:01+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال شیمی ذهم از موازنه تا غلظت مولار http://jahantab777.mihanblog.com/post/1494 <div class="post"> <h2 class="hl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-319.aspx">سئوال شیمی ذهم از موازنه تا غلظت مولار</a></span></h2> <h3 class="cnt" style="text-align: center;">سئوالات درس شیمی پایه دهم دبیرستان نمونه آیت ا… املی اشهرستان امل که&nbsp; از موازنه واکنش ها تا اول غلظت مولی</h3> <h2 style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: #ff6600;"> &nbsp;<a style="color: #ff6600;" href="http://s9.picofile.com/file/8291881826/Nemoneh_23_1_96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow"> سئؤال شیمی پایه دهم </a></span></h2> </div> text/html 2017-04-17T11:15:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مجله ۱۱۹رشد شیمی فروردین ۹۶ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1493 <div class="PostHead"><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">مجله ۱۱۹رشد شیمی فروردین ۹۶</span></h1><p align="center"><a class="PostAuthor" href="http://iramooz.com/post/284" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/284"><img class="aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/shmi_117.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/shmi_117.jpg" width="412" height="618"></a><br data-mce-bogus="1"></p></div><div class="PostContent"><p><br></p><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مجله رشد شیمی فروردین ۹۶</span></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iramooz.com" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com" data-mce-style="color: #ff0000;">لینک دانلود : </a></span><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iramooz.ir/post/284" data-mce-href="http://iramooz.ir/post/284" data-mce-style="color: #ff0000;">مجله شماره ۱۱۹ رشد&nbsp;شیمی</a></span><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 align="center"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><img class="aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/pdf-1.gif" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/pdf-1.gif"></span></h2></div> text/html 2017-04-16T17:10:38+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب اصلاح یک باور غلط: پی اچ منفی هم داریم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1490 <div class="post"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اصلاح یک باور غلط: پی اچ منفی هم داریم</span></h1> <h3 class="PostHead" style="text-align: center;"><small class="PostAuthor"><span style="color: #ff6600;"> از: حمیدرضا سعادتی</span><br> </small></h3> <div class="PostContent"> <p align="center"><img class=" aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/D9BEDB8C-D8A7DA86-D985D986D981DB8C-D987D985-D8AFD8A7D8B1DB8CD985.jpg" alt="" width="400" height="200"></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پی اچ یک ماده/محلول، ابزاری‌ست برای اندازه‌گیری میزان اسیدی یا بازی بودن آن ماده/محلول که کاربردهای وسیعی در علوم شیمی، بیوشیمی، خاک، صنایع و موارد دیگر دارد. برای اندازه‌گیری این ابزار هم کافی‌ست که لگاریتم (در مبنای ۱۰) غلظت یون هیدرونیوم موجود را محاسبه کنیم. یعنی:</span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone size-full wp-image-563 aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-1.gif" alt="" width="121" height="28"></span></h3> <p><span style="color: #ff6600;">محاسبه‌ی چنین لگاریتمی دامنه‌ی محدودی ندارد و این یعنی الزامی نیست که pH بازه‌ای بین ۰ تا ۱۴ را شامل شود. این مسئله که دامنه‌ی pH حتماً باید عددی بین ۰ تا ۱۴ باشد، در کتب مرجع و اصلی بسیاری از جمله‌ <a style="color: #ff6600;" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjvg_6E5pvTAhXFKiwKHa5xCe0QFgg4MAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FThe_Hutchinson_dictionary_of_science.html%3Fid%3DyUMOAQAAMAAJ&amp;usg=AFQjCNHuXnHYj8XdkuuSpUZu4XZIxXOBPg&amp;sig2=pqmSKT-bckLxfgI1LW9BVQ" target="_blank">دیکشنری علم</a> (نوشته‌ی هاچینسون)، <a style="color: #ff6600;" href="http://hrschemist.ir/2017/03/27/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88%da%af-%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-9/" target="_blank">مبانی شیمی تجزیه اسکوگ</a>، <a style="color: #ff6600;" href="https://books.google.com/books/about/Chemistry_in_Action.html?id=CtjvAAAAMAAJ" target="_blank">شیمی عمومی</a> (نوشته مورگان) و … به غلط آمده‌است.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">از طرف دیگر، منابع و مقالات بسیاری هم باتوجه به قوانین ریاضی مربوط به لگاریتم (که در آن ممکن است عدد حاصل از لگاریتم، منفی هم بشود)، به پی اچ منفی اشاره کرده‌اند اما مثالی برای آن نیاورده‌اند؛ شاید به‌این دلیل که ساخت و تهیه‌ی محلولی با پی اچ منفی در محیط آزمایشگاهی، کاری بسیار دشوار است و برای نگهداری از آن‌ها، بافری که بتواند pH&lt;1 را تحمل کند، خیلی سخت به‌دست می‌آید. به همین خاطر است که بسیاری، ترجبح می‌دهند به‌جای گزارش عدد منفی برای پی اچ، مقدار غلظت یون هیدرونیوم در محلول را عددی بین&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-564" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-2.gif" alt="" width="20" height="24">&nbsp;تا&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-565" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-3.gif" alt="" width="20" height="24">&nbsp;مول بر لیتر نشان داده و شماتیک دامنه‌ی تغییرات پی اچ را به‌صورت زیر رسم کنند:</span></p> <p align="center"><span style="color: #0000ff;"><img class="size-full wp-image-567 aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-4.jpg" alt="" width="405" height="121"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مفهوم شکل بالا این است که کران بالا و پایین در دامنه‌ی تغییرات پی اچ، بسته هستند در صورتی که بهتر است این دامنه‌ی تغییرات را به‌صورت باز و به شکل زیر نشان دهیم:</span></p> <p align="center"><img class="size-full wp-image-568 aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-5.jpg" alt="" width="481" height="112"></p> <p><span style="color: #0000ff;">برای جلوگیری از گیج شدن دانش‌آموزان یا دانشجویان در مورد این مسئله، می‌توان از مثال‌هایی هم استفاده کرد. برای نمونه، محلول HCl غلیظی که در اکثر آزمایشگاه‌ها نیز یافت شده و ۳۷% جرمی است، pHی حدوداً برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-569" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-6.gif" alt="" width="33" height="18">&nbsp;و محلولی اشباع از NaOH، دارای pHی حدوداً برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-570" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-7.gif" alt="" width="42" height="18">&nbsp;است. یا می‌توان گفت که چشمه‌های آب گرم حاصل از آتش‌فشان‌ها (که خود&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-571" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-8.gif" alt="" width="32" height="18">&nbsp;و&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-572" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-9.gif" alt="" width="49" height="24">&nbsp;طبیعی تولید می‌کنند)، دارای پی اچ منفی و برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-573" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-10.gif" alt="" width="37" height="18">&nbsp;و حتی آبی که از چشمه‌های نزدیک به&nbsp;مناطق دارای معادن آهن بیرون می‌آید، دارای pHی برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-574" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-11.gif" alt="" width="38" height="18">&nbsp;است.</span></p> </div> </div> <div class="post-meta"> <img class="right" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/themes/itblogs/img/tags.gif" alt="برچسب‌ها" width="16" height="16"> <p class="right" style=" padding-right:5px"> <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c4" rel="tag">درسهایی از شیمی4</a> </p> </div> text/html 2017-04-14T14:34:13+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رایگان شیمی عمومی مسترتون ویرایش ۷ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1489 <h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">دانلود رایگان شیمی عمومی مسترتون ویرایش ۷</span></h1><h3 class="PostHead" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><small class="PostAuthor"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"> از: حمیدرضا سعادتی</span><br> </small></h3><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>..:: پرفروش‌ترین کتاب شیمی عمومی جهان ::..</strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://hrschemist.ir/2017/04/12/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7/" target="_blank" data-mce-href="http://hrschemist.ir/2017/04/12/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7/"><img class="alignnone" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/D8B4DB8CD985DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D985D8B3D8AAD8B1D8AAD988D986.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/D8B4DB8CD985DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D985D8B3D8AAD8B1D8AAD988D986.jpg" height="200" width="400"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">اگر بگوییم که شیمی عمومی مسترتون یا در اصل “شیمی: اصول و واکنش‌ها” بهترین کتاب شیمی عمومی نوشته شده در تاریخ است، سخن گزافی نگفته‌ایم. کتابی نوشته‌ی ویلیام مسترتون، سچیلی هرلی و ادوارد نیث که حالا ویرایش هفتم آن به رایگان در اختیار شما قرار گرفته‌است.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;">در واقع برای بررسی و ارزشدهی به یک کتاب شیمی عمومی که شاید صدها نویسنده و انتشارات، نسخه‌های مختلفی از آن به‌چاپ رسانده باشند، باید به نویسنده‌ی آن نگاه کرد. کتاب‌های شیمی عمومی که توسط دانشمندان شیمی تجزیه یا شیمی-فیزیک نوشته شده باشند، کتبی مطمئن و قابل اتکا هستند مگر اینکه نویسنده/نویسندگان، نثر قوی و در عین حال ساده‌ای نداشته باشند. کما اینکه دیده‌ایم متخصصانی نظیر جان مک موری هم شیمی عمومی نوشته‌اند اما این کتابهایشان هرگز، به قدرت و فروش کتاب‌های شیمی آلی‌ـشان نرسیده‌است.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">ویلیام مسترسون اما از آن قدیمی‌هاست. او دکترای شیمی-فیزیک خود را در سال ۱۹۵۳ از دانشگاه ایلینویز آمریکا گرفته و کمتر از دو سال بعد، شروع به تدریس دروس شیمی عمومی و ترمودینامیک در دانشگاه‌های مطرح نموده. این یعنی ۶۲ سال تجربه‌ی تدریس شیمی عمومی.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">بعضی‌ها فکر می‌کنند که چون نام درس “شیمی عمومی” ست، ارزشی ندارد در صورتی که این دو درس، دروازه‌ی ورود دانشجویان شیمی (یا زیست شناسی و …) به علم شیمی‌ـست و در همه‌جای جهان، چنین دروسی را به اساتید کارکشته محول می‌کنند تا تفکر و عمق دانش دانشجوی تازه‌وارد درباره‌ی این علم را افزایش دهند.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;">کتاب شیمی عمومی مسترتون، نثری روان، ساده و دوست‌داشتنی دارد که تمرکز خود را برعکس سایر کتب، بر روی واکنش‌ها و فعل و انفعالات مربوطه نهاده. منظور از فعل و انفعالات، حوادث میکروسکوپی نظیر شکسته/تشکیل شدن پیوندها و مکانیسم واکنش است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که مسترتون و همکارانش، توجه ویژه‌ای هم به مباحث ترمودینامیک داشته و برای این فصل، سنگ تمام گذاشته‌اند.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" data-mce-style="color: #993300;">شیمی عمومی مسترتون بعد از شیمی عمومی مورتیمر، دومین کتاب پیشنهادی مؤلفین سرفصل دروس رشته‌ی شیمی برای درس شیمی عمومی ۱ است؛ البته اشاره‌ی آن‌ها به ویراست اول کتاب است اما فارغ از این نکته‌ی زرد، چنین مسئله‌ای اهمیت و کاربرد کتاب شیمی عمومی مسترتون را نشان‌ می‌دهد.</span></p><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://hrschemist.ir/2017/04/12/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7/" data-mce-href="http://hrschemist.ir/2017/04/12/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7/">دانلود ویرایش ششم</a><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://hrschemist.ir/2017/04/12/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7/" data-mce-href="http://hrschemist.ir/2017/04/12/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7/">دانلود ویرایش هفتم</a></h2> text/html 2017-04-14T14:16:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 فروردین 96 کانون فرهنگی آموزش http://jahantab777.mihanblog.com/post/1488 <h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 فروردین 96 کانون فرهنگی آموزش</strong></span></h2><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;">سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی</span></h3><p><br></p><p align="center"><img class="aligncenter" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 فروردین 96 کانون فرهنگی آموزش" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/49845.png" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/49845.png" height="218" width="439"></p><p><br></p><div>&nbsp;<br></div><p><strong>&nbsp;</strong></p><h3 class="more" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a>راهنمای دانلود</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://dl.konkur.in/post/95/06/BudjeBandi-Kanoon-95-96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/95/06/BudjeBandi-Kanoon-95-96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar" data-mce-style="color: #ff6600;">دانلود محدوده بندی&nbsp;آزمونهای قلمچی سال چهارم دبیرستان</a></span><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal4-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal4-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-style="color: #ff6600;">دانلود آزمون 18 فروردین 96 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></span><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal4-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal4-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-style="color: #ff6600;">دانلود آزمون 18 فروردین 96 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></span><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal3-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal3-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 18 فروردین 96 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته ریاضی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal3-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal3-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 18 فروردین 96 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal10-RT-18Farvardin96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kanoon-Sal10-RT-18Farvardin96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 18 فروردین 96 قلمچی سال دهم&nbsp;رشته ریاضی و تجربی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></h3>&nbsp; text/html 2017-04-14T14:08:26+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 فروردین 96 گاج http://jahantab777.mihanblog.com/post/1487 <div class="postt"><div><div><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong>دانلود&nbsp;سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 فروردین&nbsp;96 گاج</strong></span></h2><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;">سال سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</span></h3><p><br></p><p align="center"><img class="aligncenter" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 فروردین 96 گاج" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/49930.png" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/49930.png" height="202" width="471"></p><p><br></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><h3 class="more" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a>راهنمای دانلود</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://dl.konkur.in/post/95/06/Budjebandi-95-96-Gaj-%5Bwww.konkur.in%5D.rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/95/06/Budjebandi-95-96-Gaj-%5Bwww.konkur.in%5D.rar" data-mce-style="color: #ff6600;">دانلود محدوده بندی آزمونهای گاج سال چهارم دبیرستان</a></span><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal4-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal4-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-style="color: #ff6600;">دانلود آزمون 18 فروردین&nbsp;95 گاج سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></span><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal4-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal4-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-style="color: #ff6600;">دانلود آزمون 18 فروردین&nbsp;95 گاج سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></span><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal4-Ensani-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal4-Ensani-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 18 فروردین&nbsp;95 گاج سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal3-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal3-Riazi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 18 فروردین&nbsp;95 گاج سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته ریاضی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal3-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal3-Tajrobi-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 18 فروردین&nbsp;95 گاج سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal3-Ensani-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar" data-mce-href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Gaj-Sal3-Ensani-18Farvardin96-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 18 فروردین&nbsp;95 گاج سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته انسانی</a><br data-mce-bogus="1"></h3><h3 class="download" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></h3><p><br></p><p><br></p></div></div></div><p><br></p><p><br></p><table style="height: 78px;" data-mce-style="height: 78px;" class="mce-item-table" border="0" width="7" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"><tbody><tr bgcolor="#58C9F3" align="center"><td>&nbsp;</td><td><div id="___plusone_0"><span data-mce-object="iframe" class="mce-preview-object mce-object-iframe" data-mce-p-data-mce-fragment="1" data-mce-p-data-gapiattached="true" data-mce-p-scrolling="no" data-mce-p-marginheight="0" data-mce-p-marginwidth="0" data-mce-p-frameborder="0" data-mce-p-name="I0_1492178256924" data-mce-p-src="https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;size=large&amp;hl=fa&amp;origin=http%3A%2F%2Fkonkur.in&amp;url=http%3A%2F%2Fkonkur.in%2F49930%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-18-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-96-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25AC.html&amp;gsrc=3p&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.CRTFUCoZbI4.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DAQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCPQmevdb8jK-0OXCkwEj6PfMmBZWA#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&amp;id=I0_1492178256924&amp;parent=http%3A%2F%2Fkonkur.in&amp;pfname=&amp;rpctoken=97012972" data-mce-p-title="1+" data-mce-p-tabindex="0" data-mce-p-id="I0_1492178256924" contenteditable="false"><span class="mce-shim"></span></span></div><br></td></tr></tbody></table><p><br></p><h3 class="refrence" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;">منبع : <a style="color: #ff6600;" href="http://konkur.in/" data-mce-href="http://konkur.in/" data-mce-style="color: #ff6600;">سایت کنکور</a></span></h3> text/html 2017-04-09T17:08:34+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی عمومی ترو ویرایش ۴ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1486 <h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">شیمی عمومی ترو ویرایش ۴</span></h1><h3 class="PostHead" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><small class="PostAuthor"> از: حمیدرضا سعادتی<br> </small></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><img class=" aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/D8B4DB8CD985DB8C-D8AAD8B1D988.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/D8B4DB8CD985DB8C-D8AAD8B1D988.jpg" width="400" height="200"></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">چهارمین ویراست از کتاب “شیمی: از دیدگاهی مولکولی |&nbsp;Chemistry: A Molecular Approach” از نیوالدو ترو یا اختصاراً نیوا ترو، پیشگام‌ترین کتاب شیمی عمومی‌ـست که اولین ویراست آن در قرن بیست‌ویکم نگاشته شده و همین مسئله باعث شده تا در استفاده‌ از روش‌های نوین آموزشی پیشگام باشد.</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">از دیگر نقاط تمایز این کتاب با کتب مشابهی نظیر شیمی عمومی مورتیمر یا سیلبربرگ، استفاده‌ از تصویرسازی چندلایه و مرحله‌به‌مرحله است: از ماکروسکوپی تا تصویرسازی‌های نانوذره‌ای. این مسئله به دانشجو کمک می‌کند تا بتواند درک بهتری نسبت به ارتباط میان جهان اطراف (دید ماکروسکوپی) و فرمول‌های شیمیایی که روی کاغذ نوشته‌ می‌شوند (دید مولکولی و</span> تصویرسازی‌شده) داشته‌باشد.</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><img src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/cq5dam.web_.1600.9600-300x280.jpeg" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/cq5dam.web_.1600.9600-300x280.jpeg" width="185" height="173"></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>نیوا ترو، پروفسور، عضو هیئت علمی (از ۱۹۹۰) و شیمیدان دانشگاه وست‌مونت در کالیفرنیا (ایالات متحده) است.</strong></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">او مدرک دکترای شیمی خود را از دانشگاه استنفورد و به‌خاطر تحقیق بر روی “استفاده از تکنیک‌های نوری در مطالعه بر روی جذب و دفع مولکول‌ها روی سطوح با خلاء بسیار بالا” کسب کرده و فوق دکترای خود را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا به‌دلیل مطالعه بر روی “دینامیک واکنش‌های بسیار سریع در محلول‌ها” به‌دست آورده‌است. وی همچنین با انجام مطالعات گوناگون، بارها توانسته جوایز مختلفی را از آن خود کند.</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">.</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">آرشیوی از هر چهار ویرایش منتشرشده از این کتاب (ویرایش اول ۲۰۰۸ – ویرایش بازبینی‌شده چهارم ۲۰۱۷) را می‌توانید از زیر دانلود کنید.</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://hrschemist.ir/2017/03/29/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-4/" data-mce-href="http://hrschemist.ir/2017/03/29/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-4/" data-mce-style="color: #0000ff;">دانلود رایگان ویرایش ۱، ۲، ۳ و ۴</a></span></h3> text/html 2017-04-09T16:43:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب بابونه بهاری http://jahantab777.mihanblog.com/post/1485 <div class="TopPost"><div class="TopPost2"><h1 class="Post-title" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/538" data-mce-href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/538" data-mce-style="color: #0000ff;">بابونه بهاری</a></span><br data-mce-bogus="1"></h1></div></div><p align="center"><span lang="fa"><img class="aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/3_88.png" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/3_88.png" width="427" height="286"></span></p><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">گلهای&nbsp;<a style="color: #0000ff;" href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank" data-mce-href="http://nardbanchem.blogfa.com/" data-mce-style="color: #0000ff;">بابونه</a>&nbsp;دارای اسانس روغنی آنته مین (&nbsp;Anthemine) تانن ، فیتوسترول و همچنین ماده ای تلخ بنام اسید آنته میك&nbsp;Anthemique Acid&nbsp;می باشد .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;" lang="fa">بابونه از نظر طب قدیم ایران گرم و خشك است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;" lang="fa">جالینوس حكیم آنرا برای درمان تب و لرزهای نوبه ای بكار می برد .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">1) یكی از مهمترین خواص بابونه درمان زخم معده و ورم معده است.</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">2) بابونه اعصاب و قوای جنسی را تقویت میكند .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">3) بابونه مقوی مغز است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">4)بابونه ادرار آور و قاعده آور است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">5)این گیاه ترشح شیر را در مادران شیر ده افزایش می دهد .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">6<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">)درمان كننده سردرد و میگرن است .</span></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">7)استفاده از بابونه سنگ مثانه را خرد و دفع می كند .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">8)اگر كسی قطره قطره ادرار می كند به او چای بابونه دهید تا درمان شود .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">9)بابونه درمان كننده كمی ترشحات عادت ماهیانه است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">10)برای درمان چشم درد ، بابونه را در سركه ریخته و بخور دهید .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">11)برای تسكین دردهای عضلانی چای بابونه بنوشید .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">12)جویدن بابونه برای التیام زخم های دهان مفید است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">13) ریشه بابونه گرم تر و خشك تر از گل بابونه است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">14)بابونه تب بر و تسكین دهنده درد است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">15)بابونه تقویت كننده معده است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">16<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">)برای تسكین درد در هنگام دندان درآوردن بچه ها ، به آنها چای بابونه بدهید .</span></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;" lang="fa">17)برای رفع بی خوابی و داشتن یك خواب آرام و راحت ، كافی است ده دقیقه قبل از اینكه به رختخواب بروید یك فنجان چای بابونه بنوشید .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;" lang="fa">18)بابونه درمان كننده بی اشتهایی است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;" lang="fa">19)بابونه برای رفع ورم روده موثر است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;" lang="fa">20)چای بابونه درمان كننده كم خونی است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;" lang="fa">21)از بابونه برای رفع باکتری معده و روده استفاده كنید .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;" lang="fa">22)بابونه تسكین دهنده دردهای عادت ماهیانه است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">23)بابونه برای رفع زردی مفید است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">24)حمام بابونه اثر نیرو دهنده درد . برای این منظور چند قطره اسانس بابونه را در وان حمام ریخته&nbsp; مدت یكربع ساعت در آن دراز بكشید .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">25)برای تسكین درد ، چند قطره اسانس بابونه را با یك قاشق روغن بادام مخلوط كرده و روی محل های دردناك بمالید درد را تخفیف می دهد .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">26)اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام برای رفع ناراحتی های پوستی نظیر اگزما ، كهیر و خارش مفید است .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span lang="fa">27<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">)برای رفع گوش درد و سنگینی گوش ، یك قطره روغن بابونه را در گوش بچكانید .</span></span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">28)اسانس بابونه چون اثر قی آور دارد در مورد مسمومیت های غذایی مصرف می شود .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">29)روغن بابونه را برای از بین بردن كمردرد ، درد مفاصل و نقرس روی محل درد بمالید .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">30)با چای بابونه اگر موهای بلوند را بشوئید آنها را روشن تر و شفاف تر می كند .</span></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;" lang="fa">&nbsp;</span></h3> text/html 2017-04-04T16:02:12+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سال 1396 بر عموم بازدیدکنندگان ارجمند و بزرگوار مبارک وخجسته باد http://jahantab777.mihanblog.com/post/1484 <h2 class="TopPost" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">&nbsp;سال 1396 بر عموم بازدیدکنندگان ارجمند و بزرگوار مبارک وخجسته باد</span></h2><div class="CenterPost" align="center"><p><img class="aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ChemistryofLove1-600.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ChemistryofLove1-600.jpg" width="493" height="328"></p></div> text/html 2017-04-03T13:03:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های شمارشی شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1483 <h1 data-fontsize="34" data-lineheight="47" align="center"><font color="#3366FF">تست های شمارشی شیمی&nbsp;</font></h1> <p align="center"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF0000">یکی از مهم ترین <a href="http://daneshgahtehraniha.com/درسنامه-سینتیک-شیمی-کنکور/" target="_blank">سئوالات درس شیمی</a> با تیپ تست های شمارشی هستند که برای جواب دادن بهشون باید تمرین زیادی کرده باشید امروز با تست های شمارشی شیمی زیر که براتون گذاشتیم میتونید به خوبی در این تیپ تست به توانایی برسید. پاسخ تشریحی تست ها هم اومده.</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><br></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366FF"><a href="http://dl.daneshgahtehraniha.com/shimi/shomareshi.pdf" target="_blank"><strong>دانلود&nbsp;تست های شمارشی شیمی&nbsp;</strong></a></font></p> text/html 2017-04-02T07:41:30+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سیزده بدر http://jahantab777.mihanblog.com/post/1481 <img class="aligncenter size-full wp-image-22735 tie-appear" src="http://www.vaharan.ir/wp-content/uploads/2017/03/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-96-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-96-www.vaharan.ir-3.jpg" alt="کارت پستال سیزده بدر 96 / عکس نوشته سیزده بدر 96" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; height: auto; display: block;" width="500" height="500"> text/html 2017-03-31T10:19:46+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کتاب راهنمای معلم شیمی ۳ و کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم تجربی ۱ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1478 <div class="post"> <h2 style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">کتاب &nbsp;راهنمای معلم شیمی ۳ و کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم تجربی ۱&nbsp;</span></font></h2> <h3 style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small; color: #ff0000;"></span></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #ff0000;">جهت استفاده همکاران&nbsp;</span></h3> <h3><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></h3> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" title="" href="http://s9.picofile.com/file/8282781184/rahnama_shimi_3.pdf.html" target="_blank">دانلود کتاب راهنمای شیمی ۳</a></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff0000;"></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="" href="http://s9.picofile.com/file/8282782050/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.pdf.html" target="_blank">دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه</a></span></h2> </div>