نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2017-02-19T00:49:56+01:00 text/html 2017-02-18T17:29:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تقدیم شما http://jahantab777.mihanblog.com/post/1456 <br><div class="_3x-2" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1325467157518865&amp;set=p.1325467157518865&amp;type=3" rel="theater" data-render-location="timeline" style="width:487px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="_46-h _517g" style="width:487px;height:487px;"><img class="_46-i img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16864457_1325467157518865_6067740252885667883_n.jpg?oh=65e972403e7b78e928608151c3a72677&amp;oe=5902A25B" style="left:-6px; top:0px;" alt="عکس ‏‎Behrouz Sajjad‎‏" height="500" width="500"></div></a></div></div></div><br> text/html 2017-02-17T11:05:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات امتحانی بخش 2 شیمی3 شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1455 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF">سئوالات امتحانی بخش 2 شیمی3 شهرستان امل</font><br><br><br><br><br><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;دانش آموزانم در پایه سوم از تعیین آنتالپی تا پایان فصل دو امتحان دادند سوال برای استفاده از لینک زیر قابل دریافت است.</font></div> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font size="4">&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/file/8286494726/DinoDanesh11_95Chem3.pdf.html" target="_blank"> سؤال شیمی3 بخش دوم (از تعیین آنتالپی تا پایان فصل)</a></font></span></p> text/html 2017-02-16T15:44:18+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی دهم – فصل ۲ : رد پای گازها در زندگی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1454 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="6" color="#3333FF">شیمی دهم – فصل ۲ : رد پای گازها در زندگی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> ا<font size="3">ز: مهیار صحابی&nbsp;</font></small></div> </div> <h2 align="center"><span style="color: #ff0000"><a style="color: #ff0000" href="http://s2.picofile.com/d/8286535134/a0bec07f-26f0-4dd4-8e97-65103c11c2bb/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_2.pdf"><span style="color: #99cc00">فصل ۲ شیمی دهم</span> <span style="color: #99cc00">:</span> ردپای گازها در زندگی</a></span></h2> text/html 2017-02-13T09:17:18+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن 95 کانون فرهنگی آموزش http://jahantab777.mihanblog.com/post/1453 <br> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF0000" size="4"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن&nbsp;95&nbsp;کانون فرهنگی آموزش</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن 95 کانون فرهنگی آموزش" src="http://dl.konkur.in/image/95/11/48894.png" height="218" width="485"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="display: inline;"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><span id="more-48894"></span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #800080;">&nbsp;</span></strong></p> <div class="more" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/BudjeBandi-Kanoon-95-96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی&nbsp;آزمونهای قلمچی سال چهارم دبیرستان</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Kanoon-Sal4-Riazi-15Bahman95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 15 بهمن&nbsp;95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Kanoon-Sal4-Tajrobi-15Bahman95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 15 بهمن 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Kanoon-Sal4-Ensani-15Bahman95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 15 بهمن 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Kanoon-Sal3-Riazi-15Bahman95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 15 بهمن&nbsp;95 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Kanoon-Sal3-Tajrobi-15Bahman95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 15 بهمن 95 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/11/Kanoon-Sal10-RT-15Bahman95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 15 بهمن&nbsp;95 قلمچی سال دهم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی و ریاضی</a></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font color="#3333FF" size="4">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></font></div><font color="#3333FF" size="4"> </font><p style="text-align: right;" align="center"><font color="#3333FF" size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2017-02-11T14:25:05+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات امتحان شیمی3 دردی ماه 95+ پاسخ تشریحی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1452 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><font color="#3366FF" size="5">سئوالات&nbsp; امتحان شیمی3 دردی ماه 95+ پاسخ تشریحی</font><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: small;">لطفا برای دانلود به لینک زیر مراجعه نمائید:</span></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139510/n951013.1.pdf" rel="nofollow" target="_blank"><strong><br></strong></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139510/n951013.1.pdf" rel="nofollow" target="_blank"><strong>سئوالات امتحان نهایی شیمی ۳ – دی ۹۵</strong></a></span></p> text/html 2017-02-10T12:09:07+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفتر شعر من ای دوست، ز تو نام گرفت قلمم از زخ زیبای تو الهام گرفت http://jahantab777.mihanblog.com/post/1451 <div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_ajh"><div id="id_589dddcf399c59167443661" class="text_exposed_root text_exposed"><p align="center"><font size="4" color="#3366FF">دفتر شعر من ای دوست، ز تو نام گرفت<br> قلمم از زخ زیبای تو الهام گرفت</font></p><p align="center"> <font size="3">مصرع اول هر بیت ،بجز یاد تو نیست<br> تا که ابیاتِ غزل ،از تو سرانجام گرفت</font></p><div class="text_exposed_show" align="center"><p><font size="3"> هر چه از عشق سرودم، همه در وصف تو بود<br> هر کلامی که نوشتم ،ز رُخَت وام گرفت</font></p><p><font size="3"> دلم از دیده به هر سو نگران ، داشت نگاه <br> تا تو را دید نگاهم ، دلم آرام گرفت</font></p><p><font size="3"> مسجد و میکده ،جز وصف جمال تو نبود<br> سر به محراب و، دل از دست توأم جام گرفت</font></p><p><font size="3"> نظری دل به دلِ حادثه بسپار و برو<br> چون تو بسیار در این حادثه ‌، ایام گرفت</font></p><p> <font size="3"><span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/ff1/1.5/16/1f49e.png" alt="" height="16" width="16"><span class="_7oe"> text/html 2017-02-10T09:46:42+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های کنکور داخل کشور مربوط به فصل اسید ها و بازها پاز مسئل PH http://jahantab777.mihanblog.com/post/1450 <h2 align="center"><font color="#3366FF">تست های کنکور داخل کشور مربوط به فصل اسید ها و بازها پاز مسئل PH</font><br></h2> <p> </p><br><br><br><div align="center"><font size="6" color="#FF0000"><a href="http://s3.picofile.com/file/8285377600/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_4_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%DA%86.pdf.html" target="" title=""><b>دریافت</b></a></font></div> text/html 2017-02-09T16:17:47+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جدول تناوبی ایرانی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1449 <div class="filePrev"> <div class="thumb" align="center"><div class="thumbIn"> <a href="http://bayanbox.ir/view/5524103716909890442/Screenshot-18.png"> <font size="3">جدول تناوبی ایرانی</font><img src="http://bayanbox.ir/preview/5524103716909890442/Screenshot-18.jpg" height="195" width="425"> </a> </div></div> </div> <div class="bbDlLnk" align="center"> <a href="http://bayanbox.ir/download/5524103716909890442/Screenshot-18.png"><img src="http://bayanbox.ir/st/images/others/dn.png"></a> <a href="http://bayanbox.ir/view/5524103716909890442/Screenshot-18.png"><img src="http://bayanbox.ir/st/images/others/dnReal.png"></a> </div> text/html 2017-02-04T06:01:18+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آرایش الکترونی عنصرهای واسطه دوره چهارم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1447 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">آرایش الکترونی عنصرهای واسطه دوره چهارم</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#FF0000">نویسنده: فرشاد میرزایی</font></small></div> </div> <h5 style="text-align: center"><a href="http://blog.chemyazd.com/?attachment_id=5415" target="_blank"><img class=" wp-image-5415 alignnone" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2017/02/photo_2017-02-10_01-19-23.jpg" alt="photo_2017-02-10_01-19-23" height="316" width="296"></a></h5> <h5 style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000">برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.</font></h5> <p><span id="more-5414"></span></p> <h5 style="text-align: center"><a href="http://blog.chemyazd.com/?attachment_id=5415" target="_blank">دانلود فایل</a></h5> text/html 2017-02-04T05:57:34+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سؤال نیم سال شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1446 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#3333FF">نمونه سؤال نیم سال شیمی دهم</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#FF0000">نویسنده: حمیدرضا سعادتی</font></small></div> </div> <div style="text-align: justify" align="center"><font color="#3333FF">امسال سخت‌ترین سال دوران تدریس من برای پایه‌ی دهم (دوم دبیرستان) بود. با تغییر مقطع و کتاب درسی، به نوعی در طرح سؤال مناسب درمانده بودم طوری که حتی کارگاه‌ها و جلسات هم‌اندیشی هیئت تألیف کتب شیمی هم دردی از من دوا نکرد (و فکر می‌کنم بیش‌تر همکاران هم چنین وضعیتی داشتند). به‌هر حال با مشورت با همکاران، تصمیم بر این شد که بر اساس همان روال سابق اما با شیوه‌ای که بیش‌تر به امتحانات نهایی پایه‌ی سوم دبیرستان شبیه باشد، سؤالات را طرح کنیم و نتیجه این شد که:</font></div><font color="#3333FF"> </font><p align="center"><font color="#3333FF"><span id="more-5424"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><div style="text-align: justify" align="center"><font color="#3333FF">این آزمون در تاریخ شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ در دبیرستان نامی برای ۲۳ دانش‌آموز دهم (در دو کلاس) برگزار شد. از این میان، ۹ دانش‌آموز در رشته‌ی ریاضی و ۱۴ دانش‌آموز در رشته‌ی تجربی تحصیل می‌کردند. در مجموع، ۲۱ دانش‌آموز نمره‌ی قبولی کسب کرده و ۲ دانش‌آموز تجربی هم مردود شدند.</font></div> <div style="text-align: center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8985564341195917361/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" height="288" width="480"></div> <div style="text-align: center"><font size="5"><a href="http://transliterate.ir.uploadboy.me/direct/k1xoldzw5vbt.html">دانلود مستقیم</a>&nbsp;سؤالات و پاسخنامه‌ی امتحان پایانی</font></div><font size="5"> </font><br><br> text/html 2017-02-01T12:22:20+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دسته بندی موضوعی سوالات امتحانات نهایی کشوری شیمی سوم + پاسخ تشریحی [تهیه کننده: رحیم آریک] http://jahantab777.mihanblog.com/post/1445 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دسته بندی موضوعی سوالات امتحانات نهایی کشوری شیمی سوم + پاسخ تشریحی [تهیه کننده: رحیم آریک]</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font color="#FF0000" size="3">از: علی محمد حبیبی راد&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center;"><a href="http://blog.chemyazd.com/uploads/2017/02/Shimi3Arick.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5409" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2017/02/Shimi3Arick.png" alt="Shimi3Arick" height="283" width="305"></a></p> <p align="center"><font color="#FF0000" size="3">همکار گرامیمان، جناب آقای رحیم آریک، اقدام به گرد آوری و دسته‌بندی موضوعی سؤالات ۳۹ دوره امتحان‌های نهایی پایه سوم ریاضی و تجربی (شامل سؤالات خرداد، شهریور و دی) از دی ۸۲ همراه با پاسخ تشریحی نموده‌اند. با تشکر فراوان از ایشان به دلیل به اشتراک گذاشتن این مجموعه ۱۶۸ صفحه ای بسیار مفید و کابردی برای دانش آموزان و دبیران، در زیر می‌توانید این مجموعه را دانلود نمایید:</font></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#FFFF66" size="3"><a href="http://s6.picofile.com/file/8284596450/Shimi3_Nahayi82_95_Arick_www_chemyazd_om.zip.html" target="_blank">دانلود دسته بندی موضوعی سوالات امتحانات نهایی کشوری شیمی سوم + پاسخ تشریحی [تهیه کننده: رحیم آریک]</a></font></p> <br><br> text/html 2017-02-01T12:15:14+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سری کتاب‌های شیمی آلی ولهارد http://jahantab777.mihanblog.com/post/1444 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3366FF">دانلود سری کتاب‌های شیمی آلی ولهارد</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font color="#FF0000" size="3">از حمیدرضا سعادتی&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><img class="" src="http://bayanbox.ir/view/2757095747526914109/Vollhardt-Organic-Chemistry-2014.jpg" alt="" height="280" width="404"></p> <p style="text-align: justify" align="center"><font size="3">شیمی آلی ولهارد، نوشته‌ی پیتر ولهارد و نیل شور برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ به چاپ رسید. این کتاب ارزشمند، در بیش از ۱۳۰۰ صفحه، به بررسی مبانی شیمی آلی و هرآنچه یک دانشجوی کارشناسی شیمی باید بداند در ۲۶ فصل می‌پردازد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify" align="center"><font size="3"><span id="more-5400"></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify" align="center"> </p><p style="text-align: justify" align="center"><font size="3">&nbsp;آخرین ویرایش این کتاب، ویراست هفتم است که در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسید. علاوه بر این ویرایش، ویراست‌های ششم (۲۰۱۰) و پنجم (۲۰۰۵) را نیز می‌توانید به رایگان در زیر، دانلود کنید.</font></p> <p style="text-align: center"><a class="btn btn-primary btn-lg btn-block" href="http://transliterate.ir.uploadboy.me/direct/d78pohfdn68j.html"> <font color="#3333FF" size="3">دانلود مستقیم ویرایش هفتم</font></a><font color="#3333FF" size="3"><br> <a class="btn btn-primary btn-lg btn-block" href="http://transliterate.ir.uploadboy.me/direct/9yj3x5iyjh0c.html"> دانلود مستقیم ویرایش ششم</a><br> <a class="btn btn-primary btn-lg btn-block" href="http://transliterate.ir.uploadboy.me/direct/y55qzaopybim.html"> دانلود مستقیم ویرایش پنجم</a></font></p><font color="#3333FF" size="3"> </font><p style="text-align: center"><font color="#3333FF" size="3"><a class="btn btn-default btn-lg btn-block" href="http://hrsaadati.sellfile.ir/prod-769371-%D8%AD%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%A2%D9%84%DB%8C+%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%B4%D8%B4%D9%85.html"> خرید حل‌المسائل ویرایش ششم – ۳۵۰۰ تومان</a></font></p> text/html 2017-01-29T15:11:32+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ موازنه واکنش های پایه دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1443 <a name="314"></a> <h2 class="hl" align="center"><font size="5" color="#3333FF">پاسخ موازنه واکنش های پایه دهم</font><br></h2> <div class="cnt"><div align="center">د<font size="3" color="#CC0000">انش آموزان پایه دهم جواب موازنه واکنش های داده شده را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.</font></div> <p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5" color="#3333FF">&nbsp;<font size="4">&nbsp;<font size="6" color="#3366FF"><a rel="nofollow" href="http://s3.picofile.com/file/8284187818/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank"> <br></a></font></font></font></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5" color="#3333FF"><font size="4"><font size="6" color="#3366FF"><a rel="nofollow" href="http://s3.picofile.com/file/8284187818/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank">پاسخ موازنه واکنش ها </a></font></font></font></span></p></div> text/html 2017-01-29T00:26:23+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تحلیل اماری کنکور سراسری 95 http://jahantab777.mihanblog.com/post/1442 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a title="سایت آموزش ایرانی" href="http://iramooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.ir/"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/17.jpg" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/17.jpg"></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">در ادامه مطلب تحلیل های جالب و آماری کلیه دروس عمومی و اختصاصی</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><a href="http://iramooz.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://iramooz.ir/">کنکور سراسری</a> رشته تجربی و ریاضی در سال 95 را مشاهده نمایید .</font></p><font size="3"> </font><div><br></div><div><br></div><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">لینک مشاهده و دانلود :</span> </font></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/16.jpg" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/16.jpg"><strong>کنکور سراسری تجربی سال 95</strong></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/15.jpg" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/15.jpg"><strong><span style="color: #800080;" data-mce-style="color: #800080;"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000">کنکور سراسری ریاضی سال 9</font>5</font></span></strong></a></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><strong><span data-mce-style="color: #800080;" style="color: rgb(128, 0, 128);"><br></span></strong></p></div> text/html 2017-01-27T14:03:03+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1441 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font color="#FF0000">از: علیرضا ناصری مود</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><font color="#FF0000"><a href="http://s2.picofile.com/file/8284017934/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.pdf.html"><br></a></font></p><p style="text-align: center"><font color="#FF0000"><a href="http://s2.picofile.com/file/8284017934/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.pdf.html">کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی</a></font></p> text/html 2017-01-20T13:16:52+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمون های جامع شیمی (برای مرور و سنجش خودتون قبل کنکور) + پاسخنامه تشریحی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1440 <div align="center"><font color="#3333FF" size="5">ازمون های جامع شیمی + پاسخنامه تشریحی</font><br></div> <div class="post"> <div class="post_details_right"> <ul><div class="rate-box "> <li> <div class="rate-button-box rate-up up"> <a class="rate-button tips" href="http://shimi35.blog.ir/process/rate_post/J-CQPo7bstk/2" title="موافق"> <img alt="موافق" class="rateimg" src="http://blog.ir/media/images/cleardot.gif"> </a> </div> </li> <li> <div class="rate-button-box rate-down down"> <a class="rate-button tips" href="http://shimi35.blog.ir/process/rate_post/J-CQPo7bstk/1" title="مخالف"> <img alt="مخالف" class="rateimg" src="http://blog.ir/media/images/cleardot.gif"> </a> </div> </li> </div><li><br></li></ul> </div> <div class="title space align"><br></div> <div class="body space2 align"><div class="cnt post_list"> <p><a href="http://bayanbox.ir/info/2359989042896238798/hd-10-20120816-1773603609" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/2359989042896238798/hd-10-20120816-1773603609.jpg" width="686" height="428"></a></p><div align="center"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/info/6436223161396001218/shabihsazi-konkoor95-shimi"> <font size="4">آزمون جامع شبیه سازی شده ی کنکور 95 + پاسخنامه تشریحی</font></a><font size="4"><br></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><a href="http://bayanbox.ir/info/6734936785325664040/azmoon-jameh-kanoon-95-shimi" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/3778428545664157580/hhhh.jpg" width="23" height="23"> <font color="#FF0000">آزمون جامع کانون فرهنگی آموزش 95</font></a><font color="#FF0000"><a href="http://bayanbox.ir/info/6734936785325664040/azmoon-jameh-kanoon-95-shimi" target="_blank"> + پاسخنامه تشریحی</a></font></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><a href="http://bayanbox.ir/info/1632666075596194716/azmoon-jameh-sanjesh-95-shimi" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/3778428545664157580/hhhh.jpg" width="23" height="23"> آزمون جامع سنجش 95 </a><a href="http://bayanbox.ir/info/1632666075596194716/azmoon-jameh-sanjesh-95-shimi" target="_blank">+ پاسخنامه تشریحی</a></font></p><br><font color="#FF0000" size="4"></font><p align="center"><br><font color="#FF0000" size="4"><a href="http://bayanbox.ir/info/6734936785325664040/azmoon-jameh-kanoon-95-shimi" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/3778428545664157580/hhhh.jpg" width="23" height="23"></a></font></p></div></div></div> text/html 2017-01-19T14:46:57+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود جزوه و تست های آموزشی شیمی 3 http://jahantab777.mihanblog.com/post/1439 <a href="http://www.g-alm.ir/4542"><h2><br></h2></a><center><br></center><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333FF">دانلود جزوه و تست های آموزشی شیمی 3</font></p><ul><li dir="rtl"><div align="center"><font size="3" color="#3333FF">آموزش جامع</font></div></li><li dir="rtl"><div align="center"><font size="4" color="#FF0000">مثال های آموزشی</font><a href="http://www.g-alm.ir/4542" target="_blank"><img src="http://up.g-alm.ir/view/1936464/shimi%203%20-%20001-[www.g-alm.ir]-.jpg" alt="جزوه و تست های شیمی 3" height="352" width="519" border="0"></a></div></li><li dir="rtl"><div align="center"><font size="4" color="#FF0000">تست های طبقه بندی شده</font></div></li></ul><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#3333FF"><a href="http://up.g-alm.ir/info/1936452/shimi%203%20-%20001-[www.g-alm.ir]-" target="_blank">دانلود جزوه ی فصل اول</a></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#3333FF"><a href="http://up.g-alm.ir/info/1936453/shimi%203%20-%20002-[www.g-alm.ir]-" target="_blank">دانلود جزوه ی فصل دوم</a></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4"><a href="http://up.g-alm.ir/info/1936466/shimi%203%20-%20005-[www.g-alm.ir]-" target="_blank">دانلود جزوه ی فصل سوم</a></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4"><a href="http://up.g-alm.ir/info/1936454/shimi%203%20-%20004-[www.g-alm.ir]-" target="_blank">دانلود تست های طبقه بندی شده</a></font></p> text/html 2017-01-19T13:59:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون فرهنگی آموزش http://jahantab777.mihanblog.com/post/1438 <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی&nbsp;95&nbsp;کانون فرهنگی آموزش</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون فرهنگی آموزش" src="http://dl.konkur.in/image/95/10/48401.png" height="224" width="479"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="display: inline;"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><span id="more-48401"></span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #800080;">&nbsp;</span></strong></p> <div class="more" align="center"><font size="4"><a style="cursor: pointer; margin-top: 0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/06/BudjeBandi-Kanoon-95-96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی آزمونهای قلمچی سال چهارم دبیرستان</a></font></div><font size="4" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal4-Riazi-24Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 24 دی&nbsp;95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font size="4" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal4-Tajrobi-24Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 24 دی 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font size="4" color="#FF0000"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal4-Ensani-24Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 24 دی 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal3-Riazi-24Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 24 دی&nbsp;95 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته ریاضی</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal3-Tajrobi-24Dey95-[www.konkur.in].rar">دانلود آزمون 24 دی 95 قلمچی سال سوم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Kanoon-Sal10-RT-24Dey95-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون 24 دی&nbsp;95 قلمچی سال دهم&nbsp;دبیرستان رشته تجربی و ریاضی</a></font></div><font size="4"> </font><div class="download" style="margin-bottom: 5px;" align="center"><font size="4">پسورد فایلهای فشرده : <strong style="color: red;">www.konkur.in</strong></font></div><font size="4"> </font><p style="text-align: right;" align="center"><font size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2017-01-19T13:48:10+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوه محاسبات PH در کنکور علیرضا زارع http://jahantab777.mihanblog.com/post/1437 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF"><strong>جزوه محاسبات PH در کنکور</strong></font></p> <p style="text-align: center;">علیرضا زارع</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://dl.konkur.in/image/95/10/48503.png"></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" align="center"><font size="3">جزوه ی محاسبات مربوط به PHدر کنکور به انضمام تستهای کنکوری این بخش جهت مرور و جمع بندی برای دوستان کنکوری آماده شده است که کمک بسیار خوبی برای تسلط روی مسایل این بخش بسیار مهم از فصل اسید و باز است.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span id="more-48503"></span></p> </div> </div> <div align="center"><br></div> <br> <center> <table style="width: 500px;" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#58C9F3"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <br> <div class="more" align="center"><font size="4" color="#FF6600"><a style="cursor: pointer;margin-top:0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><div class="download" align="center"><font size="4" color="#FF6600"><a href="http://dl.konkur.in/post/95/10/Shimi-PH-Zare-[www.konkur.in].rar">دانلود جزوه محاسبات PH در کنکور</a></font></div><div class="hajm" align="center"><font size="4" color="#FF6600">حجم فایل : 1.43 مگابایت</font></div><div class="pass" align="center"><font size="4" color="#FF6600">پسورد فایل فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></font></div><font size="4" color="#FF6600"> </font><div class="refrence" align="center"><font size="4" color="#FF6600">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div> text/html 2017-01-17T13:03:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب روشی جالب و بسیارسریع برای رسم لوویس‎ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1435 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><font size="5" color="#FF0000"><strong>روشی جالب و بسیارسریع برای رسم لوویس‎</strong></font></p> <p style="text-align: center;">کاری از جناب امیر نبی نژاد</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="روشی جالب و بسیارسریع برای رسم لوویس‎" src="http://dl.konkur.in/image/92/12/14730.png" alt="" height="215" width="273"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-14730"></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </div></div> <br> <br> <center> <table style="width: 500px;" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#58C9F3"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <div align="center"><font color="#3333FF"><br></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div class="more" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a style="cursor: pointer;margin-top:0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><div class="download" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://dl.konkur.in/post/92/12/shimi-Luis-Nabinezhad-[www.konkur.in].rar">دانلود روشی جالب و بسیارسریع برای رسم لوویس‎</a></font></div><div class="hajm" align="center"><font size="3" color="#3333FF">حجم فایل : 494 کیلوبایت</font></div><div class="pass" align="center"><font size="3" color="#3333FF">پسورد فایل فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div class="refrence" align="center"><font size="3" color="#3333FF">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div>