آشنایی با هنری موزلی یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان علم شیمی و نقش کلیدی او در کشف عدد اتمی و تعیین پروتونهای موجود در هسته اتم و... 
دانلود و پیش نمایش این ویدئو در ادامه مطلب...
ادامه مطلب