با توجه به اینکه در تدریس مفهوم « بار موثر هسته » در کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه ، مشکلات و ابهام هایی مشاهده می­گردد و نیز پرسش های این بخش تا حدودی چالش برانگیز به نظر می­رسد ؛ به منظور رفع ابهام واختلاف نظرهای همکاران محترم شیمی در این مورد مقاله­ ای در مجله­ ی رشد آموزش شیمی شماره 99 به چاپ رسیده است که با موضوع مورد اشاره مرتبط بوده و گروه شیمی مطالعه­ ی آن را مفید ارزیابی می­کند

 

این مقاله را می توانید با کلیک  بر روی کلمه اینجا و انتخاب گزینه