نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2020-03-30T03:27:00+01:00 text/html 2020-03-29T22:36:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه بخش سوم شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2503 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div class="entry-post-meta" align="center"><font size="5"><font size="6" color="#FF6600">جزوه بخش سوم شیمی یازدهم</font><br></font></div><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099">+</font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099">+ توضیحات: برای دانلود جزوه بخش سوم شیمی 2 (سال یازدهم) روی لینک زیر کلیک کنید.</font></p><div align="center"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><p align="center"><font size="3" color="#000099">: <br></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="color: #dd3333;">+ دانلود رایگان:</span> <a title="دانلود کتاب شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_Qwts0cYZMIh.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-03-27T15:48:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ه جزورایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2502 <div class="entry-post-meta"><div><br></div><div class="entry-cat"><br></div></div><div class="entry-content-data has_f_image"><figure class="post-thumbnail pt-zoom" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><br></figure></div><p align="center"><font size="5" color="#000099">&nbsp;<strong>ه </strong><strong>جزو</strong><strong>رایگان ثابت تعادل از کتاب شیمی 3 دوازدهم</strong></font></p><p><span style="color: #008080;"><br></span></p><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080;">+ نویسنده(مترجم):</span> هادی حاجی نژادیان</font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">+ توضیحات: جهت دانلود درسنامه شیمی دوازدهم (مبحث ثابت تعادل) تألیف هادی حاجی نژادیان بر روی لینک زیر کلیک کنید.</font></p><div align="center"><font size="3"><br></font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #dd3333;">+ دانلود رایگان:</span> <a title="دانلود کتاب شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_MRir2nLhak5.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-03-26T08:39:20+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی دهم (امتحانات نوبت اول وپایانی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2501 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" color="#CC6600">سئوالات امتحانی شیمی دهم نوبت اول ونوبت دوم<br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ieRJx51JZEtgahKqakmEs0xg80Nl4eNU?usp=sharing" target="_blank" title="سوال های امتحانات نیمسال نخست و پایانی خرداد ماه">شیمی دهم (امتحانات نوبت اول و</a>پایانی</font></div> text/html 2020-03-26T08:27:43+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی یازدهم (امتحانات نوبت اول و پایانی) http://jahantab777.mihanblog.com/post/2500 <div align="center"><font size="5" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="5" color="#3333FF"><font size="6">سئوالات امتحانی شیمی یازدهم</font><br></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC6600"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HxjcWiaQILoEhkWwnagJXdj2UiQTzuWp?usp=sharing" target="_blank" title="سوال های امتحانات نیمسال نخست و پایانی خرداد ماه">شیمی یازدهم (امتحانات نوبت اول و پایانی)</a></font></div> text/html 2020-03-26T08:08:44+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پلی استر PET - منبع شیمی عمومی براون، شامل درسنامه صفحه 113 تا پایان فصل چهارم شیمی دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2499 <h2 class="title" align="center"><br></h2><h2 class="title" align="center"><font size="5" color="#FF6600">پلی استر--درسنامه - فصل چهارشیمی&nbsp; 12</font><font color="#FF6600"><br></font></h2><br><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong>پلی استر PET - منبع شیمی عمومی براون، شامل درسنامه صفحه 113 تا پایان فصل چهارم شیمی دوازدهم، نمودارهای تهیه و بازیافت PET و سوال های چند گزینه ای با کلید پاسخنامه&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1wvTfAviXKB9bLgLSloPwFwfAj6CyVvCD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wvTfAviXKB9bLgLSloPwFwfAj6CyVvCD/view?usp=sharing</a></font></p> text/html 2020-03-26T07:56:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و سوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه - مربوط به صفحه 111 تا 113 فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2497 <div><span style="color:#339900"><strong><br></strong></span></div><div><span style="color:#339900"><strong><br></strong></span></div><div align="center"><font size="4" color="#000099"><strong>سئوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه - مربوط به صفحه 111</strong></font><font size="4" color="#000099"><strong>گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و </strong></font><font size="4" color="#000099"><strong> تا 113 فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهم&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></div><p style="text-align:center"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align:center"><font size="4"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1zLUNCkWWHodM6ke6RqrgDPLDvDl4JPgJ/view?usp=sharing"><span style="color:#d35400">https://drive.google.com/file/d/1zLUNCkWWHodM6ke6RqrgDPLDvDl4JPgJ/view?usp=sharing</span></a></font></p> text/html 2020-03-24T16:36:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جز وه نکات مهم شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2496 <div align="center"><font size="5"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC6600"><strong>جز وه نکات مهم شیمی دهم</strong></font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080;">+</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080;"> نویسنده(مترجم):</span> امیرحسین مسلمی</font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ توضیحات: در این جزوه کوتاه و مختصر شش صفحه ای، امیرحسین مسلمی نکات مهم شیمی دهم را جمع آوری کرده است. جهت دریافت فایل کلیک </font><font size="4" color="#CC6600">کنید.</font></p><div align="center"><font size="4"><br></font></div><p align="center"><font size="4"><span style="color: #dd3333;">+ دانلود رایگان:</span> <a title="دانلود کتاب شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_iZybN4k51cg.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> <br><br> <br><p><span style="font-size:9px;color:#e30000;" id="rate_id_2074"><br></span></p> text/html 2020-03-23T21:14:46+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب : 17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2494 <div class="entry-post-meta"><div><br></div></div><div class="entry-content-data has_f_image" align="center"><figure class="post-thumbnail pt-zoom" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <a href="http://www.shimipedia.ir/papers/high-school-questions/17-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae/" class="lightbox_link"> <img src="http://www.shimipedia.ir/wp-content/uploads/2018/12/1294743859نمونه_سوالات_امتحان_شیمی_1_پایه_دهم_رشته_تجربی_با_پاسخ_تشریحی-154x120.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" width="154" height="120"> </a></figure></div><p align="center"><font color="#000099">: <font size="5"><strong>17 صفحه نمونه سوال شیمی دهم با پاسخ تشریحی</strong></font></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ توضیحات: این فایل نه سوال تستی از شیمی دهم را شامل میشود که دارای پاسخ تشریحی میباشد. برای دریافت سوالات لینک زیر را کلیک کنید.</font></p><div align="center"><font size="5"><br></font></div><p align="center"><font size="5"><span style="color: #dd3333;">+ دانلود رایگان:</span> <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_pAvSefNqNw3.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-03-18T09:58:19+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب اب زاول یا همان وایتکس ماده ضدعفونی کننده http://jahantab777.mihanblog.com/post/2493 <div align="center"> <font size="3"><font size="7" color="#000099">اب&nbsp; </font></font><font size="3"><font size="7" color="#000099">ژاول یا همان وایتکس</font><br></font></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="4">اب ژاول یک ماده معدنی است و خاصیت بازی دارد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #800080;">آب ژاول؛ ویژگی ها و کاربردهای آن</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><div class="box-note" style="box-shadow: rgb(31, 31, 153) 0px 1px 5px;" align="center"><font size="3">آب ژاول تمام میکروب‌ها اعم از قارچ، ویروس و باکتری را نابود می‌کند. از آب ژاول بعنوان یک ضد عفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیاتها، مخازن آب، دفع فاضلاب‌ها استفاده می شود.&nbsp; آب ژاول محلولی ناپایدار است و در اثر حرارت و نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد، رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است.&nbsp;</font></div><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;"> آب ژاول(</span></strong><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">وایتكس</span>)Vaytks Bleach <br></strong></span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">نام عمومی:</span>&nbsp; وایتكس (آب ‍‍ژاول) Vaytks Bleach</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">نام تجاری:</span> Vaytks Bleach&nbsp;&nbsp; آب ژاول (Javel Water)</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">نام علمی:&nbsp;</span> هیپو كلریت سدیم(Sodium Hypochlorite)</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">سایر اسامی:&nbsp;</span>&nbsp; آنتی فرمین، اكسید كلرید سدیم، اكسی كلرید سدیم</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">آب ژاول چیست؟</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">رایج‌ترین ماده ای که از آن، به عنوان سفید کننده استفاده می‌شود، آب ژاول است. &nbsp;آب ژاول که در فارسی به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می‌شود، محلولی است که برای گندزدایی و بو زدایی به کار می‌رود. آب ژاول در تولید مایعات سفید کننده و همچنین در صنایع بهداشتی، صنایع کاغذ و مقوا و نساجی کاربرد دارد. آب ژاول یک ماده معدنی است و خاصیت بازی دارد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;"> خواص فیزیکی آب ژاول</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">سفید کننده‌ها و آب ژاول، همان محلول 5 درصد هیپوکلریت سدیم هستند. آب ژاول محلولی ناپایدار است و در اثر حرارت و نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد، رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است.&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">ویژگی های شیمیایی</span><span style="color: #0000ff;"> </span></strong><span style="color: #0000ff;"><strong>آب ژاول</strong></span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">آب ژاول (مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می شود) محلولی است حاوی درصدی از هیپوکلریت سدیم (NaOCl) در آب.این نسبت بسته به مصارف مختلف، متفاوت است. آب ژاول ماده ای سمی است. خاصیت ضدعفونی کننده آب ژاول به دلیل تولید کلر آزاد می باشد. چنانچه آب ژاول به اشتباه نوشیده شود باید فورا شیر نوشید.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">تاریخچه آب ژاول</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">آب ژاول محلولی است از ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم (NaOCl) در آب. این محلول را برتوله، کشف کرد و چون نخست در محله&nbsp; <a title="مکانهای دیدنی پاریس" href="https://www.beytoote.com/iran/pastime/paris3-landmarks.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">پاریس</span></a> تولید می‌شد، به آب ژاول معروف شد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><strong>فرایند های تولید آب ژاول</strong></span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">آب ژاول را از دمیدن گاز کلر در محلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند. از جمله آزمایش‌هایی که روی آب ژاول انجام می‌شود تعیین مقدار کلر آزاد و تعیین مقدار NaOHاست.&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">• </span>واکنش سود سوزآور با گاز کلر</span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">Cl۲ + NaOH ----&gt; NaClO + NaCl + H۲O</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">همانطور که از واکنش بالا پیداست، چنانچه گاز کلر را در محلول سود سوزآور وارد کنید، آب ژاول تولید می‌شود. تمامی مخازن و لوله‌های داخل آن که برای تولید مایع سفید کننده بکار می‌روند باید از جنس PVC باشند، زیرا گاز کلر در مجاورت با رطوبت با هر فلزی ترکیب ‌شود باعث خوردگی آن می‌شود.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">در داخل مخزن سود را میریزند و از پایین گاز کلر را وارد می‌کنند. میل ترکیبی گاز کلر با سود بسیار زیاد است، به همین دلیل گاز کلر در خلال زمانی که از ته مخزن به سطح مخزن می‌رسد، جذب می‌شود. در اینجاست که هرچه خروجی گاز کلر از سطح مخزن کمتر باشد نشاندهنده این است که واکنش تولید آب ژاول دارد به خوبی صورت می‌گیرد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">آنچه در رابطه با تهیه آب ژاول به روش فوق اهمیت دارد، دقت در کنترل، به هنگام تولید آن است زیرا چنانچه تزریق کلر قبل از خاتمه عمل متوقف نشود، واکنش برعکس شده و بسرعت دما بالا می‌رود و محصول از بین می‌رود. حسگری که اوپراتور واحد تولید آب ژاول را در قطع به موقع تزریق گاز کلر یاری می‌دهد ORP نام دارد و بر اساس اکسایش /کاهش کار می‌کند.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">اگر pH به حدود ۱۲/۲ تا ۱۲ برسد واکنش پایان یافته‌است. از آنجائیکه هرچه محیط سردتر باشد واکنش تولید آب ژاول نیز بهتر صورت می‌گیرد بایستی دقت شود تا دما از ۴۲ درجه سانتیگراد بالاتر نرود. در یک تولید نرمال آب ژاول، گاز کلر از حدود ۲۰ درجه شروع شده و در دمای ۴۲ درجه پایان می‌گیرد. این محلول را برتوله، کشف کرد و چون نخست در محله ژاول پاریس تولید می‌شد، به آب ژاول معروف شد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p class="imgarticle" align="center"><font size="3"><img style="width: 450px; height: 571px;" title="تاریخچه آب ژاول" alt="آب ژاول,تاریخچه آب ژاول,آب ژاول چیست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/water-bleach1-e2.jpg"></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p style="font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);" align="center"><font size="3">آب ژاول یا سفید کننده، در واقع یک عامل اکسید کننده می‌باشد</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p style="font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">• تولید آب ژاول به وسیله الکترولیز محلول NaCl</span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">روش وسیع دیگری که برای تهیه آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم استفاده می‌شود، الکترولیز محلول غلیظ نمک سدیم کلرید است. این سلولهای الکترولیتی، دیافراگم یا غشائی نداشته و در جریان بالا و در محلولی نسبتا خنثی بکار گرفته می‌شوند. این سلول‌ها جهت بکار گیری در درجه حرارت پائین طراحی می‌شوند که محلول سود سوزآور کاتد را به تماس با کلر متصاعد شده از آند در می‌آوردند.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">• </span>تولید آب ژاول به کمک واکنش سدیم بی‌کربنات با کلسیم هیپوکلریت</span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">روش دیگری برای تهیه آب ژاول سدیم هیپوکلریت می‌باشد که فرمول واکنش به شرح زیر می‌باشد:</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">Na2CO3 + Ca(OCl)2 ----&gt; 2NaOCl + CaCO3</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;"> </span>قدرت اکسیدکنندگی سدیم هیپوکلریت</strong></span></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">بطور کلی،آب ژاول یا سفید کننده، در واقع یک عامل اکسید کننده می‌باشد. فعالیت آن، به این وسیله اندازه گیری می‌شود که چه مقدار کلر قابل دسترسی وجود دارد. کلر فعال (کلر قابل دسترس) اندازه ای از قدرت اکسیدکنندگی کلر موجود در سفید کننده می‌باشد. در پودرهای سفید کننده CaOCl2 مقدار کلر قابل دسترس همان درصد کلر در پودر می‌باشد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">اما در سدیم هیپوکلریت مقدار کلر قابل دسترس دو برابر در صد موجود در پودرهای سفید کننده می‌باشد. زیرا قدرت اکسیدکنندگی -OCl دو برابر اکسیدکنندگی Cl2 است. احیای OCl (کلر با اکسایش +1) به Cl (کلر با اکسایش -1) با دو الکترون انجام می‌شود، در حالیکه احیای Cl2 به -Cl با یک الکترون برای هر کلر انجام می‌گیرد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">تولید آب ژاول در ایران</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">از آنجا که در ایران آب ژاول با نام تجاری وایتکس عرضه شده بیشتر با این نام شناخته می‌شود. اگرچه سایر شرکت‌های سازنده آب ژاول از عبارت مایع سفید کننده استفاده می‌کنند. از جمله شرکت های تولید کننده عمده آب ژاول در ایران می‌توان به پتروشیمی شیراز و پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اروند اشاره کرد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">کاربردهای آب ژاول</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p class="imgarticle" align="center"><font size="3"><img style="width: 450px; height: 435px;" title="آب ژاول یا وایتکس" alt="آب ژاول,کاربردهای آب ژاول,آب ژاول چیست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/water-bleach2-e2.jpg"></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p style="font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);" align="center"><font size="3">مزیت آب ژاول این است که خاصیت ضدعفونی کننده نیز دارد</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">محلول هیپوکلریت (آب ژاول) تمام میکروب‌ها اعم از قارچ، ویروس و باکتری را نابود می‌کند. از آب ژاول بعنوان یک ضد عفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیاتها، مخازن آب، دفع فاضلاب‌ها استفاده می شود. از آب ژاول برای اهداف خانگی از قبیل ضد عفونی کردن لگن‌ها و وان حمام، لباس‌ها، آشپزخانه و ... و نیز در ضد عفونی کردن آزمایشگاههایی که در معرض ویروس <span style="color: #0000ff;"><a title="ویروس هپاتیت" href="https://www.beytoote.com/health/malady-remedy/inflammation-liver1-hepatitis.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">هپاتیت</span></a></span> هستند (مثل همودیالیز) و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی استفاده می‌شود.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">همچنین از محلول رقیق‌تر آب ژاول در شستشوی زخم‌های آلوده که باز تازه نباشند، استفاده می‌شود. آب ژاول در طول جنگ جهانی اول، در معالجه زخم‌ها بعنوان محلول ضد عفونی کننده و التیام‌بخش مورد استفاده قرار گرفته بود.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">استفاده از آب ژاول در لباسشویی و برای ضد عفونی کردن لباس‌ها توصیه می‌شود. حتی خود لباسشویی را هم می‌تواند با آب ژاول و آب داغ ضد عفونی کنید. بدین ترتیب که مقداری آب ژاول را درون لباسشویی ریخته و بگذارید تا با آب داغ (بدون لباس) ده دقیقه کار کند.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">همانطور که قبلا ذکر شد، ماده اولیه اکثر سفید کننده‌ها که در قدیم به آب ژاول معروف بوده‌اند، هیپوکلریت سدیم است. آب ژاول برای <span style="color: #0000ff;"><a title="پاک کردن انواع لکه" href="https://www.beytoote.com/housekeeping/wash-taint/remove1-variety-stains1.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">پاک کردن لکه‌</span></a></span> کپک، خون، قهوه، تنباکو، آب میوه و بسیاری دیگر از لکه‌ها مناسب است. برای از بین بردن این لکه‌ها، یک قاشق آب ژاول را در یک لیوان آب بریزید و به کمک قطره چکان روی لکه بریزید. آب ژاول به عنوان سفید کننده برای پنبه، کتان، چتائی، ابریشم مصنوعی، خمیر کاغذ و مرکبات مفید است در حقیقت بیشترین کلر خریداری شده جهت سفید کردن محصولات سلولزی قبل از استفاده به هیپوکلریت تغییر داده می‌شود.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">مزیت آب ژاول</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">مزیت آب ژاول این است که خاصیت ضدعفونی کننده نیز دارد، زیرا یک سفیدکننده کلردار است. افزودن مقدار کمی پربورات به آب ژاول، قدرت سفیدکنندگی آن را افزایش می‌دهد. البته باید توجه داشت که آب ژاول یا محلول هیپوکلریت سدیم، ناپایدار است و در مجاورت نور و گرما، یون -OCl تجزیه شده، اکسیژن آزاد می‌کند و در نتیجه از شدت عمل آن کاسته می‌شود. لذا باید آب ژاول را در ظروف مات و نیز دور از گرما نگهداری کرد. همچنین بهتر است محلول‌های تازه استفاده شود، زیرا به هر حال در اثر ماندن بسادگی تجزیه می‌شود.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><strong><span style="color: #0000ff;">اطلاعات ایمنی در ارتباط با مصرف آب ژاول</span></strong></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p class="imgarticle" align="center"><font size="3"><a title="آب ژاول یا وایتکس" href="https://www.beytoote.com/scientific/chera/bleach3-what-application.html" target="_blank"><img style="width: 450px; height: 300px;" title="خطرات آب ژاول" alt="آب ژاول,مضررات آب ژاول,التهاب چشم" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/eye-irritation1-e2.jpg"></a></font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p style="font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);" align="center"><font size="3">آب ژاول، ماده ای بسیار سمی است و می تواند سبب تحریک چشم شود</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">بخارات آب ژاول سبب تحریک چشم و پوست می شود. خوردن آب ژاول ممکن است سبب تهوع، درد شدید معده، و در برخی موارد باعث مرگ شود. آب ژاول قابل انفجار نیست و مخرب لایه ازن می باشد.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">آب ژاول، باعث از بین رفتن پشم می‌شود، برای همین باید از آن برای پارچه‌های پشمی و نیز ابریشمی و چرم استفاده کرد همچنین خیس کردن زیاد پارچه‌ها در آب ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها می‌شود. آب ژاول ، سبب خوردگی فلزات و وسایل فلزی می‌شود.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">آب ژاول، ماده ای بسیار سمی است و نباید آن را در محیط های بسته بکار برد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک و موادی مثل آن نیز باید جدا خودداری کرد (یعنی همیشه آن را به تنهایی و بدون مخلوط با پاک کننده‌های دیگراستفاده کنید). زیرا این دو با هم، گاز بسیار سمی و کشنده کلر را تشکیل می‌دهند.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2020-03-17T09:43:29+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب غلظت محلول ها (بخش نخست، درصد جرمی محلول، غلظت ppm محلول) http://jahantab777.mihanblog.com/post/2492 <h2 class="title" align="center"><br></h2><h2 class="title" align="center"><font size="5" color="#FF6600">غلظت محلول ها-- درصد جرمی - غلظت ppm</font><br></h2> <p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong>غلظت محلول ها (بخش نخست، درصد جرمی محلول، غلظت ppm محلول) - شامل درسنامه، چند مسئله حل شده و چنین مسئله برای تمرین و یادگیری بهتر، مربوط به فصل سوم شیمی دهم&nbsp; (منبع شیمی عمومی هاینمن و شیمی عمومی رِگر)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1hRsOf7VLrNCXbcHeXrsmXICNoR336VC_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hRsOf7VLrNCXbcHeXrsmXICNoR336VC_/view?usp=sharing</a></font></p> text/html 2020-03-17T09:35:02+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب درسنامه غلظت محلول (مولاریته محلول) مربوط به صفحه های 98 تا 100 کتاب درسی شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2491 <h2 class="title" align="center"><br></h2><h2 class="title" align="center"><font color="#000099"><font size="5">درسنامه غلظت محلول ها مولاریته محلول ها</font></font><br></h2> <p align="center"><font size="3"><span style="color:#339900"><strong>درسنامه غلظت محلول (مولاریته محلول) مربوط به صفحه های 98 تا 100 کتاب درسی شیمی دهم، این درسنامه شامل: روش حل مسائل مولاریته محلول، چند نمونه حل شده و چند تمرین برای یادگیری بهتر می باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></p><p align="center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1fb55REW_PJpbYTfOyp3YpY0zX4Mx35pM/view?usp=sharing"><span style="color:#c0392b">https://drive.google.com/file/d/1fb55REW_PJpbYTfOyp3YpY0zX4Mx35pM/view?usp=sharing</span></a></font></p> text/html 2020-03-17T09:20:47+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب درسنامه کامل رقیق سازی محلول ها مربوط به فصل سوم کتاب درسی شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2490 <h2><br></h2> <h2 class="title" align="center"><font color="#CC6600"><font size="5">درسنامه کامل رقیق سازی مجلول ها فصل3 شیمی&nbsp; دهم</font></font><br></h2><font size="5" color="#CC6600"> </font><p align="center"><strong><span style="color:#339900"><br></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="color:#339900"><br></span></strong></p><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><strong>درسنامه کامل رقیق سازی محلول ها مربوط به فصل سوم کتاب درسی شیمی دهم، سرفصل غلظت محلول ها صفحه 98 تا 100 ، شامل درسنامه، نمونه مسئله های حل شده، سوال های تشریحی دارای جواب آخر برای کنترل و چند نمونه تست با کلید پاسخنامه - منبع شیمی عمومی زومداهل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a rel="nofollow" href="https://drive.google.com/file/d/1hwxJCKx0J0iU0TCwtSUxe-3WXfcJLUiB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hwxJCKx0J0iU0TCwtSUxe-3WXfcJLUiB/view?usp=sharing</a></font></p> text/html 2020-03-16T17:07:05+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج http://jahantab777.mihanblog.com/post/2489 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#000099">جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج</font></h1><font color="#000099"> </font><div align="center"><font color="#000099"><small class="PostAuthor"> </small></font></div><font color="#000099"> </font></div><font color="#000099"> </font><p align="center"><font size="4" color="#FF6600"><a title="جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج" href="http://s7.picofile.com/file/8390965192/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.pdf.html" target="_blank"><strong>لینک دانلود</strong></a></font></p> text/html 2020-03-16T17:02:59+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست) http://jahantab777.mihanblog.com/post/2488 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><br></h1><h1 align="center"><font color="#CC6600">آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست)</font></h1><font color="#CC6600"> </font><div align="center"><br><font color="#CC6600"><small class="PostAuthor"> </small></font></div><div align="center"><font color="#CC6600"><small class="PostAuthor"><br></small></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF">نویسنده: سعید عباسی&nbsp;</font></div><font color="#CC6600"> </font></div><font color="#CC6600"> </font><p align="center"><font color="#CC6600"><a title="آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست)" href="http://s6.picofile.com/file/8390964842/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%AD%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_.pdf.html" target="_blank"><strong>لینک دانلود</strong></a></font></p> text/html 2020-03-16T16:56:43+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آنتالپی سوختن و ارزش سوختی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2487 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><br></h1><h1 align="center"><font size="6" color="#000099">آنتالپی سوختن و ارزش سوختی</font></h1> <div align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font> </div><div align="center"><font size="3" color="#CC6600">از: سعید عباسی&nbsp;</font></div><font size="3" color="#CC6600"> </font></div><font size="3" color="#CC6600"> </font><p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><a title="آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(تدریس خط به خط کتاب)" href="http://s7.picofile.com/file/8390959618/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_.wmv.html"><strong>لینک دانلود</strong></a></font></p> text/html 2020-03-16T10:27:47+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2486 <div align="center"><font size="5"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><strong>جزوه جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم</strong></font></div><p align="center"><span style="color: #008080"><br></span></p><br><p align="center"><font size="3" color="#3333FF">+ توضیحات: این جزوه نکات مهم شیمی دوازدهم را در 19 صفحه به صورت خلاصه و با کیفیت مناسب جمع آوری کرده است.</font></p><div align="center"><font size="3"><br></font><p align="center"><font size="3" color="#3333FF">+ نویسنده(مترجم): استاد حاجی نژادیان</font></p></div><p align="center"><font size="3" color="#3333FF">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود کتاب شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_PwOFz6ceya9.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-03-15T16:46:32+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه http://jahantab777.mihanblog.com/post/2485 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF">:<strong>نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی با پاسخنامه</strong></font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">+ توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال امتحانات ترم دوم شیمی 2 یازدهم استاد میرزایی است و پاسخنامه دارد.</font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">+ طراح سوالات: بهزاد میرزایی</font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">+ تعداد سوالات: 13 سوال تشریحی</font></p><p align="center"><font size="3" color="#990000">+ نوع سوالات: تشریحی</font></p><p align="center"><font size="3" color="#990000">+ پاسخنامه: دارد</font></p><p align="center"><font size="3"><span style="color: #008080;">+</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="color: #dd3333;">+ دانلود رایگان:</span> <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_i4EyeTQiOyN.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> <br><br> text/html 2020-03-13T17:20:38+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سوال: نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2484 <div align="center"><span style="color: #008080;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: #008080;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: #008080;"><br></span></div><div align="center"><font size="5" color="#000099">:<strong>نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم</strong></font></div> <p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ <br></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF0000">توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال تشریحی فصل سوم شیمی یازدهم است و پاسخنامه ندارد.</font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF0000">+ طراح سوالات: بهزاد میرزایی</font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF0000">+ تعداد سوالات: 63 سوال تشریحی</font></p><div align="center"><font size="3" color="#CC6600"><br></font></div><p align="center"><font size="3" color="#CC6600">+ دانلود رایگان: <a title="دانلود نمونه سوال شیمی" href="http://files.shimipedia.ir/documents/www.ShimiPedia.ir_6Iz0HXSObGN.pdf" target="_blank">کلیک کنید</a></font></p> text/html 2020-03-12T17:56:17+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن http://jahantab777.mihanblog.com/post/2483 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" align="center"><font size="5" color="#000099"><span itemprop="name">اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن</span></font></h1> <div class="header-content"> <div class="logo"> <h2><br></h2> </div><br> </div> <nav id="main-nav"> <div class="container"> <br> </div> </nav> <div id="main-content" class="container"> <div class="content"> <article class="post-listing post-77120 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-general category-inorganic category-kiankiani tag-755 tag-754 tag-756 tag-752 tag-751 tag-223 tag-56 tag-144 tag-753 tag-757"> </article></div></div><div class="single-post-thumb"> <img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/hf.jpg" class="attachment-slider size-slider" alt="اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن" title="اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن" width="660" height="330"> </div> <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" align="center"><font size="5" color="#000099"><span itemprop="name">اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن</span></font></h1><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">هیدروفلئوریک اسید یک مایع خورنده و به شدت از نظر تماس با پوست سمی است.زیرا این اسیدقادر است در بافت بدن نفوذ کند. این اسید چه با پوست یا چشم یا وقتی تنفس می شود و یا بلعیده می شود در همه ی این حالت ها سمی است. اثر خوردگی این اسید ممکن است به سرعت نباشد. و این ممکن است یک اطمینان کاذب به قربانی بدهد که اتفاق بدی نیفتاده است و به همین دلیل عملیات درمان را به تاخیر می اندازد. اگرچه یک بوی مشخصی دارد ولی HF ممکن است یک آسیب جدی بزند بدون آن که بویی از آن استشمام شود. اسید HF بر روی کار اعصاب اثر می گذارد. و این به معنی این است که سوزش ممکن است همراه با درد نباشد. بنابر این تماس تصادفی و غیرمنتظره با این اسید ممکن است شخص متوجه نشود و در درمان تاخیر شود و وسعت صدمه افزایش یابد. علائم سوختگی HF شامل سوزش چشم، پوست، بینی و گلو، سوزش چشم و پوست، ورم غشاء مخاط بینی، برونشیت، ورم ریه، و آسیب به استخوان باشد.</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">ممکن است از طریق پوست جذب خون شود و با کلسیم موجود در خون واکنش دهد و با ایجاد رسوب کلسیم فلئورید باعث توقف قلب شود. سوختن در مساحت بزرگ تر از ۱۶۰ سانتی منر مربع این توانایی را دارد که سبب مسمومیت جدی بدن با تداخل با سرم کلسیم و درد شدید شود. در بدن هیدروفلئوریک اسید با یون های مهم کلسیم و منیزیم واکنش می دهد. بنابراین هیدروفلئوریک اسید اغلب با کلسیم گلوکونات وارد عمل می شود. سوختن شیمیایی با HF می تواند بوسیله ی شستشو و ژل ۲/۵٪ کلسیم گلوکونات و یا شستشو با محلول ویژه درمان شود. به هر حال از آنجایی که HF جذب هم می شود درمان پزشکی هم لازم است و شستشوی به تنهایی کافی نیست. تزریق درون رگ کلسیم کلرید اثر زیادی در درمان سوختگی با HF را دارد.</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">هیدروژن فلئورید می تواند در اثر سوختن بسیاری از ترکیبات فلئور دار تولید شود، مانند تهیه ی وایتون(یک پلاستیک) و پلی تترا فلئورو اتیلن (تفلون). </font></p> text/html 2020-03-12T10:25:07+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی12 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2482 <br> <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#CC6600">فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۲</font> </h1></div><font size="5" color="#CC6600"> </font><p style="text-align: center"><font size="5" color="#CC6600"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8389715026/Shimi_12_Jalese_01.mp4.html">Shimi_12_Jalese_01.1.mp4</a></strong></span></font></p><font size="5" color="#CC6600"> </font><p style="text-align: center"><font size="5" color="#CC6600"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8389715334/Shimi_12_Jalese_02.mp4.html">Shimi_12_</a><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8389715026/Shimi_12_Jalese_01.mp4.html">Jalese_01.2.mp4</a></strong></strong></span></font></p><font size="5" color="#CC6600"> </font><p style="text-align: center"><font size="5" color="#CC6600"><span style="font-size: medium"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8390268334/Shimi_12_Jalese_02.mp4.html">Shimi_12_Jalese_02.mp4</a></strong></span></font></p>